Disputaser og prøveforelesninger

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Tidligere

Tid og sted: 2. sep. 2013 14:0015:30, Universitetets aula, Karl Johans gate 47

Maria Vetleseter Bøe har fått Hans Majestet Kongens gullmedalje 2013 for fremragende, yngre forskere på grunnlag av sin PhD-avhandling:

"What's in it for me? Norwegian students' post-compulsory science in an expectancy-value perspective"

Tid og sted: 28. okt. 2011 12:1516:00, NB! Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket, Blindern.

Kari Anne Rødnes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. oktober 2011.

Avhandlingens tittel er:

Elevers meningsskaping av norskfaglige tekster i videregående skole.

Tid og sted: 27. mai 2011 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.paed. Britt Oda Fosse forsvarer avhandlingen

Lærerstudenters innramming og forståelse av tilpasset opplæring. En studie av kollektive læringsprosesser i ulike kontekster ved en praktisk-pedagogisk lærerutdanning,

for graden ph.d.

Tid og sted: 3. sep. 2010 12:15, Helga Engs hus

Cand.polit. Anne Marie Presthus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil Fredag 3. september 2010, kl. 12.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d..

Avhandlingens tittel er:

Dialog, interaksjon og verdier. En studie av tre rektorers arbeid i hverdagen.

Tid og sted: 16. des. 2009, Helga Engs hus

Cand.paed. Guri Skedsmo ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil Onsdag 16. desmber 2009, kl. 12.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for ph.d

Avhandlingens tittel er:

School Governing in Transition? Perspectives, Purposes and Perceptions of Evaluation Policy.

Tid og sted: 27. nov. 2009, Helga Engs hus

Cand.polit. Therese Nerheim Hopfenbeck ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil Fredag 27. november 2009, kl. 12.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d

Avhandlingens tittel er:

Learning about Students' Learning Strategies. An empirical and theoretical investigation of self-regulation and learning strategy questionnaries in PISA.

 

Tid og sted: 19. juni 2009, Helga Engs hus

Cand.polit Marit Aas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil Fredag 19. juni 2009, kl. 12.30, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d..

Avhandlingens tittel er:

Dialog, interaksjon og verdier. En studie av tre rektorers arbeid i hverdagen.

Avhandlingens tittel er:

Diskusjonens kraft. En longitudinell studie av et skoleutviklingsprosjekt der leseeksperter/forskere støtter rektorer og lærere ved sju skoler i utviklingen av skolens leseundervisning.

 

Tid og sted: 19. mai 2009, Helga Engs hus

Cand.scient. Ole Kristian Bergem ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil tirsdag 19. mai 2009, kl. 12.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d..

Avhandlingens tittel er:

Individuelle versus kollektive arbeidsformer - en drøfting av aktuelle utfordringer i matematikkundervisningen i grunnskolen.

 

Tid og sted: 24. okt. 2008, Fysikkbygningen

Cand.polit. Gunn Vedøy ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil Fredag 24. oktober 2008, kl. 12.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d..

Avhandlingens tittel er:

"En elev er en elev", "barn er barn" og "folk er folk" - Ledelse i flerkulturelle skoler.

 

Tid og sted: 19. juni 2008, Helga Engs hus

Cand.philol. Mari-Ann Igland ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil Torsdag 19. juni 2008, kl. 10.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d..

Avhandlingens tittel er:

Mens teksten blir til: Ein kasusstudie av lærarkommentarar til utkast.

 

Tid og sted: 9. feb. 2007, Helga Engs hus

Cand.scient. Sverre Pettersen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil Fredag 9. februar 2007, kl. 12.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d..

Avhandlingens tittel er:

Health Claims and Scientific Knowledge. A study of how students of health sciences, their teachers, and newspaper journalists relate to health claims in society

 

Tid og sted: 17. nov. 2006, Helga Engs hus

Cand.polit. Åse Streitlien ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil Fredag 17. november 2006, kl. 10.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for dr.polit

Avhandlingens tittel er:

Rom for deltakelse. En studie av interaksjon og kommunikasjon i matematikkundervisningen.

Tid og sted: 3. nov. 2006, Helga Engs hus

Cand.real. Ole Einar Torkildsen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil Fredag 3. november 2006, kl. 12.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for dr.philos.,

Avhandlingens tittel er:

Mathematical archaeology on Pupil's Mathematical Texts. Un-earthing of Mathematical Structures

 

Tid og sted: 22. juni 2006, Helga Engs hus

Kandidat Eli Ottesen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil Tirsdag 19. mai 2006, kl. 10.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden dr.polit.,

Avhandlingens tittel er:

Talk in Practice. Analysing student teachers' and mentors' discourse in internship.

 

 

Tid og sted: 9. juni 2006, Helga Engs hus

Cand.philol. Sylvi Johanne Penne ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil fredag 19. juni 2006, kl. 10.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden dr.polit.,

Avhandlingens tittel er:

Profesjonsfaget norsk i en endringstid. Norsk på ungdomstrinnet: Å konstruere mening, selvforståelse og identitet gjennom språk og tekster. Fagets rolle i et identitetsperspektiv, i et likhets- og et ulikhetsperspektiv.

 

Tid og sted: 3. mars 2006, Helga Engs hus

Cand.scient. Camilla Schreiner ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil fredag 3. mars 2006, kl. 12.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden dr.scient.,

Avhandlingens tittel er:

Exploring a ROSE-garden. Norwegian youth's orientations towards science - seen as signs of late modern identities.

 

Tid og sted: 13. jan. 2006, Helga Engs hus

Cand.scient. Sonja Merethe Mork ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil fredag 13. januar 2006, kl. 12.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden dr.scient.,

Avhandlingens tittel er:

ICT in Science Education. Exploring the Digital Learning Materials at viten.no

 

Tid og sted: 25. nov. 2005, Helga Engs hus

Cand.scient. Rolf Vegar Olsen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil fredag 25. november 2005, kl. 13.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden dr.scient.,

Avhandlingens tittel er:

ACHIEVEMENT TESTS FROM AN ITEM PERSPECTIVE. An exploration of single item data from the PISA and TIMSS studies, and how such data can inform us about students' knowledge and thinking in science.

 

Tid og sted: 9. sep. 2005, Helga Engs hus

Cand.polit. Inger Skattebo Throndsen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil fredag 9. september 2005, kl. 10.15, vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d..

Avhandlingens tittel er:

Selvregulert læring av matematikkferdigheter En studie av elever på begynnertrinnet.