HumStuds reisestipend for masterstudenter

Studenter som ønsker å delta med en presentasjoner på internasjonale sommerskoler eller forskerkonferanser kan søke HumStuds reisestipend for masterstudenter.

Om stipendet

Reisestipendet utgjør inntil 15.000 NOK og tildeles kandidater med en faglig velbegrunnet søknad.

 • Søknaden, som sendes leder for forskergruppen, skal inneholde
 • Søkers navn, postadresse, telefon og epostadresse
 • Arbeidstittel på masteroppgaven
 • Navn på veileder
 • Presentasjonens tittel (og eventuelt navn på medforfatter)
 • Navn på sommerskolen/konferansen og henvisning til sommerskolens/konferansens nettsted
 • Sted og tidspunkt
 • Budsjett


Vedlegg:

 • Fullt paper
 • Bekreftelse på opptak ved sommerskolen eller antatt paper på konferansen
 • Veileders anbefaling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


I vurdering av søknaden legges vekt på søknadens faglige kvalitet og relevans.

Søknader mottas løpende. Det deles ut inntil to reisestipend hvert kalenderår.

 

Publisert 9. mars 2015 17:31 - Sist endret 31. aug. 2018 13:23