Spørreskjemaer

Spørreskjemaene i PISA gir informasjon om blant annet undervisning, læringsmiljø, interesser, holdninger, skoleledelse og databruk.

Til elever