Aktuelt innen forskning

Aktuelle saker

 

Arrangementer

  • bilde-stenseth Disputas: Tonje Stenseth 5. feb. 2019 12:15

    Master Tonje Stenseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

    How and what students read: A study of evaluation and document selection processes in task-oriented reading.

  • Midtveisevaluering - Ida Lodding Gabrielsen 12. feb. 2019 12:00

    Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Ida Lodding Gabrielsen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

    Midtveisleser er Henning Fjørtoft, førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU.