Rammeverkene for matematikk i TIMSS

Rammeverket for matematikk er delt inn i ulike emneområder for elevene på barnetrinnet og ungdomstrinnet. I tillegg til de faglige rammene for oppgavene, er det også bestemt at oppgavene skal stille ulike kognitive krav til elevene.

I oversiktene under vises den prosentvise fordelingen av emneområdene for oppgaver i undersøkelsen. Under diagrammene angis hvilke temaer som er inkludert i emneområdene.

Rammeverket for matematikk barnetrinnet

For elevene på barnetrinnet er rammeverket for matematikk delt inn i emneområdene Tall, Geometri og målinger, Statistikk.

Rammeverket for matematikk barnetrinnet - prosentvis fordeling av oppgaver i undersøkelsen.

Temaer i emneområdene for barnetrinnet

Tall

 • Heltall
 • Uttrykk, enkle likninger og sammenhenger
 • Brøk og desimaltall

Geometri og målinger

 • Geometri
 • Målinger

Statistikk

 • Lese, tolke og framstille data
 • Bruke data til å løse problemer

Rammeverket for matematikk ungdomstrinnet

For elevene på ungdomstrinnet deles matematikk inn i Tall, Algebra, Geometri, Statistikk og sannsynlighet.

Rammeverket for matematikk ungdomstrinnet - prosentvis fordeling av oppgaver i undersøkelsen.

Temaer i emneområdene for ungdomstrinnet

Tall

 • Heltall
 • Brøk og desimaltall
 • Forholdstall, proporsjonalitet, prosent

Algebra

 • Algebraiske uttrykk
 • Sammenhenger og funksjoner

Geometri

 • Geometriske former og målinger

Statistikk og sannsynlighet

 • Statistikk
 • Sannsynlighet

Tre kognitive krav

Kort beskrivelse av de tre kognitive områdene og fordelingen i matematikk
Beskrivelse 5. trinn 9. trinn
Å kunne: innebærer å huske fakta, gjenkjenne objekter og uttrykk, beherske de fire regningsartene for heltall, brøker og desimaltall, hente informasjon fra tabeller og diagrammer, måle og klassifisere. 40% 35%
Å anvende: innebærer å bruke kunnskapene og ferdighetene sine til å velge metoder og strategier, representere informasjon, modellere situasjoner, følge instruksjoner og løse rutineproblemer. 40% 35%
Å resonnere: innebærer å tenke logisk, analysere situasjoner og sammenhenger, generalisere resultater, kombinere informasjon, begrunne påstander og løse problemer som ikke er rutinepreget. 20% 35%

 

Publisert 4. des. 2020 11:08 - Sist endret 4. des. 2020 13:12