Siste publikasjoner

Under er en oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin. Her listes vitenskapelige artikler og bokkapitler, bøker, samt vitenskapelige foredrag.

Bruk lenkene for å finne:

 • Damsa, Crina-Ioana; Uehara, Dan & Henriksen, Lise Toft (2021). Re-debunking myths: University students’ use of digital technologies in hybrid and online learning. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.
 • Skedsmo, Guri & Huber, Stephan Gerhard (2021). Data, Indicators and Feedback in Education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  33(2), s 251- 254 . doi: https://doi.org/10.1007/s11092-021-09362-y
 • Futter, Kathrin; Skedsmo, Guri & Sandmeier, Anita (2021). Wissenschaftliche Abschlussarbeiten an der Pädagogischen Hochschule Schwyz. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung - Zeitschrift zu Theorie und Praxis der Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern.  ISSN 2296-9632.  39(1), s 60- 65 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tømte, Karoline; Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2021). Hvordan forstå og forebygge digital mobbing?, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205554467.  10.  s 149 - 171
 • Li, Rita; Lund, Andreas & Nordsteien, Anita (2021). The link between flipped and active learning: a scoping review. Teaching in Higher Education.  ISSN 1356-2517. . doi: https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1943655 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Reworking the Social Order: Skam as an Instance of Public Moral Education. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746. . doi: 10.1007/s11217-021-09780-x Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2021). Hva skjer med lese- og skriveopplæringen når elevenes undervisning digitaliseres helt?. Viden om Literacy.  ISSN 2246-6517.  (29), s 59- 67
 • Kostøl, Kristine Bakkemo; Remmen, Kari Beate; Braathen, Anette & Stromholt, Shelley (2021). Co-designing cross-setting activities in a nationwide STEM partnership program – Teachers’ and students’ experiences. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education.  ISSN 2323-7104.  9(1), s 426- 456 . doi: 10.31129/LUMAT.9.1.1414 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Siljan, Henriette Hogga & Maagerø, Eva (2021). Gold to Salto. Critical Literacy in a BELMA-Awarded Textbook in Norwegian Language Arts, In Merethe Roos; Kjell Lars Berge; Pirjo Hidenmaa; Henrik Edgren & Christina Matthiesen (ed.),  Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020.  Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44954-1.  s 332 - 352
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia (2021). The textbook task as a genre. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272. . doi: https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1929499 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger & Klette, Kirsti (2021). Læringsfremmende vurderingspraksis på ungdomstrinnet: Funn fra TALIS 2018 og LISA-prosjektet, I: Julius Kristjan Björnsson (red.),  Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-71880-0.  Kapittel 7.
 • Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger & Björnsson, Julius Kristjan (2021). Profesjonelle fellesskap på ungdomstrinnet som del av skolens utvikling, I: Julius Kristjan Björnsson (red.),  Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-71880-0.  Kapittel 5.
 • Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger & Björnsson, Julius Kristjan (2021). Hovedfunn fra TALIS 2018-undersøkelsen, I: Julius Kristjan Björnsson (red.),  Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-71880-0.  Kapittel 1.
 • Hermansen, Tone Kristine & Augusti, Else-Marie (2021). Samspill mellom emosjoner og kognitsjon i barns utvikling, I: Christian Krog Tamnes (red.),  Nevrokognitiv utviklingspsykologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205533387.  8.  s 172 - 192
 • Altrichter, Herbert; Herzog-Punzenberger, Barbara; Fulterer, S; Brown, Martin; Burns, Denise; Nortvedt, Guri A.; Skedsmo, Guri; Wiese, Eline; Nayir, Funda; Fellner, Magdalena; McNamara, Gerry & O'Hara, Joe (2021). Leistungsbeurteilung und kulturelle Vielfalt: Herausforderungen und Bewertungspraktiken in Schulen der Sekundarstufe I in Österreich, Irland, Norwegen und der Türkei. Erziehung & Unterricht.  ISSN 0014-0325.  171(3-4), s 251- 261
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Björnsson, Julius Kristjan (2021). Hvor godt er lærere forberedt på den digitale hverdagen?, I: Julius Kristjan Björnsson (red.),  Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-71880-0.  Kap. 4.  s 57 - 86 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2021). Production, Transforming and Practicing ‘What Works’ in Education–The Case of Norway, In John Benedicto Krejsler & Lejf Moos (ed.),  What Works in Nordic School Policies?.  Springer.  ISBN 978-3-030-66629-3.  Kap 5.  s 87 - 102
