English version of this page

Bruken av matematiske kompetanser i matematikkoppgaver (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Det overordnede målet i dette prosjektet er å undersøke i hvilken grad ulike typer matematiske kompetanser kreves for å løse matematikkoppgaver.

Hvilke kompetanser bruker elever i matematikkoppgaver? Illustrasjonsfoto av elev og lærer som løser en oppgave: colourbox.

Hvilke kompetanser bruker elever i matematikkoppgaver? Illustrasjonsfoto: colourbox.

Om prosjektet

De senere årene har begrepet kompetanse fått et stadig større fokus i matematikkutdanning både internasjonalt, men også i Norge, og i den norske læreplanen i matematikk beskrives en helhetlig og sammensatt matematisk kompetanse som en nødvendighet for å kunne være en aktiv borger i et demokratisk samfunn. I matematikkfaget er undervisning og læring tett knyttet til oppgaveløsing, og utvikling og vurdering av elevers matematiske kompetanse avhenger i stor grad av hvilke oppgaver som elevene møter. Det finnes derimot lite forskning som ser på hvilken rolle bruken av matematiske kompetanser spiller i oppgaveløsing.

Metode og datagrunnlag

Studien ser på ulike aspekter knyttet til bruken matematiske kompetanser i matematikkoppgaver og undersøker blant annet læreres bruk av et analyseskjema for å gjenkjenne hvilke kompetanser som er kreves for å løse en oppgave, i hvilken grad oppgavers kompetansekrav kan forklare oppgavenes vanskegrad og hvilke oppgavetyper som lærere bruker for å utfordre faglig sterke elever. Studien benytter både kvantitative og kvalitative metoder og er basert på data fra blant annet PISA-undersøkelsen, norsk matematikkeksamen på 10. trinn, læreres analyser av oppgaver og oppgaver som har blitt brukt i undervisning.

Finansiering

Prosjektet er et fireårig doktorgradsprosjekt (2014–2018) finansiert av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er en del av forskergruppen Large-scale Educational Assessment (LEA).

 

Publisert 16. feb. 2022 20:56 - Sist endret 16. feb. 2022 20:59

Kontakt

Andreas Pettersen

Veileder: Guri Nortvedt (ILS)
Biveileder: Johan Braeken (CEMO)