Kompetanseutvikling

FIKS ønsker å kunne tilby kompetanseutvikling også utenfor partnerskapene. Dette gjør vi gjennom tilpassede aktiviteter på forespørsel når vi har kapasitet og i åpne arrangementer som faglig frokost og webinarer.

Panelsamtale blant panelister på faglig frokost

Bilde er hentet fra faglig frokost om sosial ulikhet i skolen

Ønsker du faglig bidrag fra FIKS uavhengig av dekomp-ordningen?

FIKS bidrar til skoleutvikling utenfor dekomp-ordningen i den grad vi har kapasitet til det.

Vi kan bidra med forelesninger, drøftingsmøter, workshops og lignende også til skoler og skoleeiere vi ikke har et etablert partnerskap med - innenfor de fagområdene der vi har kompetanse. Dette er fagområdene som eksempelvis er omtalt på vår Kunnskpsbase.

Vi tar betaling for oppdrag som dette for å dekke tidsbruk og utgifter. Denne vil variere ut fra omfang og tidsbruk. 

Siden oppdrag som dette ofte medfører betydelig reisetid, prioriterer vi oppdrag som involverer flere skoler, hele kommuner, fylkeskommuner eller større regioner. Av miljøhensyn prioriterer vi oppdrag med kort og/eller miljøvennlig reise.

For spørsmål om faglige bidrag utenfor dekomp-ordningen kan du kontakte oss på følgende måter: 

  1. Fylle inn dette nettskjemaet og vi tar kontakt
  2. Sende en e-post til bjorn.bolstad@uv.uio.no 

Faglig frokost

Omtrent tre ganger i halvåret arrangerer FIKS sammen med fagmiljøer på Universitetet i Oslo faglige frokoster om temaer tilknyttet skolen og fagfornyelsen. Les mer om faglig frokost her. Faglige frokoster har blitt satt på vent høsten 2020 grunnet koronapandemien, men du kan se opptak fra tidligere faglige frokoster på vår YouTube-kanal

Webinar

Våren 2020 startet FIKS med webinarer om temaer knyttet til skole og utdanning, og fra og med august 2020 har vi arrangert webinarer annen hver mandag. Vi publiserer program og påmeldingsskjema til webinarene våre på arrangementsiden vår. I tillegg publiserer vi opptak fra webinarene på vår samleside

Publisert 2. mars 2021 09:05 - Sist endret 9. mars 2021 15:41