English version of this page

PISA (Programme for International Student Assessment)

PISA måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen gir også informasjon om andre forhold ved skolen, som elevenes interesser, holdninger og oppfatninger av undervisning og læringsmiljø. Resultater sammenliknes på tvers av land og over tid.

PISA 2022

Våren 2022 er det klart for en ny gjennomføring av PISA-undersøkelsen. I Norge vil  10 500 elever fra 300 skoler bli trukket ut til å delta. Elevene skal svare på en faglig prøve med oppgaver fra de tre fagområdene, samt et spørreskjema. De norske elevene vil også for første gang få oppgaver og spørsmål som handler om økonomi. Siden matematikk er hovedområde i PISA 2022, vil det være flest oppgaver og spørsmål knyttet til dette fagområdet.

Våren 2021 ble det gjennomført en generalprøve for PISA 2022. Analysene av data og tilbakemeldingene fra skolene har vært sentrale i arbeidet inn mot hovedundersøkelsen. Tusen takk til skolene som deltok på generalprøven. 

Illustrasjonsbilde av elever som jobber i gruppe. Foto: Adobe Stock

Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA

I oktober 2020 ble den andre norske publikasjonen medBildet viser forsiden til boka "Like muligheter til god lesefortåelse? 20 år med lesing i PISA". resultater fra PISA 2018 lansert. Boka «Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA» inneholder dybdestudier av elevers leseforståelse og holdninger til lesing, basert på data fra PISA 2018 og tidligere PISA-undersøkelser. Resultatene settes i sammenheng med annen aktuell forskning og andre skoleundersøkelser, og lesing i PISA blir sett i lys av læreplanen LK20. Boka er strukturert etter ulike tematiske felt innenfor leseforskningen, som lesestrategier, kritisk lesing, lesevaner, å lese mellom linjene og hva som skjer i norsktimene.

Last ned boka "Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA" her (åpen tilgang idunn.no)

Under kan du se opptak fra boklanseringen på Litteraturhuset i oktober 2020:


Resultater fra PISA 2018Bildet viser forsiden til kortrapporten for PISA 2018.

I den norske kortrapporten fra PISA 2018 presenteres endringer i de norske resultatene over en periode på 18 år. I tillegg blir de norske resultatene sammenliknet med resultatene i de andre nordiske landene og det internasjonale gjennomsnittet.

 

Publisert 21. sep. 2010 14:01 - Sist endret 11. apr. 2022 13:10