Tove Stjern Frønes

Bilde av Tove Stjern Frønes
English version of this page
Telefon +47 22844397
Mobiltelefon 91589591
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser:

Literacy, lesekompetanse, kritisk lesing på nett, lesing og skriving, norskdidaktikk, den andre leseopplæringa,  assessment og vurdering.

Bakgrunn:

PhD fra Utdanningsvitenskaplig fakultet, UiO om elevers navigasjon og lesing på nett

Prøveutvikler for nasjonale leseprøver og faglig ansvarlig for lesing i PISA-undersøkelsen

Emneord: Norskfaget, Læring og utdanning, EKVA, Fagdidaktikk, LEA, Læring og utdanning, Leseforståelse

Publikasjoner

 

Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (ed.) (2020). 

Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer.  ISBN 9783030616472.  412 s.

Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik (red).
Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215040059) 280 s.
UiO

Frønes, Tove Stjern.
Å lese og navigere på nettet. En studie av elevers navigasjonsstrategier. Avhandling for graden phd. Oslo: Universitetet i Oslo, 2017 342 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(277)
UiO

 • Frønes, Tove Stjern & Pettersen, Andreas (2021). Spørreundersøkelser i utdanningsforskning. I Andersson-Bakken, Emilia & Dalland, Cecilie Pedersen (Red.), Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215047508. s. 167–208.
 • Lehre, Anne- Catherine W G; Frønes, Tove Stjern & Kaarstein, Hege (2021). TIMSS 2019: Hverdagsspråk og naturfaglig diskurs i elevenes svar på åpne oppgaver. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 73–102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (2020). Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education – Final thoughts and looking ahead. I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 397–412. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_16.
 • Frønes, Tove Stjern; Rasmusson, Maria & Bremholm, Jesper (2020). Equity and diversity in reading comprehension—A case study of PISA 2000–2018. I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 305–335. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_12.
 • Buchholtz, Nils; Stuart, Amelie & Frønes, Tove Stjern (2020). Equity, equality and diversity—Putting educational justice in the Nordic model to a test . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 13–41. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_2.
 • Frønes, Tove Stjern & Roe, Astrid (2020). Kapittel 8. Hva skjer i norsktimene? Elevers oppfatning av norskundervisningen på skolen. I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 196–221. doi: 10.18261/9788215040066-2020-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Kapittel 10. Avsluttende bemerkninger: Lesing som portvokter. I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 242–249. doi: 10.18261/9788215040066-2020-10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Weyergang, Cecilie & Frønes, Tove Stjern (2020). Kapittel 7. Å lese kritisk: Elevers vurderinger av teksters troverdighet og pålitelighet. I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 166–195. doi: 10.18261/9788215040066-2020-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ryen, Jostein Andresen & Frønes, Tove Stjern (2020). Kapittel 6. Å forstå det man leser – å trekke slutninger i skjønnlitteratur og sakprosa. I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 135–165. doi: 10.18261/9788215040066-2020-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magnusson, Camilla G. & Frønes, Tove Stjern (2020). Kapittel 4. Norske elevers kunnskap om strategier for leseforståelse. I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 79–106. doi: 10.18261/9788215040066-2020-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2020). Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv. I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 21–45. doi: 10.18261/9788215040066-2020-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frønes, Tove Stjern (2019). Å lese kritisk på nettet – les deg til gode nettsøk. I Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (Red.), 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget. ISSN 9788245025354. s. 306–307.
 • Støle, Hildegunn; Mangen, Anne; Frønes, Tove Stjern & Thomson, Jenny (2018). Digitisation of reading assessment. I Barzillai, Mirit; Thompson, Jenny; Schroeder, Sascha & van den Broek, Paul (Red.), Learning to read in a digital world. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027201225. s. 205–224. doi: 10.1075/swll.17.
 • Frønes, Tove Stjern (2016). Resultater i lesing. I Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Red.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. s. 136–171. doi: 10.18261/9788215027463-2016-08.
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Aasebø, Marie Cecilie (2013). Nordic results from the PISA digital reading assessment :. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. s. 13–31.
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2012). Egnet og troverdig? Elevers kildevurdering på nett. I Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (Red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-0236438-0. s. 58–84.
 • Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Nasjonale prøver i lesing - utvikling, resultater og bruk. I Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4. s. 135–153.
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2010). Lesing: rammeverk, tekster og oppgaver. I Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Red.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. s. 31–58.
 • Frønes, Tove Stjern & Roe, Astrid (2010). Sakprosalesing i skolen. I Kalleberg, Kirsten & Kleiveland, Astrid (Red.), Sakprosa i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0921-7. s. 71–89.
 • Frønes, Tove (2006). Harry Potter – da ondskapen ble voksen i barnelitteraturen? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Frønes, Tove (2005). Ytring, tekst og tekstnormer : En presentasjon av Kjell Lars Berges sosiosemiotiske tekstforståelse. Norskrift. ISSN 0800-7764. s. 45–57.

