Praktiske eksempler

To elever som undersøker naturen ved hjelp av samtale og forstørrelsesglass
Publisert 25. jan. 2021 11:59

National Research Council beskriver en undervisningsøkt på 5. trinn som viser hvordan en dyktig lærer hjelper elevene til selv å utforske virkeligheten. Fortellingen viser også hvordan utforskende undervisning følger samme trinn som et forskningsarbeid. Vi håper fortellingen kan være til inspirasjon.

Illustrasjon av et kart, et kompass, en globus og en elev
Publisert 7. jan. 2021 12:15

Dette undervisningsopplegget er gjennomført ved Frogn videregående skole i Viken Fylkeskommune. Teksten er skrevet av Siv Paus Brovold, lektor og ressurslærer i FIKS.