Siste publikasjoner

Under er en oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin. Her listes vitenskapelige artikler og bokkapitler, bøker, samt vitenskapelige foredrag.

Bruk lenkene for å finne:

 • Jornet, Alfredo (2019). Experience as Emerging Concept in Contemporary Learning Sciences, In Michael A. Peters (ed.),  Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory.  Springer.  ISBN 978-981-287-532-7.  E.  s 1 - 5
 • Svenkerud, Sigrun & Klette, Kirsti (2019). Video studies and the challenge of selecting time scales.. International Journal of Research & Method in Education.  ISSN 1743-727X.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond & Christophersen, Knut-Andreas (2019). Developmental relationships in schools: pre-service teachers’ perceptions of mentors’ effort, self-development orientation, and use of theory. Mentoring & Tutoring.  ISSN 1361-1267. . doi: 10.1080/13611267.2018.1561011
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). Digital teknologi i klasserommet – noen sentrale utfordringer, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Kapittel 3.  s 51 - 64
 • Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim & Sowada, Moritz (2019). The role of school inspectors as information-seekers, In Steven Van de Walle & Nadine Raaphorst (ed.),  Inspectors and Enforcement at the Front Line of Government.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-04057-4.  3.
 • Scherer, Ronny; Siddiq, Fazilat & Tondeur, Jo (2019). The technology acceptance model (TAM): A meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers’ adoption of digital technology in education. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  128, s 13- 35 . doi: 10.1016/j.compedu.2018.09.009 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (2019). State-of-the-art: English didactics in Norway, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  Chapter 21.
 • Brevik, Lisbeth M. (2019). PhD revisited: How teachers teach and readers read. Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  Chapter 11.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2019). PhD revisited: Meaning in English. L2 attitudes, choices and pronunciation in Norway, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  Chapter 17.
 • Simensen, Aud Marit (2019). PhD revisited: A quarter of a century of assessment in the school subject English, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  Chapter 2.
 • Hellekjær, Glenn Ole (2019). PhD revisited: The Acid Test. Does Upper Secondary EFL Instruction Effectively Prepare Norwegian Students for the Reading of English Textbooks at Colleges and Universities?, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  Chapter 10.
 • Lund, Andreas (2019). PhD revisited: The Teacher as Interface. Teachers of EFL in ICT-Rich Environments. Beliefs, Practices, Appropriation, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  Chapter 8.
 • Hatlevik, Ida Katrine R (2018). Transformativ læring. Hva er det, og hva kan det bidra med i lærerstudenters kompetanseutvikling?. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  41(4), s 384- 400 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-02
 • Tiplic, Dijana & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2018). Strategic Curricular Change: A Case of the Norwegian Medical School in Tromsø. Health Science Journal.  ISSN 1791-809X.  12(3)
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Blurring the Image of the Other? The Recontextualization of Environmental Ethical Values in Norwegian Education Policy Documents, In Jari Ristiniemi; Geir Skeie & Karin Sporre (ed.),  Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3886-6.  Into the Future.  s 359 - 381
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2018). Reliability, validity and fairness—key issues in assessing the quality of teaching, instructional leadership and school practice. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  30(4), s 343- 346 . doi: 10.1007/s11092-018-9290-8
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2018). Assessment and evaluation: incentives, sanctions and power relations. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  30(3), s 207- 210 . doi: 10.1007/s11092-018-9284-6
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2018). Key actors’ involvement in implementing assessment reforms and using quality improvement measures. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  30(2), s 93- 95 . doi: 10.1007/s11092-018-9279-3
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2018). Teacher evaluation: the need for valid measures and increased teacher involvement. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  30(1), s 1- 5 . doi: 10.1007/s11092-018-9273-9
 • Bakken, Jonas (2018). Máret Ánne Saras Mellom verdener og utdanning for bærekraftig utvikling, I: Svein Slettan (red.),  Fantastisk litteratur for barn og unge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2296-4.  Kapittel 15.  s 231 - 253
 • Rødnes, Kari Anne (2018). "Jeg hører på den hver dag, jeg". En 10. klasses arbeid med litterære virkemidler og rapptekster gjennom mikroblogging og samtaler. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  42(4), s 40- 57
