Universitetsskoler og profesjonell praksis

ProTed jobber for å utvikle partnerskap mellom lærerutdanningene og skolene, med universitetsskoler som nære samarbeidspartnere.

Arbeidet tar sikte på utvikling av lærerutdanningen, utvikling av lærerstudentenes praksis og samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen.

ProTeds arbeid med utvikling av universitetsskolesamarbeid som modell for partnerskap mellom lærerutdanningene og praksisfeltet har hatt innvirkning på den nasjonale langtidsstrategien for utvikling av lærerutdanningene i Norge, se Lærerutdanning 2025 (pdf). Alle lærerutdanningsinstitusjoner mottar fra og med 2020 strategiske midler for å utvikle partnerskapssamarbeid mellom lærerutdanningene og skolesektoren.

Fra pilot til permanent modell for partnerskap

Universitetet i Oslo innledet i 2009 et nært samarbeid med Stovner videregående skole, som den første universitetsskolen. I 2011 startet arbeidet med å utvikle en modell for universitetsskolesamarbeid, med et pilotprosjekt som involverte 13 utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler. I 2014 ble antallet skoler utvidet til 21. Fra og med 2018 er universitetsskolemodellen en varig ordning ved Universitetet i Oslo. Les mer om universitetsskoleprosjektet ved UiO.

Universitetet i Tromsø etablerte universitetsskolesamarbeid i forbindelse med sin pilotering av sin master i lærerutdanning for 1.-7. tinn og 5.-10.trinn (se UiTs nettsider om pilot i nord). Les mer om universitetsskoleprosjektet ved UiT (USPiT).

Publisert 8. mars 2013 09:34 - Sist endret 11. nov. 2021 15:39