Publikasjoner

Hovedrapportene

PISA 2018 - Antologi: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA

PISA 2018 - Kortrapport: Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag

PISA 2015: Stø kurs

PISA 2012: Fortsatt en vei å gå

PISA 2009: På rett spor

PISA 2006: Tid for tunge løft

PISA 2003: På rett spor eller ville veier?

PISA 2000: Godt rustet for framtida?

Andre publikasjoner

PISA 2012: Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012

PISA 2009: Elever på nett (Temarapport om den digitale leseprøven i 2009.)

 

OECDs internasjonale rapporter fra PISA 2012, 2009, 2006, 2003, 2000