Årsrapporter

ProTed skriver hvert år en årsrapport som gjør rede for aktiviteter og budsjett. 

Årsrapporter for 2012-2017 ble rapportert til NOKUT. Fra og med 2018 har det nye Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) overtatt forvaltningen av SFU-ordningen.

Årsrapporter for første periode 2012-2016:

Årsrapport for andre periode 2017-2021: