Organisering og ledelse

ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning ble etablert i 2012, og har etter midtveisevaluering forlenget status som Senter for fremragende utdanning til 2021. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Ledelse og styring

Samarbeidet er regulert i en konsortiumavtale mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Arbeidet ledes av to senterledere, en fra UiO og en fra UiT. Senterlederne samarbeider med lederne av utviklingsområdene. Det skjer i nær kontakt med lederne av masterprogrammene ved UiO og UiT.

Et styre med representanter for utdanningene ved de to universitetene har det overordnete ansvaret. En referansegruppe sikrer løpende dialog med studenter, universitets- og partnerskoler, representanter for ansatte og lærerorganisasjonene. En internasjonal gruppe anerkjente forskere bidrar til å forankre utviklingsarbeidet i nyere forskning om lærerutdanning.

UiO er vertsinstitusjon. Institutt for lærerutdanning (ILS) ved UiO og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT (ILP) bidrar med ressurser til senteret. 

 

Styremedlemmer

 • Dekan Sten Ludvigsen (UiO), Styrets leder
 • Pro-Rektor Wenche Jakobsen (UiT)
 • Dekan Sonni Olsen (UiT)
 • Studiedekan Ingjerd Hoem (UiO) 
 • Studiedekan Jon Magne Vestøl (UiO)
 • Instituttleder Odd Arne Thunberg (UiT)
 • Instituttleder Rita Hvistendahl (UiO)
 • Senterleder Doris Jorde (UiO)
 • Senterleder Siw Skrøvset (UiT)
 • Student Ranveig Kvinnsland (UiO)
 • Student Oda Theimann (UiO)
 • Student Katrine Marie Håvik (UiT)
 • Student Katrine Mathilde Bergsaker (UiT)

Seniorrådgiver Tone Malmstedt Eriksen er sekretær for styret.

 

 

Publisert 16. jan. 2013 09:50 - Sist endret 6. des. 2018 14:38