 • Björnsson, Julius Kristjan (2018). Om lenkefeil og ekvivaleringsmetoder på nasjonale prøver: Evaluering av endring over tid. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  12(4) . doi: 10.5617/adno.6273
 • Nortvedt, Guri A. (2018). «Det er et verktøy, ikke sant, for oss» - Erfaringer fra fire gjennomføringer med kartleggingsprøver i regning 2014 - 2017. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  12(4) . doi: 10.5617/adno.6383
 • Lejonberg, Eli (2018). Lektorstudenter i praksis: mestringsforventninger og vurderinger av veiledning. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  41(3), s 304- 318 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-10 ER
 • Aagaard, Toril; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye & Swanberg, Anne Berit (2018). Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill.. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  s 289- 303 . doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-03-09 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2018). Learning for the future: Insights arising from the contributions of Piotr Galperin to the cultural-historical theory. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561. . doi: 10.1016/j.lcsi.2018.11.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Funderud, Tonje; Mononen, Riikka; Radišić, Jelena & Laine, Anu (2018). A Comparative Study of Variations in Arithmetic Fluency between Norwegian and Finnish Third Graders. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257. . doi: 10.1080/08856257.2018.1560618
 • Føinum, Merete (2018). Veiledningssamtaler med nyutdannede lærere : hvilke tema prioriteres?. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  12(3), s 1- 24 . doi: 10.5617/adno.4903
 • Bergem, Ole Kristian (2018). Undervisningskvalitet i norsk skole: status, trender og utfordringer. Analyser basert på data fra PISA og TIMSS i perioden 2000-2015., I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  Kapittel.  s 199 - 218
 • Oskarsson, Magnus; Kjærnsli, Marit; Sørensen, Helene & Eklöf, Hanna (2018). Nordic students' interest and self-belief in science, In Nordic Council of Ministers (ed.),  Northern Lights on TIMSS and PISA 2018.  Nordic Council of Ministers:.  ISBN 978-92-893-5565-0.  4.  s 95 - 122
 • Sæther, Elin; Gleiss, Marielle Stigum & Fürst, Kathinka (2018). Re-theorizing civil society in China: Agency and the discursive politics of civil society engagement. China Information.  ISSN 0920-203X.  s 1- 20 . doi: 107.171/0797/200920230X3X1817879900395
 • Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen & Strømme Aanesland, Torunn (2018). Students’ engagement with real-time graphs in CSCL settings: scrutinizing the role of teacher support. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607. . doi: 10.1007/s11412-018-9290-1 Vis sammendrag
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2018). Krav om praksisorientering i rektorutdanningen: Hvordan omtales dette på tilbydernes hjemmesider?. FoU i praksis.  ISSN 1504-6893.  (3), s 51- 68
 • Hatlevik, Ida Katrine R (2018). God undervisning og studenter som lykkes : en sammenligning av teoretiske og empiriske bidrag fra tre forskningsretninger. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  38(3), s 271- 286 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-03-06
 • Ottesen, Eli (2018). Committing to School Development: Social and material entanglements. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  2(2-3), s 181- 195 . doi: 10.7577/njcie.2774
 • Ottesen, Eli (2018). Evaluation with a purpose?, In Eli Ottesen & Fiona Stephens (ed.),  School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives..  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  Kapittel 10.  s 106 - 114
 • Ottesen, Eli (2018). What can case studies tell us about evaluation and assessment, In Eli Ottesen & Fiona Stephens (ed.),  School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives..  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  Kapittel 8.  s 88 - 96
 • Ottesen, Eli (2018). Working against the grain: a values-based School in Norway, In Eli Ottesen & Fiona Stephens (ed.),  School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives..  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  Kapittel 6.  s 67 - 77
 • Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (2018). Introduction, In Eli Ottesen & Fiona Stephens (ed.),  School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives..  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  Kapittel 1.  s 1 - 7
 • Møller, Jorunn (2018). Creating Cultures of Equity and High Expectations in a Low-Performing School. Interplay Between District and School Leadership. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  2(2-3), s 86- 102
 • Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2018). Ti år med grunnleggende ferdigheter - hva vet vi, og hvor går vi?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  102(3), s 201- 213 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2018-03-02

Se alle arbeider i Cristin

 • Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (red.) (2019). 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  381 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2019). What is English? Engelskdidaktikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  220 s.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (ed.) (2019). English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  400 s.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2018). Aseneth's Transformation. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-036337-1.  246 s. Vis sammendrag
 • Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (ed.) (2018). School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  117 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Korbøl, Karsten (2019). Historiefaget, fagfornyelse og vurdering.
 • Ekstrom, Linda; Brevik, Lisbeth M.; Tengberg, Michael; Appelgren, Alva; Hafsteinsdottir, Eva; Bergman, Eva; Bergman, Maria & Taloyan, Rojan (2019). Läsförståelse och undervisning om lässtrategier.
 • Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti & Hammerness, Karen (2019). Perceptions of coherence; The research-practice gap?.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (2019). Introduction, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  Introduction.
 • Nortvedt, Guri A. & Bulien, Tone (2018). Rapport : norsk matematikkråds forkunnskapstest 2017.
 • Nardi, Bonnie; Booker, Angela; Cole, Michael; Ferholt, Beth; Jornet, Alfredo; Vadeboncoeur, Jennifer A. & Williams, Julian (2018). Emotion and Affect Across Varied Contexts and Genres. Mind, Culture, and Activity.  ISSN 1074-9039.  25(4), s 279- 280 . doi: https://doi.org/10.1080/10749039.2018.1546874
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Bærekraftig utvikling - elevens eller skolens utfordring?.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Filosofisk samtale i KRLE og religion og etikk og som arbeidsmåte i en bærekraftetikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på bærekraftig utvikling i skolen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Styring og skjønn. Verdier og kompetanse. Perspektiver på læreplanutkastene i fagfornyelsen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etikkundervisningens bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Situating Moral Education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). ‘Det behøver ikke å være mer’ – om bærekraftig utvikling i skolen. Pan. Harvest Publishing. . doi: https://www.harvestmagazine.no/pan/det-behover-ikke-a-vaere-mer-om-baerekraftig-utvikling-i-skolen
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Skolen og det globale ansvaret. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO. . doi: https://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima/skolen-og-det-globale-ansvaret
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Context as a Challenge for Environmental and Sustainability Education on Values.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Framtida er nå. Om fraværet av tematisering av framtida i LK06, læreplaner for fellesfag på ungdomstrinnet. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892. . doi: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/framtida-er-n%C3%A5-1.1163789
 • Frønes, Tove Stjern (2018). Bli en målrettet navigatør. [html ].
 • Frønes, Tove Stjern (2018). Å lese og navigere på nettet. 666 elevers navigasjonsstrategier når de leste på nettet..
 • Lejonberg, Eli (2018). Bør ledere være veiledere for nyutdannede lærere? En problematisering basert på teori om profesjonalitet og etisk bevissthet. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk.  ISSN 2535-3047.  3(1)
 • Throndsen, Inger (2018). TALIS 2018 - Teaching and Learning International Survey Statusrapport 2018.
 • Sjøberg, Mari (2018, 05. desember). Er naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter et mål eller en metode i den nye læreplanen?. [Internett].  Forskning.no.
 • Olsen, Rolf Vegar; Tveit, Sverre & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Nasjonale prøver og eksamener i norsk og svensk grunnopplæring. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  12(4) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.6647
 • Lund, Andreas (2018). - I am connected, therefore I am.
 • Lund, Andreas (2018). Ansvar for og ledelse av arbeidet med digitalisering av høyere utdanning.
 • Lund, Andreas (2018). Teknologi og Transformasjon: Digitalisering i utdanningssektoren.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie & Eriksen, Eli-Anne Vongraven (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Korbøl, Karsten (2018, 04. desember). Læreplanmakere i skvis.  Klassekampen.
 • Korbøl, Karsten (2018, 30. november). Svenskane gjer motsett av oss.  Dag og tid.
 • Korbøl, Karsten (2018). Nye læreplaner i VGS og GS.
 • Korbøl, Karsten (2018). Utkast til ny læreplan i historie.
 • Korbøl, Karsten (2018). Historiekonkurransen og nye læreplaner.
 • Korbøl, Karsten (2018). Holocaust og nye læreplaner. Hva skjer i fagfornyelsen?.
 • Korbøl, Karsten (2018). Kjerneelementer i historie og fagfornyelsen (del 1), Å arbeide med historiekonkurransen (del 2).
 • Korbøl, Karsten (2018). Min familie i historien - arrangørens begrunnelser og erfaringer. Har konkurransen eksistensgrunnlag etter fagfornyelsen?.
 • Korbøl, Karsten (2018). Hvor går historiefaget? Kjerneelementer i historie.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Den om tekstforståelse - NOKUT-podden. En podcast om høyere utdanning. Vis sammendrag
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Skoleforskning - podkast 261118 Rekk opp hånda!.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Elevers kildevurdering på internett - podkast 090418 Rekk opp hånda!.
 • Beiler, Ingrid Rodrick (2018). Ressources linguistiques personnelles et expression écrite des élèves en contexte multilingue.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2018). Gir norsk skole like muligheter for alle?. Agenda Magasin.
 • Kjærnsli, Marit (2018). Betydningen av PISA. Agenda Magasin.
 • Klette, Kirsti (2018). As open as possible, as closed as necessary.
 • Klette, Kirsti (2018). Videotaping institutional contexts that includes children and adolescents (under 16 years old) – implications for consent forms and possible solutions for those unwilling to participate (camera angle, blurring, muting etc.). Vis sammendrag
 • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2018). Negotiating multilingual resources in English writing instruction for newly arrived students in lower secondary school (Forhandling om flerspråklige ressurser i engelsk skriveundervisning for nyankomne elever på ungdomstrinnet).
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Sæther, Elin (2018). Researching young people's voices at an international children and youth festival. Developing participant- and context-sensitive methodology through "My Memory App".
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Ledelse i skolen: elevenes rettigheter og skolens plikter. Vis sammendrag
 • Skarpaas, Kaja Granum (2018). How do you VOI - Vocationally oriented instruction in Norway and Sweden.
 • Skarpaas, Kaja Granum (2018). Practical and relevant? Vocationally oriented English instruction in Norwegian upper secondary school.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). The role of school inspectors as information-seekers.
 • Skedsmo, Guri (2018). Comparison and benchmarking as governing processes in Norwegian schools, In  Education Policies and the Restructuring of the Educational Profession - Global and Comparative Perspectives.  Springer.  ISBN 978-981-10-8278-8.  10.  s 137 - 158
 • Møller, Jorunn (2018). The issue of relevance in researching educational leadership.
 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, Rene & Larsen, Eivind (2018). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts.

Se alle arbeider i Cristin