Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 11. jan. 2019 12:15 - 14:45, Nielse Henrik Abels hus, rom 407, 4.etg. Blindern Campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Kristin Belt Skutlaberg, NLA Høgskolen/Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Eli Ottesen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.