English version of this page

Kompetanseutvikling

UiO samarbeider fra skoleåret 2017/2018 med ungdoms- og videregående skoler gjennom fire ulike former for aktiviteter. Aktivitetene spenner fra enkeltstående arrangementer til forsknings- og utviklingsprosjekter over flere år. 

Kompetanseutvikling av lærer skal påvirke elevenes skolehverdag i klasserommet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Faglig frokost 

Vi arrangerer faglige frokoster på LINKEN, Georg Sverdrups hus på Blindern. De faglige frokostene er åpne for alle, men retter seg spesielt mot alle som arbeider med skole i Oslo og Akershus, samt representanter fra UH-sektoren og policy-feltet. 

Workshop

Vi arrangerer workshops som en del av etterutdanningstilbudet. Målgruppen er skoleledere og skoleeiere i en, to eller flere kommuner. 

Gode eksempler på praksis

Gode eksempler på praksis (GEPP) skal dokumenteres gjennom dokumentasjonsprosjekter på den enkelte skole, hos lærere som er regnet for å være innovative og gode i sitt fagfelt. Observasjon og diskusjon skal få frem viktig kunnskap om blant annet digitalisering og dybdelæring i hvert enkelt fag. Kunnskapen fra disse prosjektene skal i første omgang deles i workshoper og andre arrangementer i den enkelte kommune.

Publisert 2. mai 2018 12:38 - Sist endret 16. aug. 2019 14:58