Se alle arbeider i Cristin

 • Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern & Kvinge, Stig Erlend (2021). Norsk 7 fra Cappelen Damm Lærerveiledning. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202644413. 262 s.
 • Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern & Kvinge, Stig Erlend (2020). NORSK 6 fra Cappelen Damm. Lærerveiledning. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202644406. 264 s.
 • Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (2020). Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISBN 9783030616472. 412 s.
 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISBN 9788215040059. 280 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern & Kvinge, Stig Erlend (2020). NORSK 5 fra Cappelen Damm. Lærerveiledning. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202638412. 254 s.
 • Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern & Kvinge, Stig Erlend (2017). Kaleido 7 Lærerens bok. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202542849. 245 s.
 • Frønes, Tove Stjern; Anly, Ingeborg & Kvinge, Stig Erlend (2017). Kaleido 7 Grunnbok B. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202530235. 190 s.
 • Frønes, Tove Stjern; Anly, Ingeborg & Kvinge, Stig Erlend (2017). Kaleido 7 Grunnbok A. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202530181. 187 s.
 • Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern & Kvinge, Stig Erlend (2017). Kaleido 7 Tekstbok. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202530211. 304 s.
 • Anly, Ingeborg & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido 6 Lærerens bok. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202505165. 235 s.
 • Anly, Ingeborg & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido 6 Grunnbok B. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202505158. 215 s.
 • Anly, Ingeborg & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido 6 Grunnbok B. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202505141. 215 s.
 • Anly, Ingeborg; Lissner, Eirik & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido Tekstbok 6. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202505134. 300 s.
 • Anly, Ingeborg; Lissner, Eirik & Frønes, Tove Stjern (2016). Kaleido 6 Tekstbok. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202505110. 300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (2020). Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education – Contributions from Large-Scale Studies. . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 1–10. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_1.
 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Kapittel 1. Introduksjon: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 10–20. doi: 10.18261/9788215040066-2020-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Forord. I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. doi: 10.18261/9788215040066-2020-00.
 • Frønes, Tove Stjern (2019). Å lese på nett.
 • Frønes, Tove Stjern (2019). En del unge sliter med å vurdere tekster på nettet. [Fagblad]. Barnevakten.
 • Frønes, Tove Stjern & Jostein Andresen, Ryen (2019). Øyeskanneranalyser i prøveutvikling. Elevers øyebevegelser når de leser og løser oppgaver.
 • Frønes, Tove Stjern & Skar, Morten (2019). Åpne tekstoppgaver i leseprøver – trenger vi dem egentlig? .
 • Frønes, Tove Stjern (2018). Bli en målrettet navigatør.
 • Frønes, Tove Stjern (2018). Å lese og navigere på nettet. 666 elevers navigasjonsstrategier når de leste på nettet.
 • Frønes, Tove Stjern (2018). Forskar slår alarm: – 15-åringar slit med å finne fram på nett. [Radio]. NRK.
 • Frønes, Tove Stjern (2018). Forskar slår alarm: – 15-åringar slit med å finne fram på nett. [Internett]. NRK.
 • Frønes, Tove Stjern (2018). Ungdommers forståelse og navigasjon i nett-tekster.
 • Frønes, Tove Stjern (2017). Å lese og navigere på nettet - hva bør vi lære elevene?
 • Frønes, Tove Stjern (2017). Navigasjon som nettlesing - femtenåringers navigasjonsstrategier.
 • Frønes, Tove Stjern (2017). Navigating while reading online - a log file case study of navigational strategies.
 • Frønes, Tove Stjern (2015). Navigational strategies in PISA digital reading.
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Eriksen, Anna (2013). Nordic results from the PISA digital reading assessment.
 • Narvhus, Eva Kristin & Frønes, Tove Stjern (2012). PISAs digitale leseprøve - elever på nett.
 • Frønes, Tove Stjern (2011). Resultater fra PISAs digitale leseundersøkelse 2009.
 • Frønes, Tove Stjern (2011). De gode leserne - resultater og innsikt fra digitale og tradisjonelle leseprøver.
 • Roe, Astrid & Frønes, Tove Stjern (2011). Lesing i PISA.
 • Frønes, Tove (2008). Om lesing i Kunnskapløftets lærebøker. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Frønes, Tove (2008). Hvis Harry Potter var en bil, hvilken bil ville han da ha vært? Om lesing i Kunnskapsløftets lærebøker. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 01(04), s. 46–51.
 • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha & Eriksen, Anna [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 9788215037356.
 • Frønes, Tove Stjern (2017). Å lese og navigere på nettet. En studie av elevers navigasjonsstrategier. Avhandling for graden phd. Universitetet i Oslo,. ISSN 1501-8962. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2011). Elever på nett - Digital lesing i PISA 2009. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. ISSN 978-82-90904-96-3.
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Jetne, Øystein (2011). Elever på nett - Digital lesing i PISA 2009. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 27. jan. 2021 15:32