Elevaktive arbeidsformer

Læreplanen LK20 innebærer en styrking av elevaktive arbeidsformer og elevmedvirkning.

Hva innebærer elevaktive arbeidsformer og hvordan kan man legge opp til det i undervisningen?

På disse sidene ønsker vi å belyse begrepsbruk og gi faglige anbefalinger og innspill om temaet elevaktive arbeidsformer basert på både forskning og praksis. Forventningen om aktive elever knytter an til ulike felt innen forskning, og lærere og skoleledere har ulike tilnærminger til de forventningene som uttrykkes i overordnet del. Både blant forskere og praktikere brukes ulike begreper og tilnærminger for å beskrive elevaktivitet og elevmedvirkning.  

Hør podkast om Samtavla og dialogisk undervisning!

Du finner samtavla her:

Bildet kan inneholde: produkt, azure, organisme, gjøre, deling.

Se webinar om elevaktive arbeidsformer

Se utdrag fra webinar om elevaktive arbeidsformer: om bruk av nysgjerrigpermetoden på 5. trinn