Andreas Pettersen

Forsker
Bilde av Andreas Pettersen
English version of this page
Rom 529
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til ulike temaer innenfor matematikkdidaktikk. De siste årene har jeg vært spesielt opptatt av forskning knyttet til to temaer:

- Matematisk kompetanse. Ulike forståelser av matematisk kompetanse og hvordan matematisk kompetanse kan måles og vurderes.

- Matematikkoppgaver. Hvilke læringsmuligheter matematikkoppgaver kan gi. Analyser av matematikkoppgaver og hvilke kunnskaper og ferdigheter som kreves for å løse ulike oppgaver. Læreres kunnskap om og bruk av matematikkoppgaver.

I tillegg til dette er jeg også interessert i elevers holdninger til matematikk, utdanningsvalg og likeverd i skolen. Arbeidet mitt er hovedsaklig basert på kvantitative analyser av data fra storskala-undersøkelser.

Bakgrunn

2014-2019: PhD fra Utdanningsvitenskaplig fakultet, UiO: Towards competency-oriented mathematics education: An investigation of task demands and teachers' knowledge of task demands from a competency perspective

2012-2014: Rådgiver ILS/UiO - Utvikling av nye kartleggingsprøver i regning.

2012: Mastergrad i realfagdidaktikk med fordypning i matematikk og fysikk gjennom Lektorprogrammet ved UiO. 

 

Emneord: Matematikkdidaktikk, Matematisk kompetanse, Kvantitative utdanningsanalyser, PISA, Kartleggingsprøver i regning, EKVA
Publisert 13. aug. 2012 14:09 - Sist endret 12. apr. 2021 11:05