Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

NFBU logo
Tid og sted: 21. okt. 202122. okt. 2021, Universitetet i Oslo
Illustrasjonsfoto av to kvinner i samtale foran tavle (Illustrajonsfoto fra: ThisisEngineering RAEng på Unsplash).
Tid og sted: 12. nov. 2021, Universitetet i Oslo

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til den årlige konferansen for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.