Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

The word ENGLISH spelled using colourful square beads (photo illustration by Colourbox).
Tid og sted: 18. mai 2021 18:0019:15, Zoom (link will be published here)

Canagarajah will hold the lecture "English as a Creole Language". The lecture is open to the public. 

Foto av Oslo sett fra sjøen
Tid og sted: 1. juni 20214. juni 2021, Campus UiO/ Zoom

Den niende konferansen om matematikkdidaktisk forskning i Norden samler forskere, lærere og andre med interesse for matematikkutdanning i en nordisk kontekst. Konferansen arrangeres i Oslo i 1.-4.juni 2021.

Tid og sted: 7. juni 2021 13:0015:30, Nils Henrik Abels Hus, rom 300, Blindern campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Leidy Viviana Daza Ramos (Vivi), Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er førsteamanuensis Hege Yvonne Hermansen, Senter for profesjonsstudier, OsloMet.

Kontakt hovedveileder Greta Björk Gudmundsdottir for ønske om å delta i møtet.

Skoleelever protesterer for klimaet. Foto.
Tid og sted: 8. juni 2021 09:0013:30, Webinar

Dette webinaret fører sammen ph.d.-kandidater innenfor feltet bærekraft og utdanning som vil bli kjent med hverandres prosjekter.

Illustrasjonen viser en snakkeboble bestående av mange puslespillbrikker i ulike farger.
Tid og sted: 9. juni 202111. juni 2021, Helga Engs hus

ELE2021-konferansen søker å samle forskere som jobber med språkopplæring.