English version of this page

PISA (Programme for International Student Assessment)

PISA måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen gir også informasjon om andre forhold ved skolen, som elevenes interesser, holdninger og deres oppfatninger av undervisning og læringsmiljø. Resultater sammenliknes på tvers av land og over tid.

Undersøkelsen er anonym og basert på et tilfeldig trukket utvalg elever. Det betyr at PISA kan gi kunnskap om norske elever samlet, men kan ikke si noe om hver enkelt skole eller enkeltelever.

Resultater 2015

Resultatene fra PISA 2015 ble publisert 6. desember 2016.

de internasjonale nettsidene til PISA ligger det en del informasjon om undersøkelsen.


Her er den norske hovedrapporten med resultater fra PISA 2015.

I rapporten kan du blant annet lese om:

- norske elevers prestasjoner i naturfag, lesing og matematikk

- elevers holdninger til naturfag

- elevers oppfatninger av naturfagsundervisningen

- læringsmiljøet i skolen

 

 

 

Vanlige spørsmål om PISA

  • Hvor mye tid bruker elevene på PISA-prøven?
  • Hvordan blir oversettelsene av oppgaver kvalitetssikret?
  • Kan elevene gjøre det bedre ved å pugge til prøven?
  • Hvor starter og slutter PISA-skalaen?
  • Hvilke skoler er med i undersøkelsen?
  • Hvorfor er det akkurat lesing, matematikk og naturfag som er med?
  • Hvorfor gjør Finland det så bra i PISA?

Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om PISA.

 

Publisert 21. sep. 2010 14:01 - Sist endret 24. okt. 2018 14:01