Publikasjoner

Publisert 26. juni 2014 22:46

ProTeds film om dialogseminar viser hvordan strukturerte samtaler mellom lærerstudenter, veiledere i praksisskolene og fagansatte på universitetet kan fremme integrasjonen mellom teori praksis.

Publisert 21. mars 2014 12:42

ProTed har på bestilling fra NOKUT utarbeidet en rapport om FoU-basert utdanning og relasjonen til utdanningskvalitet i de integrerte lærerutdanningene. Formålet med rapporten er å tydeliggjøre hvordan FoU-basert utdanning øker lærerstudentenes profesjonskompetanse. 

Publisert 20. mars 2014 13:44

ProTeds Jonas Bakken (UiO) og Hilde Sollid (UiT) har skrevet artikkelen "Forskende lærerstudenter" til artikkelsamlingen "FoU i praksis 2013".

Publisert 5. nov. 2013 15:44

Første fase av Universitetsskoleprosjektet ved UiT er oppsummert i en rapport som oppsummerer erfaringene fra 2010-2013 og gir innspill til veien videre.

Publisert 5. nov. 2013 15:18

Andreas Lund, Jonas Bakken og Kirsti Engelien har skrevet artikkelen "Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser" til artikkelsamlingen "Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel, høyere utdanning-eksempler fra teknologi og læring på og utenfor campus".

Publisert 28. juni 2013 10:59

Videoen "Undring og endring - aksjonslæring i praksis" viser bachelorstudentenes arbeid med FoU i praksis ved UiT.