Fredrik Jensen

Bilde av Fredrik Jensen
English version of this page
Telefon +47 22844591
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Publikasjoner

 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Kapittel 10. Avsluttende bemerkninger: Lesing som portvokter, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 242 - 249 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2020). Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 21 - 45 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan & Pettersen, Andreas (2020). Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere?, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 222 - 241 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik & Ludvigsen, Sten Runar (2020). Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219. . doi: https://doi.org/10.5617/adno.7862 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Holmegaard, Henriette Tholstrup; Madsen, Lene Møller & Ulriksen, Lars (2018). Balancing Cost and Value: Scandinavian Students’ First Year Experiences of Encountering Science and Technology Higher Education. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  14(1), s 3- 21 . doi: 10.5617/nordina.2343 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe & Kjærnsli, Marit (2018). En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  5.  s 94 - 127
 • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Elevers oppfatninger av naturfagsundervisning, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 5.  s 94 - 107
 • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Holdninger til naturfag, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 4.  s 72
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Naturfag i PISA: Definisjon og oppgaver, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 2.  s 32 - 49
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). PISA 2015 - Gjennomføring og noen sentrale funn, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 1.  s 11 - 32
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Resultater i naturfag, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 3.  s 49 - 72
 • Jensen, Fredrik (2015). The Impact of Outreach and Out-of-School Activities on Norwegian Upper Secondary Students’ STEM Motivations, In Ellen Karoline Henriksen; Justin Dillon & Jim Ryder (ed.),  Understanding student participation and choice in science and technology education.  Springer.  ISBN 978-94-007-7792-7.  12.  s 185 - 199
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Short stories of educational choice – in the words of science and technology students, In Ellen Karoline Henriksen; Justin Dillon & Jim Ryder (ed.),  Understanding student participation and choice in science and technology education.  Springer.  ISBN 978-94-007-7792-7.  Kapittel 9.  s 135 - 151
 • Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik & Sjaastad, Jørgen (2014). Role of Out-of-School Experiences and Targeted Recruitment Efforts in Norwegian Science and Technology Students’ Educational Choice. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693.  5(3), s 203- 222 . doi: 10.1080/21548455.2014.900585
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2013). The Influence of a Two-Day Recruitment Event on Female Upper Secondary Students’ Motivation for Science and Technology Higher Education. International Journal of Gender, Science and Technology.  ISSN 2040-0748.
 • Jensen, Fredrik & Nortvedt, Guri A. (2013). Holdninger til matematikk, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  4.  s 97 - 120
 • Jensen, Fredrik & Sjaastad, Jørgen (2013). A Norwegian out-of-school mathematics project's influence on secondary student's stem motivation. International Journal of Science and Mathematics Education.  ISSN 1571-0068.  11(6), s 1437- 1461 . doi: 10.1007/s10763-013-9401-4
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2013). Læringsmiljøet i skolen, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  11.  s 261 - 276

Se alle arbeider i Cristin

 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (red.) (2020). Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  280 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (red.) (2016). Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  227 s. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Forord, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.
 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Kapittel 1. Introduksjon: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  Kapittel.  s 10 - 20 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna & Narvhus, Eva Kristin (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag..
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2018). Gir norsk skole like muligheter for alle?. Agenda Magasin.
 • Jensen, Fredrik (2016). The role of Recruitment Initiatives in Young People's Choice of STEM Education.
 • Jensen, Fredrik (2015). PISA – mer enn internasjonale rangeringer.
 • Jensen, Fredrik (2015). PISA – mer enn internasjonale rangeringer.
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Balancing cost and value: Scandinavian students’ first year experiences in STEM higher education.
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2015). The Importance of Role Models, Social Integration and Academic Integration for Norwegian and Danish Students’ Participation in STEM.
 • Jensen, Fredrik (2014). Choosing science and technology education: What matters?.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Gir et realistisk bilde av realfag. Teknisk Ukeblad.  ISSN 0040-2354.  (03)
 • Kjærnsli, Marit; Nortvedt, Guri A. & Jensen, Fredrik (2014). Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012.
 • Sjaastad, Jørgen; Carlsten, Tone Cecilie; Opheim, Vibeke & Jensen, Fredrik (2014). Evaluering av Den naturlige skolesekken: Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer. NIFU-rapport. 38.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2013). Short stories of educational choice – In the words of science and technology students.
 • Jensen, Fredrik (2013). Female STEM participation in Norway: Experiences from the recruitment event “The Girls' Day”.
 • Jensen, Fredrik (2013). Selvtillit på skolen. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Jensen, Fredrik (2013). Ungdoms utdanningsvalg - hva skal til for at de velger landbruket?.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2013). The influence of a recruitment event on female upper secondary students’ motivation for science and technology higher education.
 • Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen & Løken, Marianne (2013). "Barndomsminner og ein god lærar": Om å hjelpe elevar med å sjå utdannings- og yrkesmulegheiter i MNT-fag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 27- 30
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2013). The importance of role models, social integration and academic integration for STEM students.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Jensen, Fredrik (2012). Realfagsrekruttering: Dette virker!.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2012). Interests & Recruitment in Science: Why choose STEM education and career - in 5 European countries?.
 • Jensen, Fredrik (2012). Adressing the key challenge - who's going to do all the work?.
 • Jensen, Fredrik (2012). Hva Vidar Teisen og Macgyver har til felles: Om moderne ungdomskultur, utdanningsvalg og rekrutteringstiltak.
 • Jensen, Fredrik (2012). Naturfagtriks som kan gjøres på fest.
 • Jensen, Fredrik (2012). Short stories of educational choice: in the words of science and technology students.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2012). Fornuft og følelser - ungdoms valg og bortvalg av realfag.
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Using experiences outside of school to recruit young people to STEM education.
 • Sjaastad, Jørgen & Jensen, Fredrik (2012). Hva har mentorene og MacGyver til felles?.
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter; Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline & Sjaastad, Jørgen (2011). Hva teller når ungdom velger realfag? Resultater fra forskningsprosjektene Vilje-con-valg og IRIS.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2011). Jenters og gutters valg og bortvalg av realfag.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2011). Hva sier IRIS om opplevelsene til norske begynnerstudenter i realfag?.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2011). Interests and Recruitment In Science: Presenting first results from project IRIS.
 • Jensen, Fredrik (2011). Opplevelser som endrer historiens gang?. Kimen.  ISSN 1890-5137.  (3), s 29- 35
 • Jensen, Fredrik (2011). Rekrutteringstiltak: Hva nytter?.
 • Jensen, Fredrik (2011). Rekrutteringstiltak: Hva nytter?.
 • Jensen, Fredrik (2011). Suksessfaktorer i prosjektet ENT3R.
 • Jensen, Fredrik & Sjaastad, Jørgen (2011). The value of good mentors: Success factors identified in a recruitment initiative.
 • Jensen, Fredrik & Sjaastad, Jørgen (2011). The value of good mentors: Success factors identified in a recruitment initiative.
 • Jensen, Fredrik; Sjaastad, Jørgen & Henriksen, Ellen Karoline (2011). Hva nytter? På jakt etter suksesshistorier om rekruttering til realfag. Kimen. 1.
 • Sjaastad, Jørgen & Jensen, Fredrik (2011). Success factors in ENT3R.
 • Sjaastad, Jørgen & Jensen, Fredrik (2011). Suksessfaktorer i prosjektet ENT3R.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2010). Unges utdannings- og yrkesvalg: Valg og bortvalg av realfag.
 • Jensen, Fredrik (2010). Gutter er gutter og jenter er jenter?.
 • Jensen, Fredrik (2010). Hva nytter? En studie av rekrutteringstiltak og regionale forskjeller.
 • Jensen, Fredrik (2010). Jenters valg og bortvalg av realfag: Noen resultater fra forskningen.
 • Jensen, Fredrik (2010). Men and women in tertiary STEM education – how different are they? And how can we recruit more women to STEM-disciplines?.
 • Jensen, Fredrik (2010). Ungdoms utdanningsvalg: Valg og bortvalg av realfag.
 • Jensen, Fredrik (2010). Unges utdannings- og yrkesvalg: Resultater fra forskningsprosjektet Vilje-con-valg.
 • Jensen, Fredrik (2010). Unges valg og bortvalg av realfag.
 • Jensen, Fredrik (2010). Unges valg og bortvalg av realfag og yrkesfag.
 • Jensen, Fredrik (2010). Utdanning på bølgelengde?.
 • Jensen, Fredrik (2010). Utdanning på bølgelengde?.
 • Jensen, Fredrik (2010). Utdanning på bølgelengde?.
 • Jensen, Fredrik (2010). Utdanning på bølgelengde?.
 • Schreiner, Camilla; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen; Jensen, Fredrik & Løken, Marianne (2010). Vilje-con-valg: valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning. Kimen.  ISSN 1890-5137.  (2), s 1- 120
 • Sjaastad, Jørgen & Jensen, Fredrik (2010). Gode realfagslærere gir gode realister. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2
 • Sjaastad, Jørgen & Jensen, Fredrik (2010). Moderne ungdomskultur, rollemodeller og rekruttering til realfagene.
 • Jensen, Fredrik (2009). Hva nytter av rekrutteringstiltak?.
 • Jensen, Fredrik (2009). Rekrutteringstiltak - Hva nytter?.
 • Jensen, Fredrik (2009). Utdanning på bølgelengde?.
 • Jensen, Fredrik; Schreiner, Camilla & Lyngar, Camilla T (2009). Utdanning på bølgelengde? Valg og bortvalg av marin sektor. Kimen. 1.
 • Jensen, Fredrik (2008). Resultater prosjektet Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av marin sektor.
 • Jensen, Fredrik; Sjøberg, Svein; Ullah, Fazilat Siddiq & Schreiner, Camilla (2008). Different student types in countries with different welfare levels: Implications for science teaching.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2013 14:04 - Sist endret 5. feb. 2015 10:29

Prosjekter