Kunnskapsbase

Kunnskapsbasen tilbyr informasjon og kunnskap som står sentralt i FIKS sitt arbeid med fakultetene ved UiO og skolene. Denne informasjonen er relevant for alle i skolesektoren som ønsker å få en oversikt over skolepolitiske avgjørelser, forskning, nasjonale satsinger knyttet til skole og praksis i klasserommene. 

Oppdatert kunnskap om skolen vil sørge for bedre utviklingsarbeid og fremdrift. Arkivfoto: © UiO/Francesco Saggio

Nasjonale satsinger

De nasjonale satsingene knyttet til skole omhandler alt fra etter- og videreutdanning av lærere til forhøyet fokus på realfag i skolen. Derfor ønsket vi i FIKS å lage sammendrag og oversikt over disse satsingene. Redigering har skjedd i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Dybdelæring

Begrepet dybdelæring er sentralt i fagfornyelsen. Derfor har FIKS utarbeidet en tekst med den mest sentrale informasjonen om dybdelæring. 

Realfaglig programmering

Med fagfornyelsen blir programmering obligatorisk i skolen. Realfaglig programmering handler om problemløsing, algoritmer, logisk tenkning og argumentasjon. Teksten er skrevet av Cathrine Tellefsen, leder av UiOs etterutdanning i realfaglig programmering, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Kommende kunnskapsbasetekster

  • Digitalisering i skolen
Publisert 15. juni 2018 15:12 - Sist endret 19. nov. 2018 11:47