Frigitte oppgaver

Etter hver undersøkelse frigjøres oppgaver som ikke skal med videre. Nedenfor er en oversikt.

Frigitte leseoppgaver fra PISA 2018

Her finner du frigitte leseoppgaver fra PISA 2018 på engelsk.

Her er de samme oppgavene på norsk:

Kyllinghelse (bokmål / nynorsk)

Påskeøya (bokmål / nynorsk)

Kumelk (bokmål / nynorsk)

Frigitte naturfagsoppgaver fra PISA 2015

Her finner du frigitte naturfagsoppgaver fra PISA 2015 på engelsk. Her er også svarene på oppgavene og informasjon om hvilke kompetanser de måler.

Her er de samme oppgavene på norsk:

Fugletrekk (bokmål / nynorsk)

Løping i varmt vær (bokmål / nynorsk)

Undersøkelse av dalsider (bokmål / nynorsk)

Meteoroider og krater (bokmål / nynorsk)

Bærekraftig fiskeoppdrett (bokmål / nynorsk)

Papirbaserte oppgaver

OECDs publikasjon Take the Test inneholder alle oppgavene som ble frigitt etter PISA 2000, 2003 og 2006 (på engelsk).

Lesing

Fra PISA 2000

Fra PISA 2009

Matematikk

Fra PISA 2003

Fra PISA 2012

Fra PISA 2012 (kun med i generalprøven)

Naturfag

Fra PISA 2006

Fra PISA 2000

Problemløsing

Fra PISA 2003

Ikke-frigitte oppgaver

For at resultater skal kunne sammenliknes over tid, er det en del oppgaver som ikke offentliggjøres, slik at elever ikke skal kunne øve seg på dem på forhånd.

Selv om en del oppgaver ikke kan vises til elever som skal ta prøven, er det mulig for personer utenfor prosjektet å få et innblikk i oppgaver som ikke er frigitt. Forskere eller andre som kan ha utbytte av å se oppgavene er velkomne til å ta kontakt med oss.