English version of this page

PISA (Programme for International Student Assessment)

PISA måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen gir også informasjon om andre forhold ved skolen, som elevenes interesser, holdninger og deres oppfatninger av undervisning og læringsmiljø. Resultater sammenliknes på tvers av land og over tid.

Les mer om PISA-undersøkelsen

Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA Bildet kan inneholde: tekst, grønn, skrift.

Torsdag 15. oktober ble den andre norske publikasjonen med resultater fra PISA 2018 lansert. Boka «Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA» er basert på dybdestudier av elevers leseforståelse og holdninger til lesing med data fra PISA 2018 og tidligere PISA-undersøkelser. Resultatene settes i sammenheng med annen aktuell forskning og andre skoleundersøkelser, og lesing i PISA-undersøkelsen blir sett i lys av revisjonen av læreplanen, LK20. Ulike tematiske felt innenfor leseforskningen har fått egne kapitler i boka, som lesestrategier, kritisk lesing, lesevaner, å lese mellom linjene og hva som skjer i norsktimene.

Boka er utgitt med åpen tilgang og kan lastes ned her.

Under kan du se opptaket fra strømmingen av boklanseringen fra Litteraturhuset

Mer informasjon om boka fra forlaget:
https://www.universitetsforlaget.no/like-muligheter-til-god-leseforstaelse

Mer informasjon om boklanseringen: 
https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/arrangementer/2020/pisa-lansering.html

Resultater fra PISA 2018

I den norske kortrapporten med resultater fra PISA 2018 presenteres endringer i de norske resultatene over en periode på 18 år. I tillegg blir de norske resultatene sammenliknet med resultatene i de andre nordiske landene og det internasjonale gjennomsnittet.

 

Vanlige spørsmål om PISA

  • Hvor mye tid bruker elevene på PISA-prøven?
  • Hvordan blir oversettelsene av oppgaver kvalitetssikret?
  • Kan elevene gjøre det bedre ved å pugge til prøven?
  • Hvor starter og slutter PISA-skalaen?
  • Hvilke skoler er med i undersøkelsen?
  • Hvorfor er det akkurat lesing, matematikk og naturfag som er med?
  • Hvorfor gjør Finland det så bra i PISA?

Her finner du svar på disse og andre vanlige spørsmål om PISA.

Her finner du en oversikt over de viktigste forskjellene og likhetene mellom TIMSS og PISA.

 

 

Publisert 21. sep. 2010 14:01 - Sist endret 18. nov. 2020 11:20