Frigitte oppgaver

Etter hver PISA-undersøkelse frigjøres noen av oppgavene fra den faglige prøven. Dette er oppgaver som ikke skal brukes i de fremtidige undersøkelsene. Nedenfor finner du frigitte oppgaver fra tidligere undersøkelser.

Frigitte leseoppgaver fra PISA 2018

Her finner du frigitte leseoppgaver fra PISA 2018 på engelsk (oecd.org)

Her er de samme oppgavene på norsk:

Frigitte naturfagsoppgaver fra PISA 2015

Her finner du frigitte naturfagsoppgaver fra PISA 2015 på engelsk (oecd.org). Her er også svarene på oppgavene og informasjon om hvilke kompetanser de måler.

Her er de samme oppgavene på norsk:

Frigitte papirbaserte oppgaver

OECDs publikasjon "Take the Test" (oecd.org, PDF) inneholder alle oppgavene som ble frigitt etter PISA 2000, 2003 og 2006 (på engelsk).

Lesing

Oppgaver i lesing, PISA 2000 (PDF)

Oppgaver i lesing, PISA 2009 (PDF)

Matematikk

Oppgaver i matematikk, PISA 2003 (PDF)

Oppgaver i matematikk, PISA 2012 (PDF)

Oppgaver i matematikk (kun med i generalprøven), PISA 2012 (PDF)

Naturfag

Oppgaver i naturfag, PISA 2006 (PDF)

Oppgaver i naturfag, PISA 2000 (PDF)

Problemløsing

Oppgaver i problemløsing, PISA 2003 (PDF)

Ikke-frigitte oppgaver

For at resultater skal kunne sammenliknes over tid, er det en del oppgaver som ikke offentliggjøres, slik at elever ikke skal kunne øve seg på dem på forhånd.

Selv om en del oppgaver ikke kan vises til elever som skal ta prøven, er det mulig for personer utenfor prosjektet å få et innblikk i oppgaver som ikke er frigitt. Forskere eller andre som kan ha utbytte av å se oppgavene er velkomne til å ta kontakt med oss.