Forskergrupper ved ILS

Ved UV- fakultetet er de fleste forskergruppene satt sammen på tvers av instituttene. Forskergruppene består av ansatte med felles faglige interesser, og samarbeider om forskning og publisering. De arrangerer seminarer, konferanser og er aktive i veiledning av masterstudenter og ph.d.-kandidater. Gruppene bidrar også til fakultetets doktorgradsopplæring og doktorgradskurs.

ILS er vertskap for forskergruppene:

Andre forskergrupper hvor ILS deltar:

 

Retningslinjer og mer informasjon om organisering av forskergrupper finnes på fakultetets nettsider

Publisert 21. sep. 2010 07:21 - Sist endret 13. okt. 2020 10:06