Om ProTed

ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning er Norges første senter for fremragende utdanning. Senteret skal bidra til å fremme kvaliteten i høyere utdanning.

Les mer om ProTeds utviklingsområder:

Organisering

Ledelse, styring og organisering av senteret.

ProTeds første periode ble finansiert av NOKUT fra 2012-2016, så forlenget for perioden 2017-2021. Se også rapport fra midtveisevalueringen (pdf). 

Samarbeidspartnere

ProTeds virksomhet er tett integrert med utdanningene og FoU-prosjektene ved UiO og UiT.