Forskerklassen - Follo-linjen

Dette undervisningsopplegget er gjennomført ved Frogn videregående skole i Viken Fylkeskommune. Teksten er skrevet av Siv Paus Brovold, lektor og ressurslærer i FIKS. 

Illustrasjon av et kart, et kompass, en globus og en elev

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Follo-linjen

Praksiseksempel på et tverrfaglig, utforskende prosjekt på vg1 studiespesialiserende

(SSP) over syv uker i følgende fag: 

Portrettbilde av Siv Paus Brovold
Teksten er skrevet av lektor Siv Paus Brovold. Hun er også ressurslærer i FIKS. Foto: Shane Colvin/UiO
 • Engelsk
 • Norsk
 • Samfunnskunnskap
 • Geografi
 • Naturfag 

Det er også ønskelig å koble på matematikk underveis i arbeidet, for å få litt ekstra støtte rundt statistiske data og kvantitativ metode.  

Prosjektet er inspirert av Globala gymnasiets tverrfaglige prosjekt "Röda linjen", som er knyttet til Stockholm T-banes røde linje gjennom byen.  Teaterstykket "Linje 5" av Zeshan Shakar og Don Martin er lagt inn som del av gjennomføringen. 

Bildet kan inneholde: azure, skrift, parallell, elektrisk blå, diagram.
Den utforskende sirkel. Foto: Hentet fra Realfagsløyper)

I planleggingsfasen benyttes en mal utarbeidet av Høgskole i Innlandet (HINN) som støtte. I tillegg er det hentet inspirasjon fra Realfagsløyper og 5E-modellen  og rammeverk for planlegging av Utdanning for Bærekraftig Utvikling (UBU) (Sinnes, 2015).   Grunnideen er å gjøre elevene bevisst på mangfoldet langs "Follolinjen" - busslinjen som daglig bringer elever til og fra Frogn videregående skole - fra Nesodden, Drøbak, Ås, Vestby, ski og Langhus.

Hovedsøyler for det tverrfaglige arbeidet 

Uke Tittel Tittel
9 Ordinær timeplan følges Drivende spørsmål for utforsking
10 Ordinær timeplan følges Feltarbeid og datainnsamling
11 Ordinær timeplan følges Datainnsamling og resultater
12 Ordinær timeplan følges Tolke og kommunisere data
13 Påskeferie Påskeferie
14 Ordinær timplan oppløses Arbeide ut produkter
15 Ordinær timplan oppløses Arbeide ut produkter
16 Ordinær timplan oppløses Presentasjon av produkter 

Elevene deles inn i grupper på 4 og skal samarbeide i hele perioden. Arbeidet starter med en forberedende periode over 4 uker. I denne perioden jobbes det overordnet med

 • drivende spørsmål
 • feltarbeid med datainnsamling
 • fortolkning og kommunikasjon av data, og 
 • nødvendig bakgrunnskunnskap i enkeltfagene

Elevene  formulerer også  egne forskningsspørsmål. I prosjektets siste 3 uker bearbeider elevene  datainnsamlingen sin og arbeider ut  produkter under veiledning av lærere.  

Vi har i tillegg ønsket å bruke eksisterende data for å finne nye problemstillinger:  

Eksempler på problemstillinger kan være "Hvorfor er det flere overvektige 17-åringer i Vestby?" og "Hvorfor er det lavere vaksinedekning på Nesodden?" osv. 

 

Aktuelle kjerneelementer og kompetansemål i ulike fag

Se oversikt over kjerneelementer og kompetansemål (pdf)

Mål/elevutbytte

 • Elevene skal kunne formulere og utforske en vitenskapelig problemstilling
 • Elevene skal kunne planlegge, gjennomføre og trekke slutninger fra et feltarbeid ved bruk av intervju som metode 
 • Elvene skal kunne innhente og bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte 
 • Elevene skal kunne utforske mangfoldet i en nærregion og se tverrfaglige sammenhenger 
 • Elvene skal kunne presentere funnene sine muntlig og publisere funn i en avisreportasje 

Vurdering

Vurderingskriterier

Les vurderingskriteriene (pdf)

Produkt

 • Elevene skriver ukentlige refleksjonslogger gjennom prosjektarbeidet 
 • Gruppene skal skrive en reportasje som skal publiseres i en klasseavis og som kan publiseres i lokalavisen
 • Elevene skal også presentere arbeidet sitt muntlig for lærerne 

Kilder

Av Siv Paus Brovold. Red.: Roshenek Bagharzadeh
Publisert 7. jan. 2021 12:15 - Sist endret 13. des. 2021 09:11