Funksjonsbeskrivelse for undervisningsleder

Funksjonsbeskrivelse for undervisningsleder ved IPED

Undervisningsleder utpekes av instituttleder og utøver sin myndighet etter delegering fra instituttleder. Hun eller han inngår i instituttets lederteam og vil samarbeide tett med instituttets administrative studieleder. Undervisningsleder leder programrådet for studieprogram ved IPED og representerer instituttet i UV-fakultetets studieutvalg.

Undervisningsleder kan i likhet med forskningsleder være stedfortreder for instituttleder. Andel av stillingen som inngår i oppgaven er normalt 50%, hvorav halvparten skal tas fra forskningsdelen og den andre halvparten fra undervisningsdelen av stillingen. Andel av stillingen avtales med instituttleder ved oppnevning.

Undervisningsleder har overordnet ansvar for at instituttets studieprogram og undervisningstilbud blir gjennomført og kvalitetssikret.

Publisert 21. mai 2015 10:00 - Sist endret 7. apr. 2022 09:44