Rammeverk og kompetansenivåer for TIMSS

For TIMSS-undersøkelsen brukes overordnede rammeverk som definerer hvilke kunnskaper og ferdigheter som skal undersøkes hos elevene. Det er også definert ulike kompetansenivåer for elevene innenfor fagene.

Les mer om rammeverkene og kompetansenivåer i TIMSS:

Publisert 4. des. 2020 11:08 - Sist endret 4. des. 2020 11:08