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny & Blömeke, Sigrid (2021). Hva fremmer et innovativt miljø i skolen, og hvilken betydning har det for læreres undervisning?, I: Julius Kristjan Björnsson (red.),  Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-71880-0.  Chapter 3.  s 35 - 55
 • Brandmo, Christian & Tiplic, Dijana (2021). Nyutdannede læreres opplevelse av læreryrket, I: Julius Kristjan Björnsson (red.),  Hva kan vi lære av TALIS 2018. Gode relasjoner som grunnlag for læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-70898-6.  Kapittel 6.  s 107 - 122 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kersting, Magdalena; Haglund, Jesper & Steier, Rolf (2021). A growing body of knowledge. Science & Education.  ISSN 0926-7220. . doi: 10.1007/s11191-021-00232-z
 • Colbjørnsen, Tor (2021). Kvalitetsstyring av skoler i Oslo og Akershus i 2008 og 2018 - endringer og tilpasninger til internasjonale føringer for styring av skoler. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (1-2021), s 29- 41
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Sæther, Elin (2021). Young people’s experiences and meaning-making at a multicultural festival in Norway. Journal of Peace Education.  ISSN 1740-0201.  s 1- 19 . doi: 10.1080/17400201.2021.1911792 Vis sammendrag
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Lund, Andreas (2021). Partnerships as third spaces for professional practice in initial teacher education: A scoping review. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  102 . doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103338 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Carson, Lisabeth; Hontvedt, Magnus & Lund, Andreas (2021). Student teacher podcasting: Agency and change. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  29, s 1- 13 . doi: 10.1016/j.lcsi.2021.100514 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lunde, Ida & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2021). Governance Through Digital Formations – The Case of ‘What Works’ in a Norwegian Education Context, In John Benedicto Krejsler & Lejf Moos (ed.),  What Works in Nordic School Policies?.  Springer.  ISBN 978-3-030-66629-3.  Kapittel 10.  s 195 - 212
 • Beiler, Ingrid Rodrick; Brevik, Lisbeth M. & Christiansen, Torgeir (2021). Skjermopptak som forskningsmetode i og utenfor klasserommet, I: Cecilie Pedersen Dalland & Emilia Andersson-Bakken (red.),  Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215047508.  Kap..
 • Brevik, Lisbeth M. & Mathé, Nora Elise Hesby (2021). Mixed methods som forskningsdesign, I: Cecilie Pedersen Dalland & Emilia Andersson-Bakken (red.),  Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215047508.  Kap. 2.
 • Aashamar, Peter Nicolai; Bakken, Jonas & Brevik, Lisbeth M. (2021). Fri fra lærebokas tøyler. Om bruk av læreboka og andre tekster i norsk, engelsk og samfunnsfag på 9. og 10. trinn. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  3
 • Lund, Andreas (2021). The Norwegian Ministry of Education and Research’s action plan for digitalization in primary and secondary education and training: appraisal and critique.. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  16(1), s 34- 42 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2021-01-04 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (red.) (2021). Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031019.  328 s.
 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2021). Fokus sosiologi og sosialantropologi. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203319082.
 • Gleiss, Marielle Stigum & Sæther, Elin (2021). Forskningsmetode for lærerstudenter : å utvikle ny kunnskap i forskning og praksis. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202572525.  224 s.
 • Björnsson, Julius Kristjan (red.) (2021). Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-71880-0.  147 s.
 • Björnsson, Julius Kristjan (red.) (2021). Hva kan vi lære av TALIS 2018. Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-70898-6.  146 s.
 • Ahmadian, Shilan; Aspfors-Sveen, Ingeborg & Næsmo, Camilla Bruu (2021). Fortellinger om flukt. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215047614.  120 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Esterhazy, Rachelle; Damsa, Crina I. & de Lange, Thomas (2021). University teachers’ enactment of feedback literacy during peer mentoring meetings.
 • Uehara, Dan; Damsa, Crina I. & Toft Henriksen, Lise (2021). Students’ Ecologies of Digital Resources. A mixed methods study..
 • Damsa, Crina I.; Gudmundsdottir, Greta Björk; Ragnarsdòttir, Hanna & Rodrigues, Carol Paul (2021). Knowledge integration and coordination of collaboration in interdisciplinary learning design teams..
 • Skedsmo, Guri (2021). Accountable for Improving Education for All? Tensions in Local Practices of Data Use in Norwegian Municipalities and Schools.
 • Skedsmo, Guri (2021). What can we learn from school leadership research in China?.
