Siste publikasjoner

Under er en oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin. Her listes vitenskapelige artikler og bokkapitler, bøker, samt vitenskapelige foredrag.

Bruk lenkene for å finne:

 • Arnesen, Thomas; Arnesen, Trond Egil & Elstad, Eyvind (2020). Exploring students’ explanations for off-task practices in an innovative learning environment (ILE) using a typology of agency as theoretical framework. Pedagogy, Culture & Society.  ISSN 1468-1366. . doi: 10.1080/14681366.2020.1777461
 • Tusiime, Wycliff Edwin; Johannesen, Monica & Gudmundsdottir, Greta Björk (2020). Teaching art and design in a digital age: challenges facing Ugandan teacher educators. Journal of Vocational Education and Training.  ISSN 1363-6820. . doi: 10.1080/13636820.2020.1786439 Vis sammendrag
 • Buchholtz, Nils (2020). THE NORWEGIAN STUDY MATH & THE CITY ON MOBILE LEARNING WITH MATH TRAILS, In  Research on Outdoor STEM Education in the digiTal Age Proceedings of the ROSETA Online Conference in June 2020.  WTM Verlag.  ISBN 978-3-95987-144-0.  Papers.  s 79 - 86
 • Larsen, Eivind; Møller, Jorunn & Jensen, Ruth (2020). Constructions of professionalism and the democratic mandate in education A discourse analysis of Norwegian public policy documents. Journal of Education Policy.  ISSN 0268-0939. . doi: 10.1080/02680939.2020.1774807
 • Nilsen, Trude & Bergem, Ole Kristian (2020). Teacher Competence and Equity in the Nordic Countries. Mediation and moderation of the relation between SES and achievement. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219.  14(1)
 • Luoto, Jennifer Maria (2020). Scrutinizing two Finnish teachers’ instructional rationales and perceived tensions in enacting student participation in mathematical discourse. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education.  ISSN 2323-7104.  8(1), s 133- 161 . doi: //doi.org/10.31129/LUMAT.8.1.1329
 • Tronsmo, Eli (2020). Changing conditions for teachers’ knowledge work: new actor constellations and responsibilities. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176. . doi: 10.1002/curj.60
 • Lund, Andreas & Engeness, Irina (2020). Galperin's legacy and some current challenges of educational research and practice: Agency, technology, and design. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561. . doi: https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2020.100427
 • Arnesen, Thomas; Arnesen, Trond Egil & Elstad, Eyvind (2020). Exploring students’ explanations for off-task practices in an innovative learning environment (ILE) using a typology of agency as theoretical framework. Pedagogy, Culture & Society.  ISSN 1468-1366. . doi: https://doi.org/10.1080/14681366.2020.1777461
 • Vold, Eva Thue (2020). Grammatikkundervisning i franskfaget. Viden om Literacy.  ISSN 2246-6517.  (27), s 106- 114
 • Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri (2020). Educational Governance, Gap-Management Strategies, and Reorganizational Processes of the State Authorities in Norway, In Helene Ârlestig & Olof Johansson (ed.),  Educational Authorities and the Schools.  Springer.  ISBN 9783030387587.  Norway.  s 75 - 92 Vis sammendrag
 • Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik & Ludvigsen, Sten Runar (2020). Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219. . doi: https://doi.org/10.5617/adno.7862 Vis sammendrag
 • Hatlevik, Ida Katrine R; Engelien, Kirsti Lyngvær & Jorde, Doris (2020). Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  14(2) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.7913
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hathaway, Dawn (2020). “We Always Make It Work”: Teachers’ Agency in the Time of Crisis. Journal of Information Technology and Teacher Education.  ISSN 1059-7069.  28(2), s 239- 250 Vis sammendrag
 • Damsa, Crina I. & Jornet, Alfredo (2020). The unit of analysis in learning research: Approaches for imagining a transformative agenda. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  s 1- 3 . doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100407
 • Gabrielsen, Ida Lodding & Blikstad-Balas, Marte (2020). Hvilken litteratur møter elevene i norskfaget? En analyse av hvilke skjønnlitterære verk som inngår i 178 norsktimer på åttende trinn. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.
 • Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2020). Still a long way to go Narrow and transmissive use of technology in the classroom. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  15(1), s 55- 68 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-01-05
 • Strømme, Torunn Aanesland & Mork, Sonja Merethe (2020). Students’ Conceptual Sense-making of Animations and Static Visualizations of Protein Synthesis: a Sociocultural Hypothesis Explaining why Animations May Be Beneficial for Student Learning. Research in Science Education.  ISSN 0157-244X. . doi: 10.1007/s11165-020-09920-2
 • Siljan, Henriette Hogga & Moe, Mette (2020). «En bro er noe som knytter to ting sammen» – Å bygge broer mellom hverdagskunnskap og norskfaglig kunnskap. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.
 • Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie & Bakken, Jonas (2020). Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate?. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693. . doi: 10.1080/09500693.2020.1756516
 • Camphuijsen, Marjolein; Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2020). Test-based accountability in the Norwegian context: exploring drivers, expectations and strategies. Journal of Education Policy.  ISSN 0268-0939. . doi: 10.1080/02680939.2020.1739337
 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2020). Redefining public values: data use and value dilemmas in education. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508. . doi: 10.1080/20004508.2020.1733744
 • Remmen, Kari Beate (2020). Geografi i videregående skole i Fagfornyelsen: Forslag til et rammeverk for feltarbeid som fremmer dybdelæring. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951. . doi: https://doi.org/10.1080/00291951.2020.1749124
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Gassó, Héctor Hernández; Rubio, Juan Carlos Colomer & Hatlevik, Ove Edvard (2020). Student teachers’ responsible use of ICT: Examining two samples in Spain and Norway. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  152(July 2020) . doi: 10.1016/j.compedu.2020.103877 Vis sammendrag
 • Rohatgi, Anubha & Scherer, Ronny (2020). Identifying profiles of students' school climate perceptions using PISA 2015 data. Large-scale Assessments in Education.  ISSN 2196-0739.  8(1) . doi: 10.1186/s40536-020-00083-0
 • Nortvedt, Guri A.; Wiese, Eline F.; Brown, Martin D.; Burns, Denise; McNamara, Gerry; O'Hara, Joe; Altrichter, Herbert; Fellner, Magdalena; Herzog-Punzenberger, Barbara; Nayir, Funda & Taneri, Pervin Oya (2020). Aiding culturally responsive assessment in schools in a globalising world. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  32, s 5- 27 . doi: 10.1007/s11092-020-09316-w
 • Nortvedt, Guri A. & Wiese, Eline (2020). Numeracy and migrant students: a case study of secondary level mathematics education in Norway. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690. . doi: https://doi.org/10.1007/s11858-020-01143-z
 • Jahnsen, Vanja Røkkum & Bakken, Jonas (2020). På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219. . doi: https://doi.org/10.5617/adno.7847
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2020). An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  25, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100390 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2020). Exploring students’ effort in social studies. Nordidactica.  ISSN 2000-9879.  (1), s 65- 87 Vis sammendrag
 • Sundqvist, Pia (2020). Sweden and informal language learning, In Mark Dressman & Randall Sadler (ed.),  The Handbook of Informal Language Learning.  John Wiley & Sons.  ISBN 978-1-119-47230-8.  21.  s 319 - 332
 • Jensen, Ruth (2020). Professional development of school leadership as boundary work: patterns of initiatives and interactions based on a Norwegian case. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124. . doi: 10.1080/13603124.2020.1716998
 • Jacobsen, Hilde Marie Madsø; Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2020). Veiledning med digital øreplugg: erfaringer fra en utprøvning, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 14.  s 296 - 315
 • Elstad, Eyvind (2020). Framtidens lærerutdanning: trender og mulige scenarioer, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 15.  s 317 - 344
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2020). Hvorfor tenker nordiske lærerstudenter på å slutte i studiet?, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 10.  s 221 - 240
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2020). Nordiske lærerstudenters tidsbruk i studiet., I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 9.  s 210 - 220
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2020). Nordiske lærerstudenters vurderinger av pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 8.  s 197 - 209
 • Elstad, Eyvind (2020). Målinger av kvalitet i lærerutdanning og politiske prosesser, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 7.  s 179 - 196
 • Elstad, Eyvind (2020). Lærerutdanninger i nordiske land, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 1.  s 17 - 66
 • Skagen, Kaare & Elstad, Eyvind (2020). Lærerutdanningen i Norge, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 4.  s 120 - 138
 • Lundmark, Anders Mattias; Augland, Lars Eivind & Jørgensen, Simen V (2020). Digital fieldwork with Fieldmove - how do digital tools influence geoscience students’ learning experience in the field?. Journal of Geography in Higher Education.  ISSN 0309-8265. . doi: 10.1080/03098265.2020.1712685
 • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International review of Qualitative Research.  ISSN 1940-8447.  12(4), s 413- 432 . doi: DOI: 10.1525/irqr.2019.12.4.413 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Møller, Jorunn (2020). Management, Leadership and Governance in Secondary Education (Norway), In Ian Menter; Maria Teresa. Tatto & Karin Hognestad (ed.),  Bloomsbury Education and Childhood Studies..  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474209151.  Norway.  s 7 - 14
 • Møller, Jorunn (2020). Management, Leadership and Governance in Primary Education (Norway)., In Ian Menter; Maria Teresa. Tatto & Karin Hognestad (ed.),  Bloomsbury Education and Childhood Studies..  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474209151.  Norway.  s 1 - 6
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). Language Use in the Classroom: Balancing Target Language Exposure with the Need for Other Languages. TESOL Quarterly (Print).  ISSN 0039-8322. . doi: 10.1002/tesq.564 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn & Skrefsrud, Thor Andre (2020). Multicultural School Festival as a Creative Space for Identity Construction – From a Minority Parent Perspective. Intercultural Education.  ISSN 1467-5986. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hammerness, Karen; Klette, Kirsti; Jenset, Inga Staal & Canrinus, Esther Tamara (2020). Opportunities to study, practice and rehearse teaching in teacher preparation: An international perspective.. Teachers College Record (TCR).  ISSN 0161-4681.

