Siste publikasjoner

Under er en oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin. Her listes vitenskapelige artikler og bokkapitler, bøker, samt vitenskapelige foredrag.

Bruk lenkene for å finne:

 • Brevik, Lisbeth M.; Garvoll, Katharina Køber & Ahmadian, Shilan (2020). English Use Outside of School. Gamers, Surfers and Social Media Users, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 7.
 • Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Language Use in English lessons. Monolingual, bilingual and multilingual approaches, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 4.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Ianuzzi, Manuela (2020). Pronunciation. Accent, identity and intelligibility, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 5.
 • Brevik, Lisbeth M. & Lyngstad, Marit Elise (2020). The role of literature in the English classroom, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 8.
 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum & Røkenes, Fredrik Mørk (2020). Digital English Competence. Innovative and ordinary use, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 2.
 • Brevik, Lisbeth M.; Skarpaas, Kaja Granum & Isaksen, Anja Ramfjord (2020). Vocational English. Building vocational orientation and relevance, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 3.
 • Brevik, Lisbeth M.; Brantmeier, Cindy & Pearson, P David (2020). Strategic readers of L2 English. Gradual release of responsibility, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 6.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick & Listuen, Sigrid Graedler (2020). Intercultural competence and cultural identities, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 9.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). English in Norway. A language and a school subject in transition, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 1.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jacobsen, Hilde Marie Madsø (2019). Bidrag til et mer motiverende ungdomstrinn? UH-sektorens erfaringer med intensjon og virkelighet i nasjonal politikkutforming. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  103(1), s 29- 41 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2019-01-04
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2019). The role of literature in the classroom: How and for what purposes do teachers in lower secondary school use literary texts?. L1-Educational Studies in Language and Literature.  ISSN 1567-6617.  19, s 1- 32 . doi: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.13 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Colbjørnsen, Tor (2019). Like krav til nasjonal rektorutdanningen, men ulik prioritering fra tilbydere. Skolelederen.  ISSN 0802-2062.
 • Bellens, Kim; Van Damme, Jan; Van den noortgate, Wim; Wendt, Heike & Nilsen, Trude (2019). Instructional quality: catalyst or pitfall in educational systems? aim for high achievement and equity? An answer based on multilevel SEM analyses of TIMSS 2015 data in Flanders (Belgium), Germany, and Norway. Large-scale Assessments in Education.  ISSN 2196-0739.  7(1) . doi: 10.1186/s40536-019-0069-2
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2019). Naturfagets rolle i bærekraftdidaktikk, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 7.  s 135 - 151
 • Sæther, Elin (2019). Bærekraftig handlekraft i samfunnsfag - hva innebærer det?, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 5.  s 97 - 114
 • Colbjørnsen, Tor (2019). Like krav til rektorutdanning, men ulik prioritering fra tilbydere. Skolelederen.  ISSN 0802-2062.  (1) Vis sammendrag
 • Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (2019). Utviklingsarbeid i skolen - et kritisk blikk på en positiv diskurs, I:  Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 7.  s 111 - 128
 • Ottesen, Eli (2019). Skoleledelse og kunnskapsarbeid, I:  Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 10.  s 163 - 178
 • Rødnes, Kari Anne (2019). Skjønnlitteratur og bærekraft - et bidrag fra norskfaget, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 3.  s 61 - 75
 • Korbøl, Karsten (2019). Hva er det felles beste? Historie og bærekraft, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 2.  s 43 - 58
 • Dypedahl, Magne & Vold, Eva Thue (2019). Interkulturell kompetanse gjennom engelsk og fremmedspråk - et bidrag til bærekraftdidaktikk, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  6.  s 117 - 133
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Skedsmo, Guri (2019). Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen, I:  Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 4.  s 56 - 72
 • Evang, Håvard Johnsrud (2019). Bærekraft og matematikk - Utforsking og transformasjon, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn & Skrefsrud, Thor Andre (2019). Multicultural School Festival as a Creative Space for Identity Construction – From a Minority Parent Perspective. Intercultural Education.  ISSN 1467-5986.
