Lærerutdanning for det digitale samfunnet

ProTed jobber med å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen.

Profesjonsfaglig digital kompetanse innebærer forståelse av hvordan teknologi og teknologirike omgivelser påvirker elevenes læring. Gjennom en rekke intervensjoner i lærerutdanningen prøver ProTed ut studentaktive læringsformer som modellerer og utvikler forståelsen av læring i digitale omgivelser. Dette inkluderer både bruk av video i undervisning og veiledning, samt utvikling av digitale arbeidsmåter og oppgavetyper i undervisning og vurdering.

ProTed har bidratt i det nasjonale arbeidet med å utvikle en konseptuell forståelse av profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere. 

Studenter som lener seg over et nettbrettSkjerm på en smarttelefonStudenter sammen foran en mobiltelefon

(Foto: Colourbox).
Publisert 19. feb. 2020 11:35 - Sist endret 17. apr. 2020 11:29