Organisering og ledelse

ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning ble etablert i 2012, og har etter midtveisevaluering forlenget status som Senter for fremragende utdanning til 2021. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Ledelse og styring

ProTed er organisert som et konsortium mellom UiO og UiT. Begge universitetene har lærerutdanning prioritert i sine strategier. Samarbeidet i senteret synliggjør hvordan vi utvikler en innovativ, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning i tråd med prinsippene ovenfor. Senteret fungerer som en utviklingsenhet ved de to universitetene og vertsinstituttene Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS, UiO) og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP, UiT).

Samarbeidet er regulert i en konsortiumavtale mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Arbeidet ledes av to senterledere, en fra UiO og en fra UiT. Senterlederne samarbeider med lederne av utviklingsområdene. Det skjer i nær kontakt med lederne av masterprogrammene ved UiO og UiT.

Et styre med representanter for utdanningene ved de to universitetene har det overordnete ansvaret. En referansegruppe sikrer løpende dialog med studenter, universitets- og partnerskoler, representanter for ansatte og lærerorganisasjonene. En internasjonal gruppe anerkjente forskere bidrar til å forankre utviklingsarbeidet i nyere forskning om lærerutdanning.

UiO er vertsinstitusjon. Institutt for lærerutdanning (ILS) ved UiO og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT (ILP) bidrar med ressurser til senteret. 

Styremedlemmer

 • Dekan Rita Hvistendahl (UiO), Styrets leder
 • Pro-Rektor Wenche Jakobsen (UiT)
 • Dekan Sonni Olsen (UiT)
 • Studiedekan Melanie Krimess (UiO)
 • Instituttleder Siw Skrøvset (UiT)
 • Instituttleder Dijana Tiplic (UiO)
 • Senterleder Doris Jorde (UiO)
 • Senterleder Henning M. Sollid (UiT)
 • Student Ranveig Kvinnsland (UiO)
 • Student Oda Theimann (UiO)
 • Student Frida Eidset (UiT)
 • Student Mia Malèn Fyhn Jensen (UiT)

Kristin Flood Strøm (UiO) er sekretær for styret.

Publisert 16. jan. 2013 09:50 - Sist endret 13. jan. 2021 14:48