 • Remmen, Kari Beate (2019). Sammenhenger mellom natur og samfunn gjennom feltarbeid i geografi, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  8.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Etikkens plass i en bærekraftdidaktikk, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 9.  s 170 - 188
 • Sæther, Elin & Kvamme, Ole Andreas (2019). Fagovergripende perspektiver i en bærekraftdidaktikk, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 10.  s 190 - 214
 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2019). Bærekraftdidaktikk - spenninger og sammenhenger, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 1.  s 14 - 40
 • Bakken, Jonas (2019). The integration of rhetoric into existing school subjects. Utbildning och Demokrati.  ISSN 1102-6472.  8(2), s 93- 108
 • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2019). Negotiating Multilingual Resources in English Writing Instruction for Recent Immigrants to Norway. TESOL Quarterly (Print).  ISSN 0039-8322. . doi: 10.1002/tesq.535 Vis sammendrag
 • Brandmo, Christian; Aas, Marit; Colbjørnsen, Tor & Olsen, Rolf (2019). Group coaching that promotes self-Efficacy and role clarity among school leaders. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 17 . doi: 10.1080/00313831.2019.1659406 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Buchholtz, Nils (2019). Mit Actionbound spielerisch Mathematisieren üben. Mathematik lehren : Die Zeitschrift für den Unterricht in allen Schulstufen.  ISSN 0175-2235.  (215), s 26- 28
 • Scherer, Ronny & Teo, Timothy (2019). Editorial to the special section—Technology acceptance models: What we know and what we (still) do not know. British Journal of Educational Technology.  ISSN 0007-1013.  50(5) . doi: 10.1111/bjet.12866
 • Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2019). Predictions of school mentors’ effort in teacher education programmes. European Journal of Teacher Education.  ISSN 0261-9768. . doi: 10.1080/02619768.2019.1652902 Vis sammendrag
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Nilsen, Trude (2019). I Know I Can, but Do I Have the Time? The Role of Teachers’ Self-Efficacy and Perceived Time Constraints in Implementing Cognitive-Activation Strategies in Science. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10(3389) . doi: 10.3389/fpsyg.2019.01697
 • Blikstad-Balas, Marte & Skaug, Sigrid (2019). Hele tekster versus utdrag – hvilke tekster velger norsklærerne?. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  5(1) . doi: 10.23865/njlr.v5.1566
 • Sundqvist, Pia; Sandlund, Erica; Källkvist, Marie; Fredholm, Kent & Dahlberg, Maria (2019). Ömsesidighet i framtidens praktiknära språkklassrumsforskning: ASLA-symposiets panelsamtal med forskare, lärare och elever, I: Birgitta Ljung Egeland; Tim Roberts; Pia Sundqvist & Erica Sandlund (red.),  Ljung Egeland, B., Roberts, T., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (Eds.) (2019). Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12–13 april, 2018. [Classroom research and language/languaging: Report from the ASLA symposium in Karlstad, 12–13 April, 2018.].  Karlstad University Press.  ISBN 978-91-87884-27-6.  Chapter 1.  s 19 - 41
 • Tiplic, Dijana; Elstad, Eyvind; Brandmo, Christian; Steingrímsdóttir, María & Engilbertsson, Guðmundur (2019). Perceived Organizational Antecedents of Emerging Collaborative Learning Activities Among Icelandic Beginning Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2019.1616611
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2019). Utvidet klasserom - hvordan inkludere andre læringsarenaer i naturfagundervisning, I: Liv Oddrun Voll; Anne Bergliot Øyehaug & Anne Holt (red.),  Dybdelæring i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02811-8.  kapittel 10.  s 261 - 278
 • Jornet, Alfredo & Damsa, Crina I. (2019). Unit of analysis from an ecological perspective: Beyond the individual/social dichotomy. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  s 1- 10 . doi: 10.1016/j.lcsi.2019.100329
 • Dionne, Patricia & Jornet, Alfredo (2019). Conceiving work as (an) activity: Epistemological underpinnings from a cultural-historical perspective, In Pedro F. Bendassolli (ed.),  Culture, Work, and Psychology. Invitations to dialogue..  Information Age Publishing.  ISBN 978-1-64113-632-7.  Kapittel 3.  s 37 - 57

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Naoufal, Nayla Joelle & Ødegaard, Marianne (2019). Engagement of school science students in an interdisciplinary project interweaving youth culture and environmental issues.
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Björk & Lund, Andreas (2019). Conference paper: The Conceptualization of the Third Space in Pre-Service Teachers' Professional Practice.
 • Kaarstein, Hege & Olsen, Rolf Vegar (2019). Fakta om norske skole- resultater. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2019). Læreplan 2020: Engelsk programfag - noen forslag til endringer. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 70- 75 Vis sammendrag
 • Kjørven, Ole Kolbjørn & Sæther, Elin (2019). Holding on to multiculturalism: Exploring young people’s discourses at a multicultural festival.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim & Sowada, Moritz (2019). Information-seeking practices of school inspectors: navigating through state policy.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolen og personvern: Dilemmaer for ledere og lærere.
 • Dewilde, Joke (2019). Translation and translingual remixing in multilingual young people's writing.
 • Jensen, Ruth (2019). Partnerships between Educational Leaders and Researchers– how a Methodology Emerged.
 • Beiler, Ingrid Rodrick (2019). Screen recording of students’ digital writing: A window on alignment of translingual resources.
 • Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer & Nesheim, Lea Justine (2019). Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen.
 • Lund, Andreas (2019). Hvordan endrer teknologiutviklingen perspektiver på kunnskap og læring?.
 • Sjøberg, Svein (2019). Å tro at store kvantitative studier er verdifrie, og ikke verdibaserte, er i beste fall naivt -- en kritikk av Thomas Nordahl. Utdanningsnytt.no.
 • Sjøberg, Svein (2019). Uten mål kan man ikke gå seg vill -- men når målene erstattes av målinger, kan man havne på feil sted..
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 17. september). Debatten: Nettbrett i skolen. Det er en konflikt som foregår hver dag i alle norske hjem, tiden man bruker på skjerm. Og vi får besøk av to Youtubere som fengsler hundretusener av barn og unge i timesvis. Men hva skal foreldrene slå i bordet med når skolen gir elevene skjermbrett på første skoledag?. [TV].  NRK.
 • Klette, Kirsti (2019). Towards a common language for teaching? How research on curriculum and instruction provide a common language and professional vision around teaching to improve instruction..
 • Blikstad-Balas, Marte; Aashamar, Peter Nicolai & Tveit, Sverre (2019). Elleville konspirasjonsteorier Pinlig og mislykket retorisk tokt fra professorene Torgersen og Sæverot.. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 17. september). Krever lengdetrening/Klassekampen.  Klassekampen.
 • Dewilde, Joke (2019). Transspråking – Hva i all verden er det?.
 • Dewilde, Joke (2019). “It’s just in my heart.” Translation and translingual remixing in writing.
 • Dewilde, Joke (2019). Translation and translingual remixing in writing: A young person developing as a writer.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). Observation manuals as lenses into classroom teaching and learning – towards a common language when studying classroom instruction?.
 • Klette, Kirsti (2019). Utfordringer i lærerutdanningen i et internasjonalt perspektiv.
 • Klette, Kirsti (2019). Ethical by Design: Secure, Accessible and Shareable Video Data Experiences from the LISA study. Vis sammendrag
 • Gabrielsen, Ida Lodding (2019). Hvordan og hvorfor leser ungdomsskoleelever skjønnlitteratur på skolen?.
 • Gabrielsen, Ida Lodding & Oksbjerg, Marianne (2019). Læremiddelbruk i litteraturundervisningen – en sammenligning av dansk og norsk grunnskolepraksis.
 • Klette, Kirsti (2019). Observation Manuals as Lenses into Classroom Teaching and Learning – Towards a Common Language when Studying Classroom Instruction?.
 • Klette, Kirsti (2019). Ethical by Design: Secure, Accessible and Shareable Video Data. Experiences from Norwegian and Swedish Lower Secondary Classrooms.
 • Luoto, Jennifer Maria (2019). Opportunities For Student Participation In Discourse In Secondary Mathematics Classrooms In A Finnish Context: Teachers’ Perspectives and Instructional Practices.
 • Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2019). Conceptualization and level of analyses matter: Using the PLATO manual when analyzing teaching quality.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). LISA Nordic Study: Analyzing teaching quality by combining observational and survey data.
 • Luoto, Jennifer Maria (2019). What shapes classroom discourse in the mathematics classrooms? A study of instructional practices, meta-rules and teacher perspectives. Vis sammendrag
 • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2019). Reading Comprehension Instruction and Students’ Metacognitive Awareness in One Effective L1 Classroom at the Lower-Secondary Level.
 • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2019). One teacher’s reading comprehension instruction in one classroom in grade 8, 9 and 10. Vis sammendrag
 • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2019). I hvilken grad og hvordan er leseforståelsesstrategier integrert i norskundervisning på ungdomstrinnet?.
 • Stovner, Roar Bakken & Nortvedt, Guri A. (2019). Using video data to research teachers’ feedback practices – a matched comparison approach. Vis sammendrag
 • Stovner, Roar Bakken; Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Radišić, Jelena (2019). Using video data to research teachers’ feedback practices – a matched comparison approach. Vis sammendrag
 • Kostøl, Kristine Bakkemo; Remmen, Kari Beate; Braathen, Anette & Stromholt, Shelley (2019). 'I was part of something big' - student outcomes of using a co-design tool in a STEM partnership program.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Tvilsomt demokratistunt. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2019). Invitert innlegg: Gutter, gaming og lesing.
 • Ahmadian, Shilan; Brevik, Lisbeth M. & Sundqvist, Pia (2019). Jentene bruker engelsk til å snakke om fag - guttene bruker engelsk til alt mulig. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 82- 87
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). A more motivating lower secondary school? The University and College Sector’s experience with Intentions and Reality in National Policy Design.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2019). Experiencing the Use of Tools in School Leadership Programs in Two Different National Policy Contexts.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). The context of time, talk and power in policy making A study of how school professionals deal with policy intentions.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Micro Policy Making in Schools The role of Leadership in Test-based Accountability Dynamics in Norway.
 • Dewilde, Joke (2019). Translanguaging og bruk av flerspråklige ressurser.
 • Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2019). Science students' noticing of appropriate frames.
 • Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen & Knain, Erik (2019). Sensemaking at the intersection of authorized and student-generated representations. Nordic Research Symposium on Dialogical Perspectives in Science Education.
 • Brevik, Lisbeth M.; Ahmadian, Shilan & Grydeland, Anders (2019, 28. august). Intervju: Engelsk på yrkesfag. [Internett].  Yrkesfagpodden.
 • Sjøberg, Svein (2019). Mirakelet i skolen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Baustad, Anne Grethe & Bjørnestad, Elisabeth (2019). Care and​ education in Norwegian ECEC: Educators’ and​ Parents’ views.
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der & Moldrheim, Solveig (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Knain, Erik (2019). Vår tids månelanding. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 39
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 11. august). Språkteigen. [Radio].  NRK radio. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin