Fredrik Jensen

Image of Fredrik Jensen
Norwegian version of this page
Phone +47 22844591
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Radišić, Jelena & Jensen, Fredrik (2021). Norske 9.-trinnselevers motivasjon for naturfag og matematikk – en latent profilanalyse av TIMSS 2019. In Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Ed.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. p. 103–139. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215045108-2021-05. Full text in Research Archive
 • Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris & Korsager, Majken [Show all 14 contributors for this article] (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. In Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Ed.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. p. 207–260. doi: 10.18261/9788215045108-2021-09. Full text in Research Archive
 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Kapittel 10. Avsluttende bemerkninger: Lesing som portvokter. In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 242–249. doi: 10.18261/9788215040066-2020-10. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan & Pettersen, Andreas (2020). Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere? In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 222–241. doi: 10.18261/9788215040066-2020-09. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2020). Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv. In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 21–45. doi: 10.18261/9788215040066-2020-02. Full text in Research Archive
 • Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik & Ludvigsen, Sten Runar (2020). Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. doi: 10.5617/adno.7862. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe & Kjærnsli, Marit (2018). En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen. In Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. p. 94–127. doi: 10.18261/9788215030067-2018. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Holmegaard, Henriette Tholstrup; Madsen, Lene Møller & Ulriksen, Lars (2018). Balancing Cost and Value: Scandinavian Students’ First Year Experiences of Encountering Science and Technology Higher Education. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 14(1), p. 3–21. doi: 10.5617/nordina.2343. Full text in Research Archive
 • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Elevers oppfatninger av naturfagsundervisning. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 94–107.
 • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Holdninger til naturfag. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Resultater i naturfag. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 49–72.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Naturfag i PISA: Definisjon og oppgaver. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 32–49.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). PISA 2015 - Gjennomføring og noen sentrale funn. In Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Ed.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. p. 11–32.
 • Jensen, Fredrik (2015). The Impact of Outreach and Out-of-School Activities on Norwegian Upper Secondary Students’ STEM Motivations. In Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin & Ryder, Jim (Ed.), Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISSN 978-94-007-7792-7. p. 185–199. doi: 10.1007/978-94-007-7793-4_12.
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Short stories of educational choice – in the words of science and technology students. In Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin & Ryder, Jim (Ed.), Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISSN 978-94-007-7792-7. p. 135–151. doi: 10.1007/978-94-007-7793-4_9.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik & Sjaastad, Jørgen (2014). Role of Out-of-School Experiences and Targeted Recruitment Efforts in Norwegian Science and Technology Students’ Educational Choice. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 5(3), p. 203–222. doi: 10.1080/21548455.2014.900585.
 • Jensen, Fredrik & Nortvedt, Guri A. (2013). Holdninger til matematikk. In Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. p. 97–120.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2013). Læringsmiljøet i skolen. In Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. p. 261–276.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2013). The Influence of a Two-Day Recruitment Event on Female Upper Secondary Students’ Motivation for Science and Technology Higher Education. International Journal of Gender, Science and Technology. ISSN 2040-0748.
 • Jensen, Fredrik & Sjaastad, Jørgen (2013). A Norwegian out-of-school mathematics project's influence on secondary student's stem motivation. International Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 1571-0068. 11(6), p. 1437–1461. doi: 10.1007/s10763-013-9401-4.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Kapittel 1. Introduksjon: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 10–20. doi: 10.18261/9788215040066-2020-01. Full text in Research Archive
 • Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (2020). Forord. In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. doi: 10.18261/9788215040066-2020-00.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2018). Gir norsk skole like muligheter for alle? Agenda Magasin.
 • Jensen, Fredrik (2015). PISA – mer enn internasjonale rangeringer.
 • Jensen, Fredrik (2015). PISA – mer enn internasjonale rangeringer.
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2015). The Importance of Role Models, Social Integration and Academic Integration for Norwegian and Danish Students’ Participation in STEM .
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Balancing cost and value: Scandinavian students’ first year experiences in STEM higher education.
 • Jensen, Fredrik (2014). Choosing science and technology education: What matters?
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Gir et realistisk bilde av realfag. Teknisk Ukeblad. ISSN 0040-2354.
 • Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen & Løken, Marianne (2013). "Barndomsminner og ein god lærar": Om å hjelpe elevar med å sjå utdannings- og yrkesmulegheiter i MNT-fag. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 27–30.
 • Jensen, Fredrik (2013). Selvtillit på skolen. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2013). The influence of a recruitment event on female upper secondary students’ motivation for science and technology higher education.
 • Jensen, Fredrik (2013). Ungdoms utdanningsvalg - hva skal til for at de velger landbruket?
 • Jensen, Fredrik (2013). Female STEM participation in Norway: Experiences from the recruitment event “The Girls' Day”.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2013). Short stories of educational choice – In the words of science and technology students.
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2013). The importance of role models, social integration and academic integration for STEM students.
 • Jensen, Fredrik (2012). Naturfagtriks som kan gjøres på fest.
 • Jensen, Fredrik (2012). Short stories of educational choice: in the words of science and technology students.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2012). Fornuft og følelser - ungdoms valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Jensen, Fredrik (2012). Realfagsrekruttering: Dette virker!
 • Sjaastad, Jørgen & Jensen, Fredrik (2012). Hva har mentorene og MacGyver til felles?
 • Jensen, Fredrik (2012). Hva Vidar Teisen og Macgyver har til felles: Om moderne ungdomskultur, utdanningsvalg og rekrutteringstiltak.
 • Jensen, Fredrik (2012). Adressing the key challenge - who's going to do all the work?
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Using experiences outside of school to recruit young people to STEM education.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2012). Interests & Recruitment in Science: Why choose STEM education and career - in 5 European countries?
 • Jensen, Fredrik & Sjaastad, Jørgen (2011). The value of good mentors: Success factors identified in a recruitment initiative.
 • Jensen, Fredrik (2011). Opplevelser som endrer historiens gang? Kimen. ISSN 1890-5137. p. 29–35.
 • Jensen, Fredrik (2011). Rekrutteringstiltak: Hva nytter?
 • Jensen, Fredrik (2011). Suksessfaktorer i prosjektet ENT3R.
 • Jensen, Fredrik & Sjaastad, Jørgen (2011). The value of good mentors: Success factors identified in a recruitment initiative.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2011). Jenters og gutters valg og bortvalg av realfag.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2011). Interests and Recruitment In Science: Presenting first results from project IRIS.
 • Sjaastad, Jørgen & Jensen, Fredrik (2011). Success factors in ENT3R.
 • Sjaastad, Jørgen & Jensen, Fredrik (2011). Suksessfaktorer i prosjektet ENT3R.
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter; Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline & Sjaastad, Jørgen (2011). Hva teller når ungdom velger realfag? Resultater fra forskningsprosjektene Vilje-con-valg og IRIS.
 • Jensen, Fredrik (2011). Rekrutteringstiltak: Hva nytter?
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2011). Hva sier IRIS om opplevelsene til norske begynnerstudenter i realfag?
 • Jensen, Fredrik (2010). Jenters valg og bortvalg av realfag: Noen resultater fra forskningen.
 • Jensen, Fredrik (2010). Ungdoms utdanningsvalg: Valg og bortvalg av realfag.
 • Jensen, Fredrik (2010). Unges utdannings- og yrkesvalg: Resultater fra forskningsprosjektet Vilje-con-valg.
 • Jensen, Fredrik (2010). Unges valg og bortvalg av realfag og yrkesfag.
 • Jensen, Fredrik (2010). Gutter er gutter og jenter er jenter?
 • Jensen, Fredrik (2010). Hva nytter? En studie av rekrutteringstiltak og regionale forskjeller.
 • Jensen, Fredrik (2010). Unges valg og bortvalg av realfag.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2010). Unges utdannings- og yrkesvalg: Valg og bortvalg av realfag.
 • Jensen, Fredrik (2010). Men and women in tertiary STEM education – how different are they? And how can we recruit more women to STEM-disciplines?
 • Jensen, Fredrik (2010). Utdanning på bølgelengde?
 • Jensen, Fredrik (2010). Utdanning på bølgelengde?
 • Jensen, Fredrik (2010). Utdanning på bølgelengde?
 • Jensen, Fredrik (2010). Utdanning på bølgelengde?
 • Sjaastad, Jørgen & Jensen, Fredrik (2010). Gode realfagslærere gir gode realister. Naturfag. ISSN 1504-4564. 2.
 • Sjaastad, Jørgen & Jensen, Fredrik (2010). Moderne ungdomskultur, rollemodeller og rekruttering til realfagene.
 • Schreiner, Camilla; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen; Jensen, Fredrik & Løken, Marianne (2010). Vilje-con-valg: valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning. Kimen. ISSN 1890-5137. p. 1–120.
 • Jensen, Fredrik (2009). Hva nytter av rekrutteringstiltak?
 • Jensen, Fredrik (2009). Utdanning på bølgelengde?
 • Jensen, Fredrik (2009). Rekrutteringstiltak - Hva nytter?
 • Jensen, Fredrik (2008). Resultater prosjektet Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av marin sektor.
 • Jensen, Fredrik; Sjøberg, Svein; Ullah, Fazilat Siddiq & Schreiner, Camilla (2008). Different student types in countries with different welfare levels: Implications for science teaching.
 • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha & Eriksen, Anna [Show all 7 contributors for this article] (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 9788215037356.
 • Jensen, Fredrik (2016). The role of Recruitment Initiatives in Young People's Choice of STEM Education. Det matematisk naturvitenskapelige fakultet, UIO.
 • Sjaastad, Jørgen; Carlsten, Tone Cecilie; Opheim, Vibeke & Jensen, Fredrik (2014). Evaluering av Den naturlige skolesekken: Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0044-8.
 • Kjærnsli, Marit; Nortvedt, Guri A. & Jensen, Fredrik (2014). Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93292-02-9.
 • Jensen, Fredrik; Sjaastad, Jørgen & Henriksen, Ellen Karoline (2011). Hva nytter? På jakt etter suksesshistorier om rekruttering til realfag. Naturfagsenteret. ISSN 1890-5137.
 • Jensen, Fredrik; Schreiner, Camilla & Lyngar, Camilla T (2009). Utdanning på bølgelengde? Valg og bortvalg av marin sektor. Naturfagsenteret. ISSN 1890-5137.

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2013 2:05 PM - Last modified Feb. 5, 2015 10:31 AM

Projects