Erik Knain

Image of Erik Knain
Norwegian version of this page
Phone +47 22858252
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

 

Key research themes are the development of open schooling networks and interdisciplinary teaching approaches focusing on complex sustainability challenges. Knain is leader of the H2020 project Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS), 2019-2022. 

Related research interests are scientific literacy, socio-scientific issues and inquiry-based science teaching. Knain has analyzed students' learning in a language perspective in a variety of projects, including teaching focusing on multimodal representations. Knain led project the project Representation and participation in School science (REDE), funded by the Research Council of Norway (2016-2019). REDE aims to develop teaching practices by way of visual representations such as graphs, diagrams, images and simulations.

Knain was also project leader for the project "Elevers som forskere i naturfag" (Students' as researchers in School science), funded by the Norwegian Research  Council 2007-2012. The project analyzed and developed teaching practices in secondary school in Norway in cooperation with teachers.

 

Courses taught

Background

 • Professor of Science Education, The Norwegian University of Life Sciences (UMB), Dep. of Mathematical Sciences and Technology, Section for Learning and Teacher Education (SLL) 2007-2015. Associate professor 2004-2007.
 • Postdoc at University of Oslo, Dep. of Teacher Education and School Development, 2002-2005.
 • Dr. scient, 1999, University of Oslo, Dep. of Teacher Education and School Development (ILS). Thesis title: “Naturfagets tause stemme. Diskursanalyse av læreboker for Natur- og miljøfag i et allmenndannelsesperspektiv» (The silent voice of science education. Discourse analysis of science textbooks in the perspective of scientific literacy).
 • Teacher Education Program (PPU) 1993, University of Oslo, Dep. of Teacher Education and School Development (ILS).
 • Hovedfag (master) in astronomy 1991, University of Oslo, Institute for theoretical astrophysics.

Awards

H. M. King's Gold Medal, 2001

 

Tags: Sustainability education, Inquiry-based learning, socio-scientific issues, scientific literacy

Publications

 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias & Furberg, Anniken Larsen (2021). Exploring Student Reasoning and Representation Construction in School Science Through the Lenses of Social Semiotics and Interaction Analysis. Research in Science Education.  ISSN 0157-244X.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Kolstø, Stein Dankert (2019). Rammer og støttestrukturer i utforskende arbeidsmåter, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 3.
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2019). Utforskende arbeidsmåter - en oversikt, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 1.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2019). Naturfagets rolle i bærekraftdidaktikk, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 7.  s 135 - 151
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2019). Hvordan lykkes med utforskende arbeidsmåter, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 7.
 • Mestad, Idar; Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2019). Utvikle faglig innsikt gjennom snakk, skriving og visuelle uttrykk, I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  Kapittel 5.
 • Bjønness, Birgitte & Knain, Erik (2018). A science teacher's complex beliefs about nature of scientific inquiry. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556. . doi: 10.5617/nordina.2676 Full text in Research Archive.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2018). The Implementation of Scientific Literacy as Basic Skills in Norway After the School Reform of 2006, In Kok-Sing Tang & Kristina Danielsson (ed.),  Global Developments in Literacy Research for Science Education.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-69196-1.  Chapter 2.  s 15 - 28
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate & Ødegaard, Marianne (2017). Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3), s 22 . doi: 10.5617/adno.4722 Full text in Research Archive.
 • Nordby, Mette; Knain, Erik & Jonsdottir, Gudrun (2017). Vocational students' meaning-making in school science - negotiating authenticity through multimodal mobile learning :. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  13(1), s 52- 65 . doi: 10.5617/nordina.2976 Full text in Research Archive.
 • Knain, Erik (2016). En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(1) . doi: 10.5617/adno.2380
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2015). Intertextuality for Handling Complex Environmental Issues. Research in Science Education.  ISSN 0157-244X.  46(1), s 1- 19 . doi: 10.1007/s11165-014-9454-6
 • Albe, Virginie; Barrué, Catherine; Bencze, Larry; Byhring, Anne Kristine; Carter, Lyn; Grace, Marcus; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert; Reis, Pedro & Sperling, Erin (2014). Teachers’ beliefs, classroom practices and professional development towards socio-scientific issues, In Catherine Bruguière; Andree Tiberghien & Pierre Clément (ed.),  Topics and Trends in Current Science Education. 9th ESERA Conference Selected Contributions.  Springer.  ISBN 978-94-007-7280-9.  Chapter 4.  s 55 - 69
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2014). Framing student dialogue and argumentation: Content knowledge development and procedural knowing in SSI inquiry group work. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  10(2), s 146- 161 . doi: 10.5617/nordina.661 Full text in Research Archive.
 • Nordby, Mette Synøve & Knain, Erik (2014). Elevers møte med komplekse utfordringer i digitalt [i.e. digitale] spill i naturfag :. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  10(2), s 195- 211 . doi: 10.5617/nordina.779 Full text in Research Archive.
 • Knain, Erik & Klevenberg, Bente (2012). Bevegelse mellom praksis og teori i det tredje rom, I: Guri Melby & Synnøve Matre (red.),  Å skrive seg inn i læreryrket.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2896-0.  Kapittel 6.  s 113 - 129
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2011). IKT-støttet kunnskapsbygging om klimautfordringer. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  95(1), s 54- 69
 • Knain, Erik (2011). Hvordan åpne for vitenskapshistorie i naturfagundervisning? :. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  7(1), s 32- 42 . doi: 10.5617/nordina.247
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Kolstø, Stein Dankert (2011). Rammer og støttestrukturer i utforskende arbeidsmåter, I:  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01733-4.  Kapittel 3.  s 85 - 126
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Utforskende arbeidsmåter - en oversikt, I:  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01733-4.  Kapittel 1.  s 13 - 55
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2011). Hvordan lykkes med utforskende arbeidsmåter, I:  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01733-4.  Kapittel 7.  s 255 - 283
 • Mestad, Idar; Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Begrepslæring gjennom snakk og skriving, I:  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01733-4.  Kapittel 5.  s 164 - 208
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2009). Kompetansebegrepet i PISA - teori og praksis. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  3(1), s 21
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Klevenberg, Bente; Knain, Erik & Nore, Hæge (2009). TPACK Analysis of Communities of Practice: The Context of the Norwegian Knowledge Promotion Curriculum Reform, In Ian Gibson; Roberta Weber; Karen McFerrin; Roger Carlsen & Dee Anna Willis (ed.),  Proceedings of SITE 2009. 20th International Conference.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 1-880094-67-3.  Full paper.  s 4062 - 4068 Show summary
 • Knain, Erik (2009). Et praksisbasert kategorisystem for vurdering av tekstutvikling i Wiki. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  4(2), s 86- 103 Show summary

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2019). Science students' noticing of appropriate frames.
 • Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen & Knain, Erik (2019). Sensemaking at the intersection of authorized and student-generated representations. Nordic Research Symposium on Dialogical Perspectives in Science Education.
 • Knain, Erik (2019). Nå er det alvor. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Knain, Erik (2019). REDEtil - nettressurs om bruk av visuelle uttrykk i naturfag for lærere og lærerutdannere. [www ].
 • Knain, Erik (2019). Representasjoner og bærekraft.
 • Knain, Erik (2019). Utforskende arbeidsmåter og representasjoner.
 • Knain, Erik (2019). Vår tids månelanding. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 39
 • Sinnes, Astrid Tonette; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert & Ødegaard, Marianne (2019). Må forstå sammenhengene. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Analysing school science group work in terms of multimodal text development and its interplay with context of situation.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2018). Using representations to learn about the greenhouse effect.
 • Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2018). Læring gjennom visuelle kunnskapsrepresentasjoner i naturfag.
 • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2018). Representations in students’ argumentation on SSI.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Representations and Students Teachers’ Experiences from Teacher Practice.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Student teachers’ perspective of representations in science teaching and learning.
 • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Engaging with representations in school science.
 • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Students' engagement with representations in Science.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2017). Teaching science using underdetermined representations: Illustration and implications.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2017). The transition from naturalistic to theoretical representations of the greenhouse effect.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Remmen, Kari Beate (2017). Two central aspects of sign-making for the learning of science: differentiation and integration.
 • Knain, Erik (2017). Dybdelæring i naturfag.
 • Knain, Erik (2017). Dybdelæring med representasjoner i naturfagene.
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias & Furberg, Anniken Larsen (2017). Making the invisible visible across modes and representations.
 • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2017). The role of representations in students' argumentation on SSI.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2017). The implementation of scientific literacy as basic skills in Norway.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2017). Lærerstudenters erfaringer med bruk av representasjoner i praksis.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe & Skarpaas, Kaja Granum (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer.
 • Knain, Erik (2016). Hvordan kan SFL bidra til innsikt i kompetansebegrepet i naturfag.
 • Knain, Erik (2016). Visuelle uttrykk i naturfag: veien til god læring.
 • Mestad, Idar; Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2016). The bouncing ball bounced highest because it had larger bouncability. Practical work and explorative discourse activities in school science.
 • Knain, Erik (2015). Bokpresentasjon: Scientific Literacy for Participation A Systemic Functional Approach to School Science Discourses.
 • Knain, Erik (2015). Lysforurensning. Å se stjernehimmelen over oss.. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2
 • Knain, Erik (2015). Scientific literacy for participation in diverse arenas: An analytical model guiding design of teacning and research.
 • Knain, Erik (2015). Scientific literacy for participation: A language based model for design of teaching and analysis of learning.
 • Knain, Erik (2015). Skriving knyttet til praktisk arbeid i naturfag.
 • Knain, Erik (2015). Utforskende arbeidsmåter i naturfag: Hva, hvorfor og hvordan.
 • Knain, Erik & Nordby, Mette (2014). Authenticity in Environmental Education: Possibilities and challenges in school science practices.
 • Klevenberg, Bente; Knain, Erik & Nordby, Mette Synøve (2013). Tid og rom for aksjonslæring.
 • Knain, Erik (2013). Råd og strategier i forskningsarbeid.
 • Knain, Erik (2013). Utvikling av språkbasert modell for læring av naturfag.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Byhring, Anne Kristine (2013). Forskermøter. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Knain, Erik; Bjønness, Birgitte & Byhring, Anne Kristine (2013). Forskermøter som støttestruktur i utforskende arbeidsmåter. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 58- 60
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2013). Complexity in students handling of socio-scientific issues. Why does it matter, and what does it look like?.
 • Knain, Erik; Byhring, Anne Kristine & Nordby, Mette Synøve (2013). Bruk av læremidler i komplekse miljøspørsmål. En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, yrkesfaglig studieprogram Vg1.
 • Knain, Erik (2012). Elevforsk - implikasjoner for lærerutdanning.
 • Knain, Erik (2012). Nyttige tips og råd ved utforskende arbeidsmåter.
 • Knain, Erik (2012). Realfagdidaktikk.
 • Knain, Erik (2012). Skriving i naturfag.
 • Knain, Erik (2012). Utforskende arbeidsmåter i skolen.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2012). Flerstemmighet som ressurs i elevers håndtering av SSI.
 • Nordby, Mette Synøve & Knain, Erik (2012). Digital games and possible learning outcomes signs.
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2011). Tverrfaglig prosjekt med wiki.
 • Byhring, Anne Kristine & Knain, Erik (2011). Wiki - ressurs om interessekonflikter. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2, s 48- 49
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2011). Vurdering i utforskende arbeidsmåter.
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2011). Vurdering i utforskende arbeidsmåter.
 • Knain, Erik (2011). Elever som forskere i naturfag - innledningsforedrag.
 • Knain, Erik (2011). Grunnleggende ferdigheter med web 2.0 i naturfag og lærerutdanning.
 • Knain, Erik (2011). Texts and contexts for handling complex environmental issues.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne Kristine (2011). Coping with complex environmental issues by inquiry-based teaching.
 • Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Utforskende arbeidsmåter i naturfag - uenighet og tvil som grunnlag for læring. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 33- 37
 • Kolstø, Stein Dankert & Knain, Erik (2011). Competencies to deal with the complexity of SSI: Inquiry based method as the way and as the goal.
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2010). Kollektiv kunnskapsbygging med Web 2.0 i lærerutdanning. Show summary
 • Knain, Erik (2010). Bridging the gap between the language of science and the language of school science by prof. Linda Philips - a commentary.
 • Knain, Erik (2010). Elever som forskere i naturfag.
 • Knain, Erik (2010). Fagbegreper og representasjonsformer.
 • Knain, Erik (2010). Hva kan vi lære av vitenskapshistorier.
 • Knain, Erik & Byhring, Anne - Kristine (2010). Argumentasjon i naturvitenskap og i naturfag.
 • Knain, Erik & Lefdal, Hans Erik (2010). Lærerutdanning for bærekraftig utvikling.
 • Knain, Erik & Sinnes, Astrid (2010). Kunnskap trumfer alt?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sinnes, Astrid & Knain, Erik (2010). Kunnskap trumfer alt?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 1 Show summary
 • Klevenberg, Bente & Knain, Erik (2009). Utforskende arbeidsmåter i naturfag.
 • Knain, Erik (2009). Elever som forskere i naturfag - ElevForsk.
 • Knain, Erik (2009). Kompetanser for bærekraftig utvikling. Hva ser vi i "wiki-prosjektet".

View all works in Cristin

Published Feb. 6, 2015 2:34 PM - Last modified Feb. 15, 2021 8:09 PM

Projects

Research groups

 • Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER)