Fredrik Jensen

Bilde av Fredrik Jensen
English version of this page
Telefon +47-22844591
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Publikasjoner

  • Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Holmegaard, Henriette Tholstrup; Madsen, Lene Møller & Ulriksen, Lars (2018). Balancing Cost and Value: Scandinavian Students’ First Year Experiences of Encountering Science and Technology Higher Education. Nordina: Nordic studies in science education.  ISSN 1894-1257.  14(1), s 3- 21 . doi: 10.5617/nordina.2343
  • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Elevers oppfatninger av naturfagsundervisning, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 5.  s 94 - 107
  • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Holdninger til naturfag, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 4.  s 72
  • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Naturfag i PISA: Definisjon og oppgaver, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 2.  s 32 - 49
  • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). PISA 2015 - Gjennomføring og noen sentrale funn, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 1.  s 11 - 32
  • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Resultater i naturfag, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 3.  s 49 - 72

Se alle arbeider i Cristin

  • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (red.) (2016). Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  227 s. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Jensen, Fredrik (2016). The role of Recruitment Initiatives in Young People's Choice of STEM Education.
  • Jensen, Fredrik (2015). PISA – mer enn internasjonale rangeringer.
  • Jensen, Fredrik (2015). PISA – mer enn internasjonale rangeringer.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2013 14:04 - Sist endret 5. feb. 2015 10:29

Prosjekter