Universitetsskoler og profesjonell praksis

Tema

Å utvikle innovative modeller for integrasjon mellom forskningsfeltet, praksisfeltet og lærerutdanningen.

Formål

Universitetsskolene er sentrum for å utvikle gode praksisarenaer for lærerstudenter i skolen og et utviklingsfelt for å skape bedre kunnskaps- og erfaringsflyt mellom skole og universitet. Vi vil utforske modeller for kommunikasjon og samhandling om lærerutdanning og for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) mellom skole og universitet hvor studenter, praksislærere og universitetslærere alle er bidragsytere.

Prosjektområder og tiltaksområder

  1. Konseptualisering av universitetsskolen som modell for samarbeid mellom skole og universitet om studentenes skolepraksis.
  2. Etablere og utvikle nettverk og samarbeidsfora mellom skoler og universitet
  3. FoU-samarbeid mellom skole og universitet
  4. Begrepsutvikling i knyttet til samhandlingen mellom skole og universitet om lærerutdanning
     

Universitetsskoleprosjektet ved UiO

Universitetsskoleprosjektet ved UiT (USPiT)

 

 

Publisert 8. mars 2013 09:34 - Sist endret 7. feb. 2020 10:47