Elevaktive arbeidsformer

Fagfornyelsen innebærer en styrking av elevaktive arbeidsformer og elevmedvirkning.

Hva innebærer elevaktive arbeidsformer og hvordan kan man legge opp til det i undervisningen?

Hør podkast om Samtavla og dialogisk undervisning!

Se webinar om elevaktive arbeidsformer

Se utdrag fra webinar om elevaktive arbeidsformer: om bruk av nysgjerrigpermetoden på 5. trinn