Om PISA (Programme for International Student Assessment)

Nedenfor vises nøkkelfakta om prosjektet. Mer informasjon om prosjektet og resultater fra hver undersøkelse finnes i hovedrapportene.

Innhold

 • Undersøkelsen måler 15-åringers kompetanse innen lesing, matematikk og naturfag
 • PISA gjennomføres hvert tredje år. Alle tre fagområder er med hver gang, men de bytter på å være hovedområde:
  • 2000: lesing
  • 2003: matematikk
  • 2006: naturfag
  • 2009: lesing
  • 2012: matematikk
  • 2015: naturfag
  • 2018: lesing
 • Problemløsing var med som eget fagområde i 2003 og 2012. I 2015 var samarbeidende problemløsing med som egen del

Metode

 • To timers prøve med oppgaver fra hvert fagområde
 • Spørreskjema til elevene, omtrent 30 minutter, med spørsmål om blant annet familiebakgrunn, holdninger, læringsstrategier, læringsmiljø på skolen
 • Spørreskjema til skolens ledelse
 • 540 000 elever fra 72 land, hvorav 35 er OECD-land, deltok i studien i 2015. Fra Norge deltok omtrent 5500 elever fra 229 skoler
 • I 2015 ble PISA gjennomført digitalt

Organisering

 • Samarbeid mellom medlemslandene i OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
 • Den norske delen av PISA-prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har gitt Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) i oppdrag å gjennomføre prosjektet