English version of this page

Kompetanseutvikling i skolen

UiO samarbeider fra skoleåret 2017/2018 med ungdoms- og videregående skoler gjennom fire ulike former for aktiviteter. Aktivitetene spenner fra enkeltstående arrangementer til forsknings- og utviklingsprosjekter over flere år. 

Kompetanseutvikling av lærer skal påvirke elevenes skolehverdag i klasserommet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fagdag og faglig frokost 

UiO arrangerer fagdag og faglige frokoster på campus i forbindelse med desentralisert kompetanseutvikling. Fagdager og faglige frokoster er åpent for alle som arbeider med skole i Oslo og Akershus, samt representanter fra UH-sektoren og policy-feltet. 

Kurs og workshop

UiO arrangerer workshops som en del av etterutdanningstilbudet. Workshops og kurs vil bli holdt i den enkelte kommune (Oslo og Akershus). Målgruppen er skoleledere og skoleeiere i en, to eller flere kommuner. 

Gode eksempler på praksis

Gode eksempler på praksis (GEPP) skal dokumenteres gjennom dokumentasjonsprosjekter på den enkelte skole, hos lærere som er regnet for å være innovative og gode i sitt fagfelt. Observasjon og diskusjon skal få frem viktig kunnskap om blant annet digitalisering og dybdelæring i hvert enkelt fag. Kunnskapen fra disse prosjektene skal i første omgang deles i workshoper og andre arrangementer i den enkelte kommune.

FoU-prosjekt

Målet med desentralisert kompetanseutvikling er å forbedre praksis i klasserommet. Derfor setter vi i gang forsknings- og utviklingsprosjekter på flere skoler i hver kommune, som strekker seg over flere år. Les mer om forsknings- og utviklingsprosjekter.

Publisert 2. mai 2018 12:38 - Sist endret 26. mars 2019 09:38