Andreas Pettersen

Forsker
Bilde av Andreas Pettersen
English version of this page
Rom 529
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til ulike temaer innenfor matematikkdidaktikk. De siste årene har jeg vært spesielt opptatt av forskning knyttet til to temaer:

- Matematisk kompetanse. Ulike forståelser av matematisk kompetanse og hvordan matematisk kompetanse kan måles og vurderes.

- Matematikkoppgaver. Hvilke læringsmuligheter matematikkoppgaver kan gi. Analyser av matematikkoppgaver og hvilke kunnskaper og ferdigheter som kreves for å løse ulike oppgaver. Læreres kunnskap om og bruk av matematikkoppgaver.

I tillegg til dette er jeg også interessert i elevers holdninger til matematikk, utdanningsvalg og likeverd i skolen. Arbeidet mitt er hovedsaklig basert på kvantitative analyser av data fra storskala-undersøkelser.

Bakgrunn

2014-2019: PhD fra Utdanningsvitenskaplig fakultet, UiO: Towards competency-oriented mathematics education: An investigation of task demands and teachers' knowledge of task demands from a competency perspective

2012-2014: Rådgiver ILS/UiO - Utvikling av nye kartleggingsprøver i regning.

2012: Mastergrad i realfagdidaktikk med fordypning i matematikk og fysikk gjennom Lektorprogrammet ved UiO. 

 

Emneord: Matematikkdidaktikk, Matematisk kompetanse, Kvantitative utdanningsanalyser, PISA, Kartleggingsprøver i regning, EKVA

Publikasjoner

 • Frønes, Tove Stjern & Pettersen, Andreas (2021). Spørreundersøkelser i utdanningsforskning. I Andersson-Bakken, Emilia & Dalland, Cecilie Pedersen (Red.), Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215047508. s. 167–208.
 • Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (2020). Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education – Final thoughts and looking ahead. I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 397–412. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_16.
 • Radišić, Jelena & Pettersen, Andreas (2020). Resilient and nonresilient students in Sweden and Norway—Investigating the interplay between their self-beliefs and the school environment. . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 273–304. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_11.
 • Nortvedt, Guri A.; Bratting, Karianne Berg; Kovpanets, Oksana; Pettersen, Andreas & Rohatgi, Anubha (2020). Improving equity through national-level assessment initiatives. . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 225–248. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan & Pettersen, Andreas (2020). Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere? I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 222–241. doi: 10.18261/9788215040066-2020-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Andreas & Braeken, Johan (2019). Mathematical Competency Demands of Assessment Items: a Search for Empirical Evidence. International Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 1571-0068. 17(2), s. 405–425. doi: 10.1007/s10763-017-9870-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Andreas & Nortvedt, Guri A. (2017). Identifying Competency Demands in Mathematical Tasks: Recognising What Matters. International Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 1571-0068. s. 1–17. doi: 10.1007/s10763-017-9807-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nortvedt, Guri A. & Pettersen, Andreas (2016). Matematikk. I Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Red.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. s. 107–135. doi: 10.18261/9788215027463-2016-07.
 • Pettersen, Andreas & Nortvedt, Guri A. (2016). RECOGNISING WHAT MATTERS: IDENTIFYING COMPETENCY DEMANDS IN MATHEMATICAL TASKS. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education. ISSN 0771-100X. 40(4), s. 4-59–4-66. doi: 10.1007/s10763-017-9807-5.
 • Nortvedt, Guri A.; Pettersen, Andreas; Pettersson, Astrid & Sollerman, Samuel (2016). Is PISA 2012 relevant to mathematics education in Norway and Sweden? Northern Lights on PISA and TALIS. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-4521-7. s. 27–58.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (2020). Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISBN 9783030616472. 412 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (2020). Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education – Contributions from Large-Scale Studies. . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 1–10. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_1.
 • Pettersen, Andreas & Nortvedt, Guri A. (2013). Assessing Grade 2 students' understanding of the number line: the issue of the item format.
 • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha & Eriksen, Anna [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 9788215037356.
 • Pettersen, Andreas (2019). Towards competency-oriented mathematics education. An investigation of task demands and teachers' knowledge of task demands from a competency perspective. Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha & Pettersen, Andreas (2015). Kartleggingsprøver i regning for 1. – 3. trinn, våren 2015. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2012 14:09 - Sist endret 12. apr. 2021 11:05

Prosjekter