Siste publikasjoner

Under er en oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin. Her listes vitenskapelige artikler og bokkapitler, bøker, samt vitenskapelige foredrag.

Bruk lenkene for å finne:

 • Brevik, Lisbeth M.; Garvoll, Katharina Køber & Ahmadian, Shilan (2020). English use outside of school: Gamers, Surfers and Social Media Users, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 8.
 • Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Language use in English lessons: Monolingual, bilingual and multilingual approaches, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 4.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Ianuzzi, Manuela (2020). Pronunciation: Accent, identity and intelligibility, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 5.
 • Brevik, Lisbeth M. & Lyngstad, Marit Elise (2020). The role of literature in the English classroom, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 7.
 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum & Røkenes, Fredrik Mørk (2020). Digital competence in English: Learning more, better, or differently with technology, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 2.
 • Brevik, Lisbeth M.; Skarpaas, Kaja Granum & Isaksen, Anja Ramfjord (2020). Vocational English. Building vocational orientation and relevance, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 3.
 • Brevik, Lisbeth M.; Brantmeier, Cindy & Pearson, P David (2020). Strategic readers of L2 English: Gradual release of responsibility, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 6.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick & Listuen, Sigrid Graedler (2020). Intercultural competence and cultural identities, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 9.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). English in Norway: A language and a school subject in transition, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 1.
 • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg & Blikstad-Balas, Marte (2019). Student Voice in Norway and the New Norwegian Curriculum, In Holcar Brunauer Ada (ed.),  CIDREE YEARBOOK 2019.  National Education Institute Slovenia.  ISBN 978-961-03-0455-5.  Kap.11.  s 155 - 166
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Hatlevik, Ida Katrine R; Bartnes, Kristian; Bjerkli, Inger-Heidi; Norderval, Stig & Nordøy, Tone (2019). The Practically Wise Medical Teacher: Medical Education at the University of Tromsø – A Norwegian Case. Health Science Journal.  ISSN 1791-809X.  13(4) . doi: 10.21767/1791-809X.1000671
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Lejonberg, Eli (2019). Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  13(1) . doi: doi.org/10.5617/adno.5485
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2019). Language Use in the Classroom: Balancing Target Language Exposure with the Need for Other Languages. TESOL Quarterly (Print).  ISSN 0039-8322.
 • Helstad, Kristin; Joleik, Norhild & Klavenes, Eileen Holm (2019). Faglederrollen i videregående skole - fra vaktmester til skoleutvikler, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel nr. 8.  s 145 - 163
 • Helstad, Kristin; Bekkelien, Monica & Solstad, Are (2019). Skoleutvikling på ungdomstrinnet - profesjonalisering innenfra og utenfra, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel nr. 9.  s 165 - 184
 • Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (2019). Nye lærer- og lederroller. Nye vilkår for skoleutvikling?, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  kapittel nr. 1.  s 13 - 28
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2019). Hvordan lykkes med utforskende arbeidsmåter, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 7.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Kolstø, Stein Dankert (2019). Rammer og støttestrukturer i utforskende arbeidsmåter, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 3.
 • Mestad, Idar; Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2019). Utvikle faglig innsikt gjennom snakk, skriving og visuelle uttrykk, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 5.
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2019). Utforskende arbeidsmåter - en oversikt, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 1.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jacobsen, Hilde Marie Madsø (2019). Bidrag til et mer motiverende ungdomstrinn? UH-sektorens erfaringer med intensjon og virkelighet i nasjonal politikkutforming. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  103(1), s 29- 41 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2019-01-04
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2019). The role of literature in the classroom: How and for what purposes do teachers in lower secondary school use literary texts?. L1-Educational Studies in Language and Literature.  ISSN 1567-6617.  19, s 1- 32 . doi: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.13 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Colbjørnsen, Tor (2019). Like krav til nasjonal rektorutdanningen, men ulik prioritering fra tilbydere. Skolelederen.  ISSN 0802-2062.
 • Bellens, Kim; Van Damme, Jan; Van den noortgate, Wim; Wendt, Heike & Nilsen, Trude (2019). Instructional quality: catalyst or pitfall in educational systems? aim for high achievement and equity? An answer based on multilevel SEM analyses of TIMSS 2015 data in Flanders (Belgium), Germany, and Norway. Large-scale Assessments in Education.  ISSN 2196-0739.  7(1) . doi: 10.1186/s40536-019-0069-2
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2019). Naturfagets rolle i bærekraftdidaktikk, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 7.  s 135 - 151
 • Sæther, Elin (2019). Bærekraftig handlekraft i samfunnsfag - hva innebærer det?, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 5.  s 97 - 114
 • Colbjørnsen, Tor (2019). Like krav til rektorutdanning, men ulik prioritering fra tilbydere. Skolelederen.  ISSN 0802-2062.  (1) Vis sammendrag
 • Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (2019). Utviklingsarbeid i skolen - et kritisk blikk på en positiv diskurs, I:  Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 7.  s 111 - 128
 • Ottesen, Eli (2019). Skoleledelse og kunnskapsarbeid, I:  Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 10.  s 163 - 178
 • Rødnes, Kari Anne (2019). Skjønnlitteratur og bærekraft - et bidrag fra norskfaget, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 3.  s 61 - 75
 • Korbøl, Karsten (2019). Hva er det felles beste? Historie og bærekraft, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 2.  s 43 - 58
 • Dypedahl, Magne & Vold, Eva Thue (2019). Interkulturell kompetanse gjennom engelsk og fremmedspråk - et bidrag til bærekraftdidaktikk, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  6.  s 117 - 133
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Skedsmo, Guri (2019). Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen, I:  Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 4.  s 56 - 72
 • Evang, Håvard Johnsrud (2019). Bærekraft og matematikk - Utforsking og transformasjon, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ludvigsen, Sten Runar; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne; Smørdal, Ole & Major, Louis (2020). Learning as gap-closing. Investigating digitalized dialogues. Routledge.  ISBN 978-1-138-59271-1.  18 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (ed.) (2020). Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  200 s.
 • Blikstad-Balas, Marte & Solbu, Kjersti Rognes (red.) (2019). Det (nye) nye norskfaget. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033267.  226 s.
 • Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (red.) (2019). Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  206 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Korbøl, Karsten (2019, 22. mars). Vil ikkje ha ei hugsefag.  Dag og tid.
 • Korbøl, Karsten (2019, 08. april). Fornorskingen utelates fra læreplanen.  Ságat.
 • Korbøl, Karsten (2019, 18. februar). Insights into the Norwegian History Competition. Looking back on 20 years of EUSTORY Norway. [Internett].  EUSTORY.DE.
 • Korbøl, Karsten (2019, 11. april). Hva er nytt i hitorie? Introduklsjon til ny læreplan i historie. [Internett].  https://www.udir.no.
 • Korbøl, Karsten (2019). Min familie i historien - begrunnelser, tilnærminger og hva elevene sier.
 • Korbøl, Karsten (2019). "Dybdelæring er ikke for mine elever".
 • Korbøl, Karsten (2019). Hvordan undervise om bærekraft i historie?.
 • Korbøl, Karsten (2019). Historiefaget i fagfornyelsen - konturene for historiefaget i fagfornyelsen og arbeidet med de nye læreplanene.
 • Hagen, Thomas Vidnes Hansen; Korbøl, Karsten & Landsem, Lena Ingilæ (2019). Styrk historie i skolen!. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.  s 31 . doi: https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/mRx6j4/styrk-historie-i-skolen
 • Korbøl, Karsten (2019). Arbeidet med fagfornyinga i historiefaget - strategiar og val.
 • Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Dewilde, Joke (2019). Å utforske en urfolksstand på en internasjonal barnefestival.
 • Brevik, Lisbeth M. (2019). Invitert innlegg: Mixed Methods.
 • Doetjes, Gerke & van Bezooijen, Renée (2019). Friesisch., I: Janet Duke (red.),  EuroComGerm. Germanische Sprachen lesen lernen. Seltener gelernte germanische Sprachen.  Shaker Verlag.  ISBN 978-3-8440-6412-4.  4.  s 81 - 98
 • Dalland, Cecilie & Hølland, Silje (2019). AV1 - An Avatar for Students With Long Term Illness.
 • Knain, Erik (2019). REDEtil - nettressurs om bruk av visuelle uttrykk i naturfag for lærere og lærerutdannere. [www ].
 • Helstad, Kristin & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2019). Leadership in Upper Seconday Schools: Teachers as Leaders.
 • Naoufal, Nayla Joelle & Ødegaard, Marianne (2019). Engagement of school science students in an interdisciplinary project interweaving youth culture and environmental issues.
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Björk & Lund, Andreas (2019). Conference paper: The Conceptualization of the Third Space in Pre-Service Teachers' Professional Practice.
 • Kaarstein, Hege & Olsen, Rolf Vegar (2019). Fakta om norske skole- resultater. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2019). Læreplan 2020: Engelsk programfag - noen forslag til endringer. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 70- 75 Vis sammendrag
 • Kjørven, Ole Kolbjørn & Sæther, Elin (2019). Holding on to multiculturalism: Exploring young people’s discourses at a multicultural festival.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim & Sowada, Moritz (2019). Information-seeking practices of school inspectors: navigating through state policy.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolen og personvern: Dilemmaer for ledere og lærere.
 • Dewilde, Joke (2019). Translation and translingual remixing in multilingual young people's writing.
 • Jensen, Ruth (2019). Partnerships between Educational Leaders and Researchers– how a Methodology Emerged.
 • Beiler, Ingrid Rodrick (2019). Screen recording of students’ digital writing: A window on alignment of translingual resources.
 • Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer & Nesheim, Lea Justine (2019). Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen.
 • Lund, Andreas (2019). Hvordan endrer teknologiutviklingen perspektiver på kunnskap og læring?.
 • Sjøberg, Svein (2019). Å tro at store kvantitative studier er verdifrie, og ikke verdibaserte, er i beste fall naivt -- en kritikk av Thomas Nordahl. Utdanningsnytt.no.
 • Sjøberg, Svein (2019). Uten mål kan man ikke gå seg vill -- men når målene erstattes av målinger, kan man havne på feil sted..
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 17. september). Debatten: Nettbrett i skolen. Det er en konflikt som foregår hver dag i alle norske hjem, tiden man bruker på skjerm. Og vi får besøk av to Youtubere som fengsler hundretusener av barn og unge i timesvis. Men hva skal foreldrene slå i bordet med når skolen gir elevene skjermbrett på første skoledag?. [TV].  NRK.
 • Klette, Kirsti (2019). Towards a common language for teaching? How research on curriculum and instruction provide a common language and professional vision around teaching to improve instruction..
 • Blikstad-Balas, Marte; Aashamar, Peter Nicolai & Tveit, Sverre (2019). Elleville konspirasjonsteorier Pinlig og mislykket retorisk tokt fra professorene Torgersen og Sæverot.. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 17. september). Krever lengdetrening/Klassekampen.  Klassekampen.
 • Dewilde, Joke (2019). Transspråking – Hva i all verden er det?.
 • Dewilde, Joke (2019). “It’s just in my heart.” Translation and translingual remixing in writing.
 • Dewilde, Joke (2019). Translation and translingual remixing in writing: A young person developing as a writer.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). Observation manuals as lenses into classroom teaching and learning – towards a common language when studying classroom instruction?.
 • Klette, Kirsti (2019). Utfordringer i lærerutdanningen i et internasjonalt perspektiv.
 • Klette, Kirsti (2019). Ethical by Design: Secure, Accessible and Shareable Video Data Experiences from the LISA study. Vis sammendrag
 • Gabrielsen, Ida Lodding (2019). Hvordan og hvorfor leser ungdomsskoleelever skjønnlitteratur på skolen?.
 • Gabrielsen, Ida Lodding & Oksbjerg, Marianne (2019). Læremiddelbruk i litteraturundervisningen – en sammenligning av dansk og norsk grunnskolepraksis.
 • Klette, Kirsti (2019). Observation Manuals as Lenses into Classroom Teaching and Learning – Towards a Common Language when Studying Classroom Instruction?.
 • Klette, Kirsti (2019). Ethical by Design: Secure, Accessible and Shareable Video Data. Experiences from Norwegian and Swedish Lower Secondary Classrooms.
 • Luoto, Jennifer Maria (2019). Opportunities For Student Participation In Discourse In Secondary Mathematics Classrooms In A Finnish Context: Teachers’ Perspectives and Instructional Practices.
 • Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2019). Conceptualization and level of analyses matter: Using the PLATO manual when analyzing teaching quality.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). LISA Nordic Study: Analyzing teaching quality by combining observational and survey data.
 • Luoto, Jennifer Maria (2019). What shapes classroom discourse in the mathematics classrooms? A study of instructional practices, meta-rules and teacher perspectives. Vis sammendrag
 • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2019). Reading Comprehension Instruction and Students’ Metacognitive Awareness in One Effective L1 Classroom at the Lower-Secondary Level.
 • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2019). One teacher’s reading comprehension instruction in one classroom in grade 8, 9 and 10. Vis sammendrag
 • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2019). I hvilken grad og hvordan er leseforståelsesstrategier integrert i norskundervisning på ungdomstrinnet?.
 • Stovner, Roar Bakken & Nortvedt, Guri A. (2019). Using video data to research teachers’ feedback practices – a matched comparison approach. Vis sammendrag
 • Stovner, Roar Bakken; Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Radišić, Jelena (2019). Using video data to research teachers’ feedback practices – a matched comparison approach. Vis sammendrag
 • Kostøl, Kristine Bakkemo; Remmen, Kari Beate; Braathen, Anette & Stromholt, Shelley (2019). 'I was part of something big' - student outcomes of using a co-design tool in a STEM partnership program.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Tvilsomt demokratistunt. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2019). Invitert innlegg: Gutter, gaming og lesing.
 • Ahmadian, Shilan; Brevik, Lisbeth M. & Sundqvist, Pia (2019). Jentene bruker engelsk til å snakke om fag - guttene bruker engelsk til alt mulig. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 82- 87
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). A more motivating lower secondary school? The University and College Sector’s experience with Intentions and Reality in National Policy Design.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2019). Experiencing the Use of Tools in School Leadership Programs in Two Different National Policy Contexts.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). The context of time, talk and power in policy making A study of how school professionals deal with policy intentions.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Micro Policy Making in Schools The role of Leadership in Test-based Accountability Dynamics in Norway.
 • Dewilde, Joke (2019). Translanguaging og bruk av flerspråklige ressurser.

Se alle arbeider i Cristin