Siste publikasjoner

Under er en oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin. Her listes vitenskapelige artikler og bokkapitler, bøker, samt vitenskapelige foredrag.

Bruk lenkene for å finne:

 • Jensen, Ruth (2020). Professional development of school leadership as boundary work: patterns of initiatives and interactions based on a Norwegian case. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124. . doi: Download citation https://doi.org/10.1080/13603124.2020.1716998
 • Jacobsen, Hilde Marie Madsø; Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2020). Veiledning med digital øreplugg: erfaringer fra en utprøvning, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 14.  s 296 - 315
 • Elstad, Eyvind (2020). Framtidens lærerutdanning: trender og mulige scenarioer, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 15.  s 317 - 344
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2020). Hvorfor tenker nordiske lærerstudenter på å slutte i studiet?, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 10.  s 221 - 240
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2020). Nordiske lærerstudenters tidsbruk i studiet., I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 9.  s 210 - 220
 • Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas & Turmo, Are (2020). Nordiske lærerstudenters vurderinger av pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 8.  s 197 - 209
 • Elstad, Eyvind (2020). Målinger av kvalitet i lærerutdanning og politiske prosesser, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 7.  s 179 - 196
 • Elstad, Eyvind (2020). Lærerutdanninger i nordiske land, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 1.  s 17 - 66
 • Skagen, Kaare & Elstad, Eyvind (2020). Lærerutdanningen i Norge, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 4.  s 120 - 138
 • Lundmark, Anders Mattias; Augland, Lars Eivind & Jørgensen, Simen V (2020). Digital fieldwork with Fieldmove - how do digital tools influence geoscience students’ learning experience in the field?. Journal of Geography in Higher Education.  ISSN 0309-8265. . doi: 10.1080/03098265.2020.1712685
 • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International review of Qualitative Research.  ISSN 1940-8447.  12(4), s 413- 432 . doi: DOI: 10.1525/irqr.2019.12.4.413
 • Møller, Jorunn (2020). Management, Leadership and Governance in Secondary Education (Norway), In Ian Menter; Maria Teresa. Tatto & Karin Hognestad (ed.),  Bloomsbury Education and Childhood Studies..  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474209151.  Norway.  s 7 - 14
 • Møller, Jorunn (2020). Management, Leadership and Governance in Primary Education (Norway)., In Ian Menter; Maria Teresa. Tatto & Karin Hognestad (ed.),  Bloomsbury Education and Childhood Studies..  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474209151.  Norway.  s 1 - 6
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). Language Use in the Classroom: Balancing Target Language Exposure with the Need for Other Languages. TESOL Quarterly (Print).  ISSN 0039-8322. . doi: 10.1002/tesq.564
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn & Skrefsrud, Thor Andre (2020). Multicultural School Festival as a Creative Space for Identity Construction – From a Minority Parent Perspective. Intercultural Education.  ISSN 1467-5986.
 • Brevik, Lisbeth M.; Garvoll, Katharina Køber & Ahmadian, Shilan (2020). English use outside of school: Gamers, Surfers and Social Media Users, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 8.
 • Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Language use in English lessons: Monolingual, bilingual and multilingual approaches, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 4.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Ianuzzi, Manuela (2020). Pronunciation: Accent, identity and intelligibility, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 5.
 • Brevik, Lisbeth M. & Lyngstad, Marit Elise (2020). The role of literature in the English classroom, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 7.
 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum & Røkenes, Fredrik Mørk (2020). Language and technology: Digital competence in English, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 2.
 • Brevik, Lisbeth M.; Skarpaas, Kaja Granum & Isaksen, Anja Ramfjord (2020). Vocational English. Building vocational orientation and relevance, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 3.
 • Brevik, Lisbeth M.; Brantmeier, Cindy & Pearson, P David (2020). Strategic readers of English: Gradual release of responsibility, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 6.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick & Listuen, Sigrid Graedler (2020). Intercultural competence and cultural identities, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 9.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). English in Norway: A language and a school subject in transition, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 1.
