turidlh

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Pedagogisk historie
 • Lærerutdanningens-/lærernes kulturhistorie
 • Danning
 • Kritisk hermeneutikk

Undervisning

2018:

 • UVEXFAC - emneansvarlig
 • PED 1002 Danning og utdanning
 • PED 2346 Danning, demokrati og medborgerskap
 • PED  4331 Fordypningsemne, Master

Arbeid

 • Universitetslektor IPed, UiO
 • Seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetslektor, UiS
 • Stipendiat, Iped, UiO

Utdanning

 • PhD-opplæring (UiO) (obligatorisk kursdel)
 • Cand Polit. (UiO)
 • Cand. Mag (UiO)

Verv og stipend

 • Member of board, secretary of International Network of Philosophers of Education 2012-dd
 • Forfatterstipend NFFO 2018
 • Kvalifiseringsstipend Etikkprogrammet, UiO 2003
Emneord: Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Danning, Utdanningshistorie

Publikasjoner

Hansen, Turid Løyte (2018). Pedagogikk mellom fag og politikk. I von Wright, M. og Kvernbekk, T (red.) Barnet og deres voksne. Cappelen Damm Akademiske (utgis okt. 2018)

Hansen, Turid Løyte (2016). Om lærerne og den norske kultur- og samfunnsutviklingen. I Kvamme, Kvernbekk og Strand (red.): Pedagogiske fenomener. Cappelen Damm Akademisk.

Hansen, Turid Løyte (2013). Johan Gotfried Herder: Danning til autentisitet. I Straume, I. (red.) Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk.

Hansen, Turid Løyte (2011). Mellom danning og profesjonalitet. I Kvernbekk, T og Løvlie, L. Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget.

 

 • Hansen, Turid Løyte (2018). Pedagogikk - mellom fag og politikk, I: Moira Von Wright & Tone Kvernbekk (red.),  Barn og deres voksne.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202572549.  Kapittel 12.  s 199 - 214
 • Hansen, Turid Løyte (2013). Johann Gottfried Herder. Danning til autentisitet., I:  Danningens filosofihistorie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444218.  12.  s 171 - 184
 • Hansen, Turid Løyte (2013). Johann Gottfried Herder: Danning til autentisitet, I:  Danningens filosofihistorie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444218.  kapittel 11.
 • Hansen, Turid Løyte (2011). Mellom danning og profesjonalitet, I: Tone Kvernbekk & Lars Løvlie (red.),  Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1077-0.  Kapittel 7.  s 151 - 178

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Turid Løyte (2016). Om lærerne - og den norske kultur- og samfunnsutviklingen., I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Pedagogikk og institusjon.  s 263 - 272
 • Hansen, Turid Løyte (2012, 01. mai). Kulturkampen om læreren.  Pedagogisk Profil.
 • Hansen, Turid Løyte (2012). Kulturkampen om lærerne som modernitetshistorie.
 • Hansen, Turid Løyte (2012). Velferdsstatens lærer. Profesjonsdanning mellom det politiske og det faglige.
 • Hansen, Turid Løyte (2011). Folkets lærer i støpeskjeen. Et blikk på danningsdebatten i mellomkrigstidens lærerutdanning.
 • Hansen, Turid Løyte (2006). Three discourses of pedagogy. A historical approach to teacher education in Norway.
 • Hansen, Turid Løyte (1998). Teachers are their own best means of education? An inquiry into the contribution of virtue-ethics for professionals in education. Vis sammendrag
 • Hansen, Turid Løyte (1997). Autonomi og empati. Vis sammendrag
 • Hansen, Turid Løyte (1997). The teacher - role and person in practical reasoning. An ethical perspective. Vis sammendrag
 • Hansen, Turid Løyte & hansen, turid løyte (1995). Autonomi som etisk grunnbegrep. Om etisk subjektivitet i møte med den postmoderne utfordring. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. sep. 2018 17:30 - Sist endret 24. sep. 2018 17:30

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter