HumStuds reisestipend for mastergradsstudenter

Studenter som ønsker å delta på forskerkonferanser, internasjonale sommerskoler eller på kortere forskningsopphold, kan søke HumStuds reisestipend for masterstudenter.

Om stipendet

Reisestipendet utgjør maksimum 20.000 NOK og tildeles kandidater med en faglig velbegrunnet søknad.

Søknaden, som sendes leder for forskergruppen, skal inneholde

 • Søkers navn, postadresse, telefon og epostadresse
 • Arbeidstittel på masteroppgaven
 • Navn på veileder
 • Ved forskningskonferanse: Presentasjonens tittel (og eventuelt navn på medforfatter)
 • Navn på institusjonen for forskningsoppholdet samt kontaktperson/navn på sommerskolen/konferansen og henvisning til sommerskolens/konferansens nettsted
 • Sted og tidspunkt
 • Budsjett

Vedlegg:

 • Bekreftelse på opptak ved sommerskolen eller antatt paper på konferansen
 • Ved forskningskonferanse: Fullt paper
 • Invitasjon fra institusjonen ved søknad om forskningsopphold
 • Veileders anbefaling

I vurdering av søknaden legges vekt på søknadens faglige kvalitet og relevans.

Søknader mottas løpende. Det deles ut inntil to reisestipend hvert kalenderår.

Publisert 9. mars 2015 17:31 - Sist endret 22. nov. 2019 13:04