 • Sandtorv, Alexander Harald; Holmen, Heidi; Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; Tjønndal, Anne; Dale, Ragnhild Freng & Vollset, Knut (2021). Regjeringens billigere brus kan koste forskningen dyrt. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Location, location, location: Representing difference in regional centres. Ether – Ethics and Aesthetics for Encountering the Other.
 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2021). Fire innfallsvinkler til undervisning om 22.juli-terroren, I: Silje Førland Erdal; Lise Granlund & Erik Ryen (red.),  Samfunnsfagdidaktikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031019.  Kapittel 7.  s 136 - 153
 • Granlund, Lise (2021). Utforskning i samfunnsfagene: bakgrunn, kritikk og tilnærminger, I: Silje Førland Erdal; Lise Granlund & Erik Ryen (red.),  Samfunnsfagdidaktikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031019.  Kapittel 4.  s 67 - 87
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). The Critical and Utopian Potential of Environmental Ethical Values.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Nordic environmental education in the 1990s: the MUVIN project.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Dialogues on responsibility: 10th graders encountering sustainability in moral education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Educational positions of justice: Norway addressing Agenda 2030.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021, 20. april). Om bærekraft i fagfornyelsen (LK20). [Internett].  Lektor Lomsdalen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). On John Wall´s «Theorizing children´s global citizenship”.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Bærekraft i fagfornyelsen (LK20): Mulige implikasjoner for Kulturhistorisk museum med eksempler fra faget religion og etikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Bærekraft på timeplanen: Handlingsrom og mulige begrensninger.
 • Parr, Grethe Hovde; Robstad, Kristin Eide; Krudtå, Børre; Olsen, Solveig Helene; Blikstad-Balas, Marte; Kjelaas, Irmelin; Olsen, Hanne M.; Søbyskogen, Mona; Vea, Ludvig; Storheim, Jens Petter; Østborg, Karin & Barlien, Jo Sigurd (2021). Skolen etter koronapandemien. Et løft for læring og trivsel..
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Lien, Silje Josten (2021, 26. mai). - Skaper tilhørighet: Forskning: Stoppested verden under forskernes lupe fra en gul campingvogn.  Hamar arbeiderblad. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke & Reda, Fatima (2021, 16. juni). Episode 9: Fatima Reda om det å utdanne seg til å bli ekspert innenfor flerspråklighet i opplæring. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO. Vis sammendrag
 • Dewilde, Joke; Hatvik, Karoline & Abdulrahman, Shaz (2021, 16. juni). Episode 8: Shaz Abdulrahman og Karoline Hatvik om det å samarbeide med en lærer i forbindelse med datainnsamling. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
 • Brevik, Lisbeth M. (2021). Invited talk: Students as co-researchers - connecting research and education.
 • Brevik, Lisbeth M. (2021). Invitert innlegg: Medforsking - bakgrunn, erfaringar, gevinstar.
 • Brevik, Lisbeth M.; Breivik, Jarle & Maasø, Arnt (2021). Samtale: Hvordan tilrettelegge for hybrid undervisning.
 • Brevik, Lisbeth M. (2021). Innlegg om digital undervisning.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021, 28. mai). Forberedelse til fagfornyelse - andre vurderingsrapport. [Fagblad].  Bedre Skole 2/2021.
 • Bakken, Jonas (2021). Critical literacy in Norwegian language arts classrooms.
 • Bakken, Jonas (2021). The role of Norwegian in CLIL instruction.
 • Dewilde, Joke (2021). Negotiating minority language resource in Norwegian writing instruction for migrant students.
 • Dewilde, Joke (2021). Monolingual and Translingual Orientations to Writing in a Class for Newly Arrived Students.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau & Ødegaard, Marianne (2021). Student questioning generated from an inquiry of an authentic reindeer head.
 • Sjøberg, Mari (2021). 'Scientific practice and reasoning in Norway' What are the students supposed to learn about nature of science?.
 • Kvellestad, Anders; Blikstad-Balas, Marte & Tjønndal, Anne (2021). Går tiden fortere?. morgenbladet.no.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Evaluering av fagfornyelsens intensjoner, prosesser og praksiser EVA2020 Rapport 2..
 • Vartun, Marika & Heie, Magnus (2021). Nyutdannede ungdomsskolelærere trives, mens erfarne lærere vil slutte. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Bakken, Jonas (2021). Læreplanen skal ikke leses som fanden leser Bibelen. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2)
 • Bakken, Jonas (2021). Eksamenssjangrene er definert i læreplanen. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2)
 • Bakken, Jonas & Furevikstrand, Tor Egil (2021). Ny eksamen i norsk glemmer halve faget. Utdanningsnytt.no.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Rapport 2: Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger.
