Om ProTed

ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning er Norges første senter for fremragende utdanning. Senteret skal bidra til å fremme kvaliteten i høyere utdanning.

ProTeds første periode ble finansiert av NOKUT fra 2012-2016. Etter evaluering av en internasjonal ekspertkomite, fikk ProTed i 2015 forlenget sin status med fem nye år for perioden 2017-2021. Rapport fra midtveisevalueringen

Organisering

Ledelse, styring og organisering av senteret.

Samarbeidspartnere

ProTeds virksomhet er tett integrert med utdanningene og FoU-prosjektene ved UiO og UiT

I partnerskap med

Universitetet i Tromsø