 • Buchholtz, Nils; Vorhölter, Katrin; Orschulik, Anna & Krosanke, Nadine (2019). Using mixed-assessments to evaluate opportunities to learn in mathematics teacher education, In Uffe Thomas Jankvist; Marja Van den Heuvel-Panhuizen & Michiel Veldhuis (ed.),  Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.  European Society for Research in Mathematics Education.  ISBN 978-90-73346-75-8.  hal-02422430v1.
 • Frønes, Tove Stjern (2019). Å lese kritisk på nettet – les deg til gode nettsøk, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Tips 80.  s 306 - 307
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2019). Hvordan lykkes i realfag? Drøftinger og forslag til tiltak, utprøvinger og forskning, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 12.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Hjemmebakgrunn og undervisningsfaktorer relatert til elevprestasjoner i fysikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 11.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i bølger og atom-/kjernefysikk fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 10.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i elektrisitet og magnetisme fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 9.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i mekanikk og termodynamikk fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 8.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Like muligheter - tilpasset opplæring for elever med interesse og talent for fysikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 7.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Prestasjonsprofiler i ulike land: Betydningen av matematikk for å lykkes i fysikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 6.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Matematikk i fysikkfaget, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 5.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Et fysikkdidaktisk perspektiv, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 4.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Hovedresultater i fysikk og naturfag i TIMSS Advanced og TIMSS - 1995 til 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 3.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Fysikken i TIMSS Advanced og utviklingen av norske læreplaner, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 2.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2019). Communicative oral skills, In Tony Burner; Christian Carlsen & Kåre Kverndokken (ed.),  101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245026597.  kapittel.
 • Jornet, Alfredo (2019). Living the Praxis of Method, or How I Learned Letting Worldly Practices Organize My Professional Gaze as Scholar, In Janet C. Richards & Wolff-Michael Roth (ed.),  Empowering Students as Self-Directed Learners of Qualitative Research Methods.  Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-41955-1.  Chapter 12.  s 190 - 204
 • Jornet, Alfredo; Arnseth, Hans Christian & Smørdal, Ole (2019). Makerspaces in the Making: Reconfiguring Cultures of Facilitation across the Kindergarten and the Science Museum, In Alicia Blum-Ross; Kristiina Kumpulainen & Jackie Marsh (ed.),  Enhancing Digital Literacy and Creativity. Makerspaces in the Early Years.  Routledge.  ISBN 9780367197889.  Kapittel 7.
 • Buchholtz, Nils; Drexler, Judith & Vorhölter, Katrin (2019). Mathtrails digital unterstützen – Chancen und Grenzen mobilen Lernens im Mathematikunterricht, I: Guido Pinkernell & Florian Schacht (red.),  Digitalisierung fachbezogen gestalten. Herbsttagung vom 28. bis 29. September 2018 an der Universität Duisburg-Essen. Arbeitskreis Mathematikunterricht und digitale Werkzeuge in der GDM.  Franzbecker.  ISBN 978-3-88120-142-1.  Kapittel 2.  s 11 - 22
 • Schorcht, Sebastian & Buchholtz, Nils (2019). Different facets of pre-service teachers’ beliefs on the history of mathematics, In Evelyne Barbin; Uffe Thomas Jankvist; Tinne Hoff Kjeldsen; Bjørn Smestad & Constantinos Tzanakis (ed.),  Proceedings of the Eighth European Summer University on History and Epistemology in mathematics Education (ESU-8).  Oslo Metropolitan University.  ISBN 978-82-8364-211-7.  Kapittel 1.12.  s 155 - 175
 • Krosanke, Nadine; Orschulik, Anna; Vorhölter, Katrin & Buchholtz, Nils (2019). Beobachtungsaufträge im Rahmen unterrichtspraktischer Aktivitäten – eine Chance zum Praxistransfer, I: Nils Buchholtz; Miriam Barnat; Elke Bosse; Tim Heemsoth; Katrin Vorhölter & Jonas Wibowo (red.),  Praxistransfer in der tertiären Bildungsforschung.  Hamburg University Press.  ISBN 978-3-943423-72-3.  Kapittel 14.  s 133 - 143
 • Buchholtz, Nils (2019). Mathematikdidaktische Entwicklungsforschung als Transferforschung?, I: Nils Buchholtz; Miriam Barnat; Elke Bosse; Tim Heemsoth; Katrin Vorhölter & Jonas Wibowo (red.),  Praxistransfer in der tertiären Bildungsforschung.  Hamburg University Press.  ISBN 978-3-943423-72-3.  Kapittel 12.  s 113 - 121
 • Meyer-Siever, Katja; Schorcht, Sebastian & Buchholtz, Nils (2019). Zwischen Wissenschaft und Schulpraxis vermitteln – die ‚TranSphere‘ als Innovationspool und Vermittler von Transferwissen, I: Nils Buchholtz; Miriam Barnat; Elke Bosse; Tim Heemsoth; Katrin Vorhölter & Jonas Wibowo (red.),  Praxistransfer in der tertiären Bildungsforschung.  Hamburg University Press.  ISBN 978-3-943423-72-3.  Kapittel 22.  s 211 - 222
 • Cabot, Michel Alexandre (2019). Unpacking Meaningful Grammar Feedback: An Analysis of EFL Student Teachers’ Feedback Preferences and Learning Moments.. Journal of Linguistics and Language Teaching.  ISSN 2190-4677.  10(2), s 133- 155
 • Cabot, Michel Alexandre & Kaldestad, Arne (2019). The need to supplement written grammar feedback: A case study from English teacher education.. Moderna språk.  ISSN 2000-3560.  113(2), s 1- 19
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2019). Students' use of observation in geology: towards 'scientific observation' in rock classification. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693. . doi: 10.1080/09500693.2019.1704914
 • Dewilde, Joke (2019). How Islamic are young Muslim people’s poems?. Apples - Journal of Applied Language Studies.  ISSN 1457-9863.  13(4), s 71- 87

Se alle arbeider i Cristin

 • Elstad, Eyvind (red.) (2020). Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  349 s.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne; Smørdal, Ole & Major, Louis (2020). Learning as gap-closing. Investigating digitalized dialogues. Routledge.  ISBN 978-1-138-59271-1.  18 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (ed.) (2020). Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  200 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (red.) (2019). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  310 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Guttormsen, Julie & Remmen, Kari Beate (2020). Teaching and learning Plate tectonics in school science – a research design. Vis sammendrag
 • Sjøberg, Svein (2020). Hvis leseevnene svekkes, måles de neppe av Pisa. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2020). Synsing...? Om kritisk lesing av Pisa. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Raddum, Elisabeth Stormoen & Remmen, Kari Beate (2020). How do upper secondary students construct a geological time line of their local area?.
 • Larsen, Sanne; Qvortrup, Ane; Klitgård, Ida; Jensen, Kim Ebensgaard; Brevik, Lisbeth M.; Tyberg, Emil; Thom, Julie Rørdam & Grønvold, Mette (2020). Faglighed i gymnasiet. Engelsk. Delrapport 5. Gymnasiepædagogik. 5. Vis sammendrag
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2020). The contribution of Piotr Galperin to the cultural-historical theory and implications for contemporary educational research and practice. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561. . doi: 10.1016/j.lcsi.2019.01.005
 • Karlsen, Solveig; Suhr Lunde, Mai Lill; Kjærnsli, Marit; Narvhus, Eva Kristin; Sæleset, Johannes & Ødegaard, Marianne (2019). Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact.
 • Peixoto,, Francisco; Radišić, Jelena; Krstic, Ksenija; Yang Hansen, Kajsa; Laine, Anu; Mononen, Riikka; Baucal, Aleksandar & Mata, Lourdes (2019). Developing Expectancy-Value Motivational Scale in Mathematics: A Comparative Approach.
 • Radišić, Jelena; Baucal, Aleksandar & Jošic, Smiljana (2019). A dialogical approach to large-scale assessments: Students’ reasoning about items in PISA and TIMSS.
 • Radišić, Jelena; Selleri, Patrizia; Carugati, Felice & Baucal, Aleksandar (2019). Applying A Person-Centred Approach In Exploring Self-Related Dispositions And Motivation In Science – An Italian Example.
 • Frønes, Tove Stjern (2019). Å lese på nett.
 • Frønes, Tove Stjern (2019, 06. juni). En del unge sliter med å vurdere tekster på nettet. [Fagblad].  Barnevakten.
 • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna & Narvhus, Eva Kristin (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag..
 • Frønes, Tove Stjern (2019). Navigation, når vi læser på nettet. Forskerklumme, Viden om læsning..
 • Frønes, Tove Stjern & Jostein Andresen, Ryen (2019). Øyeskanneranalyser i prøveutvikling. Elevers øyebevegelser når de leser og løser oppgaver.
 • Frønes, Tove Stjern & Skar, Morten (2019). Åpne tekstoppgaver i leseprøver – trenger vi dem egentlig?.
 • Jegstad, Kirsti Marie; Höper, Jan & Remmen, Kari Beate (2019). The outdoors as a setting for learning chemistry in teacher education.
 • Jegstad, Kirsti Marie; Höper, Jan & Remmen, Kari Beate (2019). The outdoors as a setting for talking chemistry in teacher education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Hegemoni og grenser: Om filosofiens plass i KRLE-faget. KRLE-podden. . doi: https://www.krlepodden.com/episoder/2019/3/16/filosofien-i-faget Vis sammendrag
 • Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Henriksen, Ellen Karoline; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2019). Educating the educators. Creating a knowledge domain for science teacher educators through professional development.
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  13(2) . doi: https://journals.uio.no/adno/issue/view/645
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftundervisning i faget religion og etikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  31(3)
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019, 31. oktober). Nye utgivelser på UV: Bærekraft i alle fag.  Uniforum - nettavis for Universitetet i Oslo.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftdidaktikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Den etiske dimensjonen i tv-serien Skam.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema - hva kan religion og etikk bidra med?.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Hva har bærekraftig utvikling med religion og etikk å gjøre?.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Situating Moral Education in a Globalized World. Sustainability Values and Student Experiences.
 • Stovner, Roar Bakken (2019). Conceptual and Procedural Feedback across 164 Norwegian Mathematics Lessons.
 • Aashamar, Peter Nicolai (2019). Et skråblikk på kritisk tenkning i samfunnsfag. sosiologen.no.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2019). Rammeverk og metoder, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 13.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Introduksjon, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 1.
 • Skedsmo, Guri (2019). Achievement Test and Test-Based Accountability in Norway: Comparison, Benchmarking, and Visibility.
 • Skedsmo, Guri; Kots, Simone & Huber, Stephan Gerhard (2019). Development in Schools in Difficult Circumstances in Germany: The role of School Leaders in Change Processes.
 • Skedsmo, Guri & Sivesind, Kirsten (2019). Educational governance, gap-management strategies, and reorganizational processes of the state authorities in Norway.
 • Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri (2019). Styring, gap-analyser og reorganisering av den statlige utdanningsadministrasjonen i Norge.
 • Huber, Stephan Gerhard & Skedsmo, Guri (2019). School Turnaround in Ten Schools in Germany: Identifying change and development models.
 • Maroy, Christian; Verger, Toni; Skedsmo, Guri & Pons, Xavier (2019). Accountability Policies’ Enactments : Comparative Perspectives - Part 1 Instrumentation and Part 2 Mediations.
 • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2019). Enacting Teacher Evaluation Policies: A review of International Research Over the Last Two Decades.
 • Skedsmo, Guri & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen.
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2019). Top-down and bottom-up approaches to improve educational quality: their intended and unintended consequences. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597. . doi: 10.1007/s11092-019-09294-8
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2019). Key issues related to measuring teaching quality. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597. . doi: 10.1007/s11092-019-09299-3
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2019). Forms and practices of accountability in education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597. . doi: 10.1007/s11092-019-09305-8
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2019). Trust in results. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597. . doi: 10.1007/s11092-019-09312-9
 • Sundqvist, Pia (2019, 04. februar). Nyheter från Vetenskapsradion. [Radio].  Sveriges Radio.
 • Sundqvist, Pia (2019, 03. februar). Tonåringars engelska bättre av mycket dataspel. [TV].  TV4.
 • Faltas, Marcella; Latuny, Yaël; Sundqvist, Pia & Wikström, Peter (2019). Improving second language vocabulary through gaming. OASIS Summary of Sundqvist, P. & Wikström, P. (2015) in System.

Se alle arbeider i Cristin