 • Brevik, Lisbeth M.; Breivik, Jarle & Maasø, Arnt (2021, 19. mai). Hvordan skape et godt læringsmiljø med hybridundervisning?. [Internett].  HF:Studio.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann & Sæther, Elin (2021). Thinking Critically through Human Rights Education in Social Studies.
 • Brevik, Lisbeth M. & Holm, Thea (2021). Conference paper: Rethinking English instruction. Engaging vocational students in programming in the English subject.. Vis sammendrag
 • Skarpaas, Kaja Granum (2021). Conference paper: Vocational students and the English school subject – engaging and disengaging classroom practices. Vis sammendrag
 • Ahmadian, Shilan (2021). Conference paper: Gaming-based engagement during English lessons in lower secondary school. Vis sammendrag
 • Uvsløkk, Julie Casoli (2021). Conference paper: Culture, Intercultural Competence and Critical Thinking in Lower Secondary English and French Classrooms in Norway. Vis sammendrag
 • Hall, Jeffrey Brooks & Lomsdalen, Christian (2021, 30. desember). LL-325: Jeffrey Hall om utdanningsrett og skoleleders ansvar (Podcast). [Internett].  https://open.spotify.com/episode/1AlYpkMekCs0hlMhAhl8CG.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Lien, Silje Josten (2021, 02. mai). Forskerne brukte denne campingvogna ute i felten til sine undersøkelser.  Hamar Arbeiderblad.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Lund, Andreas & Erstad, Ola (2021, 27. april). Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene: Fredrik Mørk Røkenes, NTNU, i samtale med Andreas Lund og Ola Erstad, Universitetet i Oslo.. [Internett].  Lærerutdanningskonferansen 2021.
 • Hathaway, Dawn & Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2021). Teachers’ online readiness in times of crises: A comparison of Norway and US teachers.
 • Dewilde, Joke & Beiler, Ingrid Rodrick (2021). Transspråking som pedagogisk strategi i grunnmodul og modul 1.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). The effects of school closures on student learning. Vis sammendrag
 • Beiler, Ingrid Rodrick; Brevik, Lisbeth M. & Dewilde, Joke (2021). Multilingualism as a Resource in English Writing Instruction: Opportunities and Obstacles in Five Linguistically Diverse Classrooms in Norway. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 329. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brevik, Lisbeth M.; Toraman, Sinem; Smith, Michelle C. Howell; Guetterman, Timothy C.; Johnson, Burke R. & Plano Clark, Vicki L. (2021). Invited mentor: How to Convey the Methodology of Mixed Methods Research in Conference Proposals (invited session).
 • Brevik, Lisbeth M. (2021). Invited workshop: Mixed methods.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Brevik, Lisbeth M. (2021). Forord, I:  Fortellinger om flukt.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215047614.  Forord.
 • Fransson, Göran & Lejonberg, Eli (2021). Disruptive innovations in teacher education?.
 • Vold, Eva Thue & Brkan, Altijana (2021). Antall elever som velger fag som fransk, spansk og tysk har aldri vært lavere. Har elevene for mange valgmuligheter?. Forskersonen.no.
 • Bragdø, Magnus Børre & Mathé, Nora Elise Hesby (2021). Ungdomsskoleelevers demokratiske deltagelse. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2021(1), s 68- 72
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Hvorfor bør elever forske selv? Innlegg på den digitale lærerkonferansen til Nysgjerrigper 2020..
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Det store digitaliseringseksperimentet i norsk skole – hvor går veien videre?.
 • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Flerspråklige elevers oversettelsesstrategier og holdninger til oversettelse som ledd i engelsk skriving. Liv i skolen.  ISSN 1398-2613.  23(1), s 44- 53
 • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Elevers oversettelsespraksiser. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  33(1), s 78- 83
 • Beiler, Ingrid Rodrick & Dewilde, Joke (2021). When we see that kind of language, “someone is going to jail”. Ether – Ethics and Aesthetics for Encountering the Other.
 • Iversen, Jonas Yassin; Alisaari, Jenni; Daugaard, Line Møller; Dewilde, Joke; Harju-Autti, Raisa; Heikkola, Leena Maria; Kekki, Niina; Pesonen, Sari; Straszer, Boglárka; Reath Warren, Anne & Yli-Jokipii, Maija (2021). Conceptualising students with a migrant background and their languages in education across the Nordic countries.
 • Brevik, Lisbeth M. & Slåen, Åshild (2021, 17. mars). Om gaming og språkbevissthet. [Radio].  NRK kulturnytt.

Se alle arbeider i Cristin