Koherens og progresjon i integrert lærerutdanning

ProTed jobber med å utvikle forskningsbaserte, studentaktive og profesjonsrelevante arbeidsmåter i lærerutdanningen.

Arbeidet består i å prøve ut en rekke nye, studentaktive læringsaktiviteter på campus som skal bidra til at studentene opplever progresjon, helhet og sammenheng i studieforløpet.

Lærerprofesjonaliteten består av ulike kompetanser:

  • Fagkompetanse
  • Fagdidaktisk kompetanse
  • Pedagogisk kompetanse
  • Praktisk kompetanse

ProTed jobber med å utvikle strukturen i lærerutdanningsprogrammet, og i undervisningen på campus for at studentene skal oppleve meningsfulle sammenhenger mellom de ulike kompetansene. 

Les om Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer (DIVA)

Les om Visual Vocal integration-appen (VIVA)

 

Publisert 8. mars 2013 09:22 - Sist endret 7. juni 2022 12:46