Se alle arbeider i Cristin

 • Erdal, Silje Førland; Westersjø, Martin; Hove, Olav; Hellerud, Synnøve & Johnsen, Ida Molstad (2020). Arena 8 Samfunnsfag. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203404436.  256 s.
 • Fodstad, Lars August; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Magnusson, Camilla G.; Lånke, May; Østmoe, Tor Ivar; Blikstad-Balas, Marte; Hjortland, Ole Thomassen & Antonsen, Pål Fjeldvig (2020). Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202597337.  463 s.
 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2020). Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215033068.  221 s.
 • Elstad, Eyvind (red.) (2020). Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  349 s.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne; Smørdal, Ole & Major, Louis (2020). Learning as gap-closing. Investigating digitalized dialogues. Routledge.  ISBN 978-1-138-59271-1.  18 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hvalstad, Mette Brenno; Brevik, Lisbeth M. & Dalland, Cecilie (2020). MA thesis: Effective feedback in English lessons in Norway. A video study of feedback practices in seven lower secondary classrooms.
 • Holm, Thea & Brevik, Lisbeth M. (2020). MA thesis: Connecting English learning in and out of school. Teacher beliefs, student perspectives and bridging activities in the English classroom.
 • Olafsrud, Annie Karoline & Brevik, Lisbeth M. (2020). Utvikling av skrivekompetanse i engelsk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3)
 • Brevik, Lisbeth M.; Holm, Thea & Christensen, Lina (2020, 23. juni). Hun lar studentene delta i forskningen: – Svært ettertraktet i arbeidslivet. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Sundqvist, Pia (2020). Extramural English research: Definition, findings, and implications. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  9, s 17- 21
 • Blikstad-Balas, Marte & Eikenes, Åsmund H. (2020, 01. april). Hva er forskning? Akademiet for yngre forskere forklarer.. [TV].  Video publisert på YouTube og AYFs nettsider.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Strand, Anneli (2020, 19. juni). Lærernes håndtering av hjemmeskole under koronakrisen imponerer forskere. [Internett].  NRK.no.
 • Dewilde, Joke; Fløgstad, Guro Nore & Tessem, Amalie (2020, 18. juni). Om norsk romani i samfunn og utdanning. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
 • Luoto, Jennifer Maria (2020). Instructional patterns and activity formats in mathematics classrooms:A comparative approach to understanding instruction in Norwegian and Swedish-Speaking Finnish lower secondary classrooms.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Drevvatne, Anneli Strand (2020, 09. juni). Få lærere hadde kunnskap om heldigital undervisning da skolene stengte. (God morgen Nordland). [Radio].  NRK.
 • Hathaway, Dawn; Gudmundsdottir, Greta Björk & Gilje, Øystein (2020, 25. mai). FIKS webinar: Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen?. [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=aRYMp9lJhsA&t=551s.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Strand, Hilde Kristin (2020, 18. april). Har tru på Matteus-effekt for elevane: Dei som har mykje skal få meir. [Internett].  Khrono.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Heie, Magnus (2020, 16. juni). Var lærerne klare for å bli heldigitale?. [Internett].  Forskning.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Heie, Magnus (2020, 01. april). Det viktigste med nettbasert undervisning skjer på forhånd. [Internett].  Utdanningsforskning.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Heie, Magnus (2020, 23. april). Digital kompetanse i skolen handler om mer enn tekniske ferdigheter. [Internett].  Forskning.no.
 • Erdal, Silje Førland (2020). “Flukt” – meningsmotstand, perspektivtaking og dialog. Nettressurs for lærerutdanning..
 • Erdal, Silje Førland (2020). Demokratisk medborgerskap i mangfoldige samfunn - Skolen som arena for å forebygge diskriminering og gruppefiendtlighet.
 • Hatlevik, Ida Katrine R; Hunskaar, Tove Seiness & Eriksen, Tone Malmstedt (2020). Universitet og skole i samarbeid om lærerutdanning - Universitetet i Oslo sin modell for utvidet partnerskap, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 13.  s 277 - 295
 • Brevik, Lisbeth M.; Larsen, Christiane Jordheim; Stang, Bendik & Wetås, Åse (2020, 22. mai). Dataspel er ei engelskspråkleg verd.  Dag og Tid.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2020, 13. mai). De minste elevene hadde minst kontakt med lærerne i tiden med hjemmeskole. [Internett].  Forskning.no.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2020). Lærerprofesjonen – styring og skjønn [The teaching profession: governance and discretion]..
 • Hall, Jeffrey Brooks & Johansson, Lotta (2020). School Environment Regulation in Transition: Strengthening Individual Rights?.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2020, 11. mai). Noen snakket med læreren en gang i løpet av flere uker.  Aftenposten.
 • Brevik, Lisbeth M. (2020). Conference paper (peer reviewed): Emergent Multiphase Design: A Fully Integrated Approach in the Context of Language Research in Education. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). Det kan være bra å bruke flere språk i engelsktimene. www.forskning.no. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. & Myhre, Torunn (2020, 12. april). Språkbruk i engelsktimer. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Brevik, Lisbeth M. & Sylvén, Liss Kerstin (2020). Key note: CLIL in Norway and Sweden - commonalities, differences, state-of-the-art research, and ways forward.
 • Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger & Björnsson, Julius Kristjan (2020). TALIS 2018 - Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet.
 • Sjøberg, Svein (2020). Didaktikk og Fagdidaktikk i norsk lærerutdanning -- forsøk på en avklaring.
 • Lund, Andreas & Aagaard, Toril (2020). Epistemological consequences of digitalization.
 • Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2020). What is pofessional digital competence?.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Ledelse av fagfornyelsen i institusjonsskoler - forhandling om mening, makt og posisjonering..
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Sandtorv, Alexander Harald (2020). Utilfredsstillende svar?. morgenbladet.no.
 • Sjøberg, Svein (2020). Naturvitenskap i norsk skole og samfunn: En suksesshistorie?.
 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw & Tollefsrud, Mette (2020). Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1.
 • Sjøberg, Svein (2020). The Universe and Space Science: On top of Children’s interest. Selected results from the ROSE-project.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Eikenes, Åsmund Husabø (2020). Ukens spørsmål: Hvorfor har man sex?. morgenbladet.no.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Eikenes, Åsmund Husabø (2020). Ukens spørsmål: Når slutter man å være ung?. morgenbladet.no.
 • Brevik, Lisbeth M. (2020). Invitert kommentar: Nordisk perspektiv på faglighet i engelsk (utsatt pga Covid19).
 • Brevik, Lisbeth M. (2020). Invited talk: Tensions and problematic situations when securing informed consent​ in and outside of school (postponed due to Covid19).
 • Brevik, Lisbeth M.; Flognfeldt, Mona Evelyn & Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Livsmestring, mangfold, relevans. Engelskfaget etter fagfornyelsen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  1, s 46- 51
 • Brevik, Lisbeth M.; Flognfeldt, Mona Evelyn; Ronæs, Mary Ann; Bech, Kristin; Ahmadian, Shilan & Holm, Thea (2020). Invitert innlegg: Faglig frokost. Hva er nytt i det nye engelskfaget? Livsmestring - Mangfold - Relevans.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2020, 30. januar). Styring handler ikke bare om kontroll og sanksjoner. [Fagblad].  utdanningsnytt.no.
 • Guttormsen, Julie & Remmen, Kari Beate (2020). Teaching and learning Plate tectonics in school science – a research design. Vis sammendrag
 • Sjøberg, Svein (2020). Hvis leseevnene svekkes, måles de neppe av Pisa. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2020). Synsing...? Om kritisk lesing av Pisa. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Raddum, Elisabeth Stormoen & Remmen, Kari Beate (2020). How do upper secondary students construct a geological time line of their local area?.
 • Larsen, Sanne; Qvortrup, Ane; Klitgård, Ida; Jensen, Kim Ebensgaard; Brevik, Lisbeth M.; Tyberg, Emil; Thom, Julie Rørdam & Grønvold, Mette (2020). Faglighed i gymnasiet. Engelsk. Delrapport 5. Gymnasiepædagogik. 5. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin