HumStuds stipend for mastergradsstudenter

HumStud har tidligere utlyst reisestipend for masterstudenter. På grunn av vårt felles miljøengasjement, ønske om å belaste kloden mindre ved å endre våre reisevaner (og livsstil mer generelt), og på grunn av restriksjoner rundt pandemien, har vi nå endret dette til et generelt stipend.

Formålet med stipendet er:  

1) å styrke humaniora-orientert pedagogisk forskning, og 

2) fremme internasjonalt samarbeid.

Om stipendet

Du kan for eksempel søke om midler til:

 • digitale konferanseavgifter
 • å delta på forskerkonferanser, internasjonale sommerskoler eller på kortere forskningsopphold (med minst mulig belastning for miljøet)
 • feltarbeid i nærmiljøet
 • medlemskap i relevante internasjonale forskningsnettverk, som INPE, NERA eller PESGB 
 • språkvask, publiseringsstøtte/avgift og annen skrivestøtte 
 • ulike typer hjelpemidler/tilretteligging
 • alternative forsknings og utviklingsprosjekter knyttet til masteroppgaven (kunstneriske, formidlingsrettede eller andre tilsvarende aktiviteter)

Stipendet utgjør maksimum 25.000 NOK og tildeles kandidater med en faglig velbegrunnet søknad. 

Søknaden, som sendes leder for forskergruppen, skal inneholde

 • Søkers navn, postadresse, telefon og epostadresse
 • Arbeidstittel på masteroppgaven
 • Navn på veileder
 • Kort beskrivelse av prosjektet det søkes midler til
 • Budsjett

Vedlegg:

 • Veileders anbefaling
 • Om relevant: Bekreftelse på opptak ved seminaret/konferansen/sommerskolen, antatt paper eller invitasjon fra institusjonen ved søknad om forskningsopphold/sommerskole

I vurdering av søknaden legges vekt på søknadens faglige kvalitet og relevans. 

Søknader mottas løpende. Det deles ut inntil to stipend hvert kalenderår.

Publisert 9. mars 2015 17:31 - Sist endret 10. feb. 2021 21:41