Felles kunnskap for integrerte studiedesign

Fokusområder

Helhetlige, integrerte studiedesign for lærerutdanningen, basert på og videreutviklet fra de øvrige arbeidsområdene i senteret.

Formål

Analysere, utvikle og dele kunnskapsfremmende og innovative undervisningsformer i den integrerte lærerutdanningen. Dette skjer i lys i lys av relevant forskning, og nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Publisert 8. mars 2013 09:31 - Sist endret 17. apr. 2020 11:47