Tove Stjern Frønes

Bilde av Tove Stjern Frønes
English version of this page
Telefon +47-22844397
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser:

Literacy, lesekompetanse, kritisk lesing på nett, lesing og skriving, norskdidaktikk, den andre leseopplæringa,  assessment og vurdering.

Bakgrunn:

PhD fra Utdanningsvitenskaplig fakultet, UiO om elevers navigasjon og lesing på nett

Mastergrad i Nordisk språk og litteratur, ILN, UiO

Prøveutvikler for nasjonale leseprøver og faglig ansvarlig for lesing i PISA-undersøkelsen

Emneord: Norskfaget, Læring og utdanning, EKVA, Fagdidaktikk, LEA, Læring og utdanning, Leseforståelse

Publikasjoner

 • Støle, Hildegunn; Mangen, Anne; Frønes, Tove Stjern & Thomson, Jenny (2018). Digitisation of reading assessment, In Mirit Barzillai; Jenny Thompson; Sascha Schroeder & Paul van den Broek (ed.),  Learning to read in a digital world.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027201225.  Chapter 9.  s 205 - 224 Vis sammendrag
 • Frønes, Tove Stjern (2016). Resultater i lesing., I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  7.  s 136 - 171
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Aasebø, Marie Cecilie (2013). Nordic results from the PISA digital reading assessment :. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  (1/2), s 13- 31
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2012). Egnet og troverdig? Elevers kildevurdering på nett, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kapittel 3.  s 58 - 84
 • Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Nasjonale prøver i lesing - utvikling, resultater og bruk, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 10.  s 135 - 153
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2010). Lesing: rammeverk, tekster og oppgaver, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kap 2.  s 31 - 58
 • Frønes, Tove Stjern & Roe, Astrid (2010). Sakprosalesing i skolen, I: Kirsten Kalleberg & Astrid Kleiveland (red.),  Sakprosa i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0921-7.  Kapittel 6.  s 71 - 89
 • Frønes, Tove (2006). Harry Potter – da ondskapen ble voksen i barnelitteraturen?. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4)
 • Frønes, Tove (2005). Ytring, tekst og tekstnormer : En presentasjon av Kjell Lars Berges sosiosemiotiske tekstforståelse. Norskrift.  ISSN 0800-7764.  (108), s 45- 57

Se alle arbeider i Cristin

 • Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern & Kvinge, Stig Erlend (2017). Kaleido 7 Lærerens bok. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202542849.  245 s.
 • Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern & Kvinge, Stig Erlend (2017). Kaleido 7 Tekstbok. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202530211.  304 s.
 • Frønes, Tove Stjern; Anly, Ingeborg & Kvinge, Stig Erlend (2017). Kaleido 7 Grunnbok A. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202530181.  187 s.
 • Frønes, Tove Stjern; Anly, Ingeborg & Kvinge, Stig Erlend (2017). Kaleido 7 Grunnbok B. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202530235.  190 s.
 • Anly, Ingeborg & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido 6 Grunnbok B. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202505158.  215 s.
 • Anly, Ingeborg & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido 6 Grunnbok B. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202505141.  215 s.
 • Anly, Ingeborg & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido 6 Lærerens bok. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202505165.  235 s.
 • Anly, Ingeborg; Lissner, Eirik & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido 6 Tekstbok. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202505110.  300 s.
 • Anly, Ingeborg; Lissner, Eirik & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido Tekstbok 6. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202505134.  300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frønes, Tove Stjern (2018). Bli en målrettet navigatør. [html ].
 • Frønes, Tove Stjern (2018, 20. august). Forskar slår alarm: – 15-åringar slit med å finne fram på nett. [Radio].  NRK.
 • Frønes, Tove Stjern (2018, 20. august). Forskar slår alarm: – 15-åringar slit med å finne fram på nett. [Internett].  NRK.
 • Frønes, Tove Stjern (2018). Ungdommers forståelse og navigasjon i nett-tekster.
 • Frønes, Tove Stjern (2018). Å lese og navigere på nettet. 666 elevers navigasjonsstrategier når de leste på nettet..
 • Frønes, Tove Stjern (2017). Navigasjon som nettlesing - femtenåringers navigasjonsstrategier.
 • Frønes, Tove Stjern (2017). Navigating while reading online - a log file case study of navigational strategies.
 • Frønes, Tove Stjern (2017). Å lese og navigere på nettet - hva bør vi lære elevene?.
 • Frønes, Tove Stjern (2017). Å lese og navigere på nettet. En studie av elevers navigasjonsstrategier. Avhandling for graden phd. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 277. Vis sammendrag
 • Frønes, Tove Stjern (2015). Navigational strategies in PISA digital reading.
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Eriksen, Anna (2013). Nordic results from the PISA digital reading assessment.
 • Narvhus, Eva Kristin & Frønes, Tove Stjern (2012). PISAs digitale leseprøve - elever på nett.
 • Frønes, Tove Stjern (2011). De gode leserne - resultater og innsikt fra digitale og tradisjonelle leseprøver.
 • Frønes, Tove Stjern (2011). Resultater fra PISAs digitale leseundersøkelse 2009.
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2011). Elever på nett - Digital lesing i PISA 2009.
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Jetne, Øystein (2011). Elever på nett - Digital lesing i PISA 2009. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Roe, Astrid & Frønes, Tove Stjern (2011). Lesing i PISA.
 • Frønes, Tove (2008). Hvis Harry Potter var en bil, hvilken bil ville han da ha vært? Om lesing i Kunnskapsløftets lærebøker. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  01(04), s 46- 51
 • Frønes, Tove (2008). Om lesing i Kunnskapløftets lærebøker. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 12. nov. 2019 12:34