Arrangementer

Kommende

Jente som sitter på en huske og leser på datamaskinen sin. Tre bøker er illustrert over hodet hennes.
Tid og sted: 2. nov. 2020 14:3015:30, Zoom

Hva innebærer det at en stadig større andel av elevenes lesing foregår på skjerm? I webinaret  2. november får du et nærmere innblikk i en rekke spørsmål om digital lesing og (in)effektiv (?) bruk av digitale enheter i elevenes leseopplæring. 

Tidligere

Illustrasjonsbilde av hender med et hjerte i håndflaten
Tid og sted: 19. okt. 2020 14:3015:30, Zoom
Hva er egentlig demokrati – og hva betyr demokrati i skolen? Og hva betyr dette i et tverrfaglig perspektiv? Mandag 19. oktober skal vi undersøke disse spørsmålene i vårt webinar om demokrati og medborgerskap.
 
Tid og sted: 5. okt. 2020 14:3015:30, Zoom

Folkehelse og livsmestring er et mye diskutert tverrfaglig tema i skolen. På webinar mandag 5. oktober får du innblikk i både bakgrunnen for temaet, elevenes mening og tips til hvordan du kan planlegge undervisning.

Illustrasjon av ikoner relatert til bærekraft
Tid og sted: 21. sep. 2020 14:3015:30, Zoom

I dette webinaret tar vi opp tre ulike perspektiver på bidrag til klimaendringer: om skolens opplysende rolle, om klimaavtrykket til ansatte, og om hvordan klimaendringer og skolens undervisning oppleves i et elevperspektiv.

Illustrasjon av barn som løser puslespill sammen
Tid og sted: 7. sep. 2020 14:3015:30, Zoom

Hvordan kan vi jobbe tverrfaglig i skolen? I dette webinaret møter du lærere fra ulike klassetrinn som viser hvordan de legger til rette for tverrfaglig arbeid på sin skole. 

 

Illustrasjon av lærere som planlegger på en PC
Tid og sted: 24. aug. 2020 14:3015:30, Zoom

Lærere har i økende grad brukt ulike type dataprogrammer for å planlegge undervisningen sammen. Hva skjer når Utdanningsdirektoratet introduserer et nytt nettbasert verktøy som de tilbyr skoler og lærere? Hva er lærerens oppfatning av det nye planleggingsverktøyet?

Illustrasjon av mennesker foran PC
Tid og sted: 10. aug. 2020 14:3015:30, Zoom

FIKS inviterer til to webinarer for skoleledere og lærere i august

Illustrasjon av mennesker foran PC
Tid og sted: 8. juni 2020 14:3015:30, Zoom

FIKS ønsker velkommen til et nytt webinar. Denne gangen er det elevene som deler sine erfaringer og perspektiver

Illustrasjon av digital læring
Tid: 25. mai 2020 14:3015:30

FIKS inviterer til nytt webinar 25. mai!

Illustrert bilde av lærer som vurderer elev
Tid: 11. mai 2020 14:3015:30

Hva kan vi lære av erfaringene med standpunktvurdering våren 2020 som vi kan få bruk for når vi skal arbeide med vurdering i LK20?

Tid: 27. apr. 2020 14:3015:30

Hva skjer med elevenes læring når alle sitter hjemme? Hva gjør vi når elever og lærere sliter med motivasjonen?

Illustrasjonsbilde av matematikkrelatert utstyr og begreper. Passer, linjal, lærebok, formler
Tid og sted: 27. mars 2020 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

FIKS inviterer til nok en faglig frokost. Denne gangen spør vi: Er matematikkfaget i endring? Dette skal vi undersøke på faglig frokost 27. mars på Blindern i samarbeid med Insitutt for lærerutdanning og skoleforskning. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, spill, parallell.
Tid og sted: 14. feb. 2020 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

Fredag 14. februar er det duket for årets første faglige frokost. Denne gangen handler det om hva som er nytt i det nye engelskfaget. 

Hender som holder magnet, pensel, mobil og forstørrelesesglass
Tid og sted: 22. nov. 2019 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

Hvordan kan vi undervise og hjelpe elever til å bli kreative og skapende? Det utdanningsvitenskapelige fakultet og FIKS inviterer til faglig frokost med eksempler, refleksjon og diskusjon om skaperverksteder som metode i undervisning. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, merke.
Tid og sted: 8. nov. 2019 09:3015:30, Professorboligen

Fredag 8. november vil FIKS holde et partnerskapsseminar som vil bli holdt i Professorboligen med plass til flere aktører.

Illustrasjonsbilde av gutt, ordsky relatert til sosial ulikhet
Tid og sted: 18. okt. 2019 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

Foreldres økonomi, utdanning og yrke har stor betydning både for elevers skoleprestasjoner og utdanningsvalg. Familiebakgrunn bestemmer også hvor ungdom vokser opp, noe som fører til sosiale forskjeller mellom skolene. Forskjellene er spesielt store i Oslo.  Hvorfor er det slik? Utjevnes forskjellene over tid? Vi inviterer til faglig frokost om sosial ulikhet i skolen med eksempler og forskning fra Osloskolen.

Bildet viser en illustrasjon av en datamaskin med bøker på skjermen
Tid og sted: 20. sep. 2019 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdsrupshus

Arrangementet er fullt. Meld deg på ventelisten

Skolen er i endring. Papirbaserte læremidler støver ned, og personlige skjermer lyser opp stadig flere klasserom, fra 1. til 10. klasse. På denne faglige frokosten gir FIKS en tilstandsrapport om digitaliseringen av norske klasserom der hver enkