Siste publikasjoner

Under er en oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin. Her listes vitenskapelige artikler og bokkapitler, bøker, samt vitenskapelige foredrag.

Bruk lenkene for å finne:

 • Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik & Ludvigsen, Sten Runar (2020). Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden.  ISSN 2535-8219. . doi: https://doi.org/10.5617/adno.7862 Vis sammendrag
 • Hatlevik, Ida Katrine R; Engelien, Kirsti Lyngvær & Jorde, Doris (2020). Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  14(2) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.7913
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hathaway, Dawn (2020). “We Always Make It Work”: Teachers’ Agency in the Time of Crisis. Journal of Information Technology and Teacher Education.  ISSN 1059-7069.  28(2) Vis sammendrag
 • Damsa, Crina I. & Jornet, Alfredo (2020). The unit of analysis in learning research: Approaches for imagining a transformative agenda. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  s 1- 3 . doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100407
 • Gabrielsen, Ida Lodding & Blikstad-Balas, Marte (2020). Hvilken litteratur møter elevene i norskfaget? En analyse av hvilke skjønnlitterære verk som inngår i 178 norsktimer på åttende trinn. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.
 • Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2020). Still a long way to go Narrow and transmissive use of technology in the classroom. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  15(1), s 55- 68 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-01-05
 • Strømme, Torunn Aanesland & Mork, Sonja Merethe (2020). Students’ Conceptual Sense-making of Animations and Static Visualizations of Protein Synthesis: a Sociocultural Hypothesis Explaining why Animations May Be Beneficial for Student Learning. Research in Science Education.  ISSN 0157-244X. . doi: 10.1007/s11165-020-09920-2
 • Siljan, Henriette Hogga & Moe, Mette (2020). «En bro er noe som knytter to ting sammen» – Å bygge broer mellom hverdagskunnskap og norskfaglig kunnskap. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.
 • Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie & Bakken, Jonas (2020). Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate?. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693. . doi: 10.1080/09500693.2020.1756516
 • Camphuijsen, Marjolein; Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2020). Test-based accountability in the Norwegian context: exploring drivers, expectations and strategies. Journal of Education Policy.  ISSN 0268-0939. . doi: 10.1080/02680939.2020.1739337
 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2020). Redefining public values: data use and value dilemmas in education. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508. . doi: 10.1080/20004508.2020.1733744
 • Remmen, Kari Beate (2020). Geografi i videregående skole i Fagfornyelsen: Forslag til et rammeverk for feltarbeid som fremmer dybdelæring. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951. . doi: https://doi.org/10.1080/00291951.2020.1749124
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Gassó, Héctor Hernández; Rubio, Juan Carlos Colomer & Hatlevik, Ove Edvard (2020). Student teachers’ responsible use of ICT: Examining two samples in Spain and Norway. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  152(July 2020) . doi: 10.1016/j.compedu.2020.103877 Vis sammendrag
 • Rohatgi, Anubha & Scherer, Ronny (2020). Identifying profiles of students' school climate perceptions using PISA 2015 data. Large-scale Assessments in Education.  ISSN 2196-0739.  8(1) . doi: 10.1186/s40536-020-00083-0
 • Nortvedt, Guri A.; Wiese, Eline F.; Brown, Martin D.; Burns, Denise; McNamara, Gerry; O'Hara, Joe; Altrichter, Herbert; Fellner, Magdalena; Herzog-Punzenberger, Barbara; Nayir, Funda & Taneri, Pervin Oya (2020). Aiding culturally responsive assessment in schools in a globalising world. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  32, s 5- 27 . doi: 10.1007/s11092-020-09316-w
 • Nortvedt, Guri A. & Wiese, Eline (2020). Numeracy and migrant students: a case study of secondary level mathematics education in Norway. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690. . doi: https://doi.org/10.1007/s11858-020-01143-z
 • Jahnsen, Vanja Røkkum & Bakken, Jonas (2020). På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden.  ISSN 2535-8219. . doi: https://doi.org/10.5617/adno.7847
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2020). An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  25, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100390
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2020). Exploring students’ effort in social studies. Nordidactica.  ISSN 2000-9879.  (1), s 65- 87 Vis sammendrag
 • Sundqvist, Pia (2020). Sweden and informal language learning, In Mark Dressman & Randall Sadler (ed.),  The Handbook of Informal Language Learning.  John Wiley & Sons.  ISBN 978-1-119-47230-8.  21.  s 319 - 332
 • Jensen, Ruth (2020). Professional development of school leadership as boundary work: patterns of initiatives and interactions based on a Norwegian case. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124. . doi: 10.1080/13603124.2020.1716998
 • Jacobsen, Hilde Marie Madsø; Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2020). Veiledning med digital øreplugg: erfaringer fra en utprøvning, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 14.  s 296 - 315
 • Elstad, Eyvind (2020). Framtidens lærerutdanning: trender og mulige scenarioer, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 15.  s 317 - 344
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2020). Hvorfor tenker nordiske lærerstudenter på å slutte i studiet?, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 10.  s 221 - 240
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2020). Nordiske lærerstudenters tidsbruk i studiet., I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 9.  s 210 - 220
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2020). Nordiske lærerstudenters vurderinger av pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 8.  s 197 - 209
 • Elstad, Eyvind (2020). Målinger av kvalitet i lærerutdanning og politiske prosesser, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 7.  s 179 - 196
 • Elstad, Eyvind (2020). Lærerutdanninger i nordiske land, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 1.  s 17 - 66
 • Skagen, Kaare & Elstad, Eyvind (2020). Lærerutdanningen i Norge, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 4.  s 120 - 138
 • Lundmark, Anders Mattias; Augland, Lars Eivind & Jørgensen, Simen V (2020). Digital fieldwork with Fieldmove - how do digital tools influence geoscience students’ learning experience in the field?. Journal of Geography in Higher Education.  ISSN 0309-8265. . doi: 10.1080/03098265.2020.1712685
 • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International review of Qualitative Research.  ISSN 1940-8447.  12(4), s 413- 432 . doi: DOI: 10.1525/irqr.2019.12.4.413 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Møller, Jorunn (2020). Management, Leadership and Governance in Secondary Education (Norway), In Ian Menter; Maria Teresa. Tatto & Karin Hognestad (ed.),  Bloomsbury Education and Childhood Studies..  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474209151.  Norway.  s 7 - 14
 • Møller, Jorunn (2020). Management, Leadership and Governance in Primary Education (Norway)., In Ian Menter; Maria Teresa. Tatto & Karin Hognestad (ed.),  Bloomsbury Education and Childhood Studies..  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474209151.  Norway.  s 1 - 6
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). Language Use in the Classroom: Balancing Target Language Exposure with the Need for Other Languages. TESOL Quarterly (Print).  ISSN 0039-8322. . doi: 10.1002/tesq.564 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn & Skrefsrud, Thor Andre (2020). Multicultural School Festival as a Creative Space for Identity Construction – From a Minority Parent Perspective. Intercultural Education.  ISSN 1467-5986. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hammerness, Karen; Klette, Kirsti; Jenset, Inga Staal & Canrinus, Esther Tamara (2020). Opportunities to study, practice and rehearse teaching in teacher preparation: An international perspective.. Teachers College Record (TCR).  ISSN 0161-4681.
 • Brevik, Lisbeth M.; Garvoll, Katharina Køber & Ahmadian, Shilan (2020). English use outside of school: Gamers, Surfers and Social Media Users, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 8.  s 190 - 216
 • Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Language use in English lessons: Monolingual, bilingual and multilingual approaches, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 4.  s 92 - 116
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Ianuzzi, Manuela (2020). Pronunciation: Accent, identity and intelligibility, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 5.  s 117 - 136
 • Brevik, Lisbeth M. & Lyngstad, Marit Elise (2020). The role of literature in the English classroom, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 7.  s 163 - 189
 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum & Røkenes, Fredrik Mørk (2020). Language and technology: Digital competence in English, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 2.  s 43 - 64
 • Brevik, Lisbeth M.; Skarpaas, Kaja Granum & Isaksen, Anja Ramfjord (2020). Vocational English. Building vocational orientation and relevance, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 3.  s 65 - 90
 • Brevik, Lisbeth M.; Brantmeier, Cindy & Pearson, P David (2020). Strategic readers of English: Gradual release of responsibility, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 6.  s 137 - 160
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick & Listuen, Sigrid Graedler (2020). Intercultural competence and cultural identities, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 9.  s 217 - 236
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). English in Norway: A language and a school subject in transition, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 1.  s 23 - 42
 • Hunskaar, Tove Seiness & Eriksen, Tone Malmstedt (2019). University Schools as Partners: The Jewel in the Crown of Teacher Education, In  Kooperation von Universitãt und Schule fõrdern.  Verlag Barbara Budrich.  ISBN 9783847422099.  Del III.  s 257 - 277

Se alle arbeider i Cristin

 • Erdal, Silje Førland; Westersjø, Martin; Hove, Olav; Hellerud, Synnøve & Johnsen, Ida Molstad (2020). Arena 8 Samfunnsfag. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203404436.  256 s.
 • Fodstad, Lars August; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Magnusson, Camilla G.; Lånke, May; Østmoe, Tor Ivar; Blikstad-Balas, Marte; Hjortland, Ole Thomassen & Antonsen, Pål Fjeldvig (2020). Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202597337.  463 s.
 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2020). Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215033068.  221 s.
 • Elstad, Eyvind (red.) (2020). Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  349 s.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne; Smørdal, Ole & Major, Louis (2020). Learning as gap-closing. Investigating digitalized dialogues. Routledge.  ISBN 978-1-138-59271-1.  18 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (ed.) (2020). Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  244 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Erdal, Silje Førland (2020). “Flukt” – meningsmotstand, perspektivtaking og dialog. Nettressurs for lærerutdanning..
 • Erdal, Silje Førland (2020). Demokratisk medborgerskap i mangfoldige samfunn - Skolen som arena for å forebygge diskriminering og gruppefiendtlighet.
 • Hatlevik, Ida Katrine R; Hunskaar, Tove Seiness & Eriksen, Tone Malmstedt (2020). Universitet og skole i samarbeid om lærerutdanning - Universitetet i Oslo sin modell for utvidet partnerskap, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 13.  s 277 - 295
 • Brevik, Lisbeth M.; Larsen, Christiane Jordheim; Stang, Bendik & Wetås, Åse (2020, 22. mai). Dataspel er ei engelskspråkleg verd.  Dag og Tid.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2020, 13. mai). De minste elevene hadde minst kontakt med lærerne i tiden med hjemmeskole. [Internett].  Forskning.no.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2020). Lærerprofesjonen – styring og skjønn [The teaching profession: governance and discretion]..
 • Hall, Jeffrey Brooks & Johansson, Lotta (2020). School Environment Regulation in Transition: Strengthening Individual Rights?.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2020, 11. mai). Noen snakket med læreren en gang i løpet av flere uker.  Aftenposten.
 • Brevik, Lisbeth M. (2020). Conference paper (peer reviewed): Emergent Multiphase Design: A Fully Integrated Approach in the Context of Language Research in Education. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). Det kan være bra å bruke flere språk i engelsktimene. www.forskning.no. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. & Myhre, Torunn (2020, 12. april). Språkbruk i engelsktimer. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Brevik, Lisbeth M. & Sylvén, Liss Kerstin (2020). Key note: CLIL in Norway and Sweden - commonalities, differences, state-of-the-art research, and ways forward.
 • Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger & Björnsson, Julius Kristjan (2020). TALIS 2018 - Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet.
 • Sjøberg, Svein (2020). Didaktikk og Fagdidaktikk i norsk lærerutdanning -- forsøk på en avklaring.
 • Lund, Andreas & Aagaard, Toril (2020). Epistemological consequences of digitalization.
 • Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2020). What is pofessional digital competence?.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Ledelse av fagfornyelsen i institusjonsskoler - forhandling om mening, makt og posisjonering..
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Sandtorv, Alexander Harald (2020). Utilfredsstillende svar?. morgenbladet.no.
 • Sjøberg, Svein (2020). Naturvitenskap i norsk skole og samfunn: En suksesshistorie?.
 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw & Tollefsrud, Mette (2020). Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1.
 • Sjøberg, Svein (2020). The Universe and Space Science: On top of Children’s interest. Selected results from the ROSE-project.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Eikenes, Åsmund Husabø (2020). Ukens spørsmål: Hvorfor har man sex?. morgenbladet.no.
 • Brevik, Lisbeth M. & Sundqvist, Pia (2020). Conference paper (peer reviewed): Traversing intramural and extramural settings for language learning. A comparison of observed and self-reported L1 and L2 use among gamers.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Eikenes, Åsmund Husabø (2020). Ukens spørsmål: Når slutter man å være ung?. morgenbladet.no.
 • Brevik, Lisbeth M. (2020). Invitert kommentar: Nordisk perspektiv på faglighet i engelsk (utsatt pga Covid19).
 • Brevik, Lisbeth M. (2020). Invited talk: Tensions and problematic situations when securing informed consent​ in and outside of school (postponed due to Covid19).
 • Brevik, Lisbeth M.; Flognfeldt, Mona Evelyn & Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Livsmestring, mangfold, relevans. Engelskfaget etter fagfornyelsen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  1, s 46- 51
 • Brevik, Lisbeth M.; Flognfeldt, Mona Evelyn; Ronæs, Mary Ann; Bech, Kristin; Ahmadian, Shilan & Holm, Thea (2020). Invitert innlegg: Faglig frokost. Hva er nytt i det nye engelskfaget? Livsmestring - Mangfold - Relevans.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2020, 30. januar). Styring handler ikke bare om kontroll og sanksjoner. [Fagblad].  utdanningsnytt.no.
 • Guttormsen, Julie & Remmen, Kari Beate (2020). Teaching and learning Plate tectonics in school science – a research design. Vis sammendrag
 • Sjøberg, Svein (2020). Hvis leseevnene svekkes, måles de neppe av Pisa. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2020). Synsing...? Om kritisk lesing av Pisa. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Raddum, Elisabeth Stormoen & Remmen, Kari Beate (2020). How do upper secondary students construct a geological time line of their local area?.
 • Larsen, Sanne; Qvortrup, Ane; Klitgård, Ida; Jensen, Kim Ebensgaard; Brevik, Lisbeth M.; Tyberg, Emil; Thom, Julie Rørdam & Grønvold, Mette (2020). Faglighed i gymnasiet. Engelsk. Delrapport 5. Gymnasiepædagogik. 5. Vis sammendrag
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2020). The contribution of Piotr Galperin to the cultural-historical theory and implications for contemporary educational research and practice. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561. . doi: 10.1016/j.lcsi.2019.01.005
 • Erdal, Silje Førland; Brataas, Gøril & Lunde, Mai Lill Suhr (2019). Elever som læringsstøtte for hverandre.
 • Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (2019). Hva skal vi lære bort om 22.juli? Perspektiver og didaktiske vinklinger.
 • Erdal, Silje Førland (2019). 22.juli 2011. Korleis kunne det skje?.
 • Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (2019). 22.juli-undervisning i samfunnsfag. Perspektiver og didaktiske vinklinger.
 • Lunde, Ida & Ottesen, Eli (2019). (paper) Digital technologies in policy assemblages in Ireland and Norway.
 • Lunde, Ida & Ottesen, Eli (2019). (paper) Digital technologies in policy assemblages in Ireland and Norway.
 • Lunde, Ida & Ottesen, Eli (2019). (paper) Digital technologies in policy assemblages in Ireland and Norway.
 • Dewilde, Joke (2019). A young person's discursive strategies in writing in a new language.
 • Brevik, Lisbeth M.; Tengberg, Michael & Ekstrom, Linda (2019). Disse lesestrategiene kan hjelpe elever til å forstå tekster de ellers ikke ville forstått. Utdanningsnytt.no.
 • Brevik, Lisbeth M. & Garvoll, Katharina Køber (2019). Ungdom som spiller mye dataspill, blir bedre i engelsk. Utdanningsnytt.no.
 • Heie, Magnus & Hall, Jeffrey Brooks (2019, 18. desember). Forskerprofilen: Mellom pedagogikken og jussen. [Internett].  https://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt/profiler/2019/.
 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2019). Presentasjon av en intervensjonstudie og didaktiske implikasjoner.
 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2019). Konferanseinnlegg:Lærerperspektiver på et skriveprosjekt basert på prosesskriving og eksplisitt modellering av revisjon. Synspunkter på en intervensjon. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin