Andreas Pettersen

Forsker
Bilde av Andreas Pettersen
English version of this page
Rom 529
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Realfagdidaktikk, matematisk kompetanse, måling og vurdering av matematisk kompetanse, utdanningsvalg, analyse av matematikkoppgaver, kvantitative utdanningsanalyser

Doktorgradsprosjekt

"Towards competency-oriented mathematics education"
En undersøkelse av de matematiske kompetansene som inngår i matematikkoppgaver og læreres forståelse av disse kompetansene.

Bakgrunn

- Master i realfagdidaktikk med fordypning i matematikk og fysikk gjennom Lektorprogrammet ved UiO.
- Utvikling av nye kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet.

 

Emneord: Matematikkdidaktikk, EKVA, Kvantitative utdanningsanalyser, PISA

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna & Narvhus, Eva Kristin (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag..
  • Pettersen, Andreas (2019). Towards competency-oriented mathematics education. An investigation of task demands and teachers' knowledge of task demands from a competency perspective..
  • Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha & Pettersen, Andreas (2015). Kartleggingsprøver i regning for 1. – 3. trinn, våren 2015.
  • Pettersen, Andreas & Nortvedt, Guri A. (2013). Assessing Grade 2 students' understanding of the number line: the issue of the item format.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2012 14:09 - Sist endret 20. feb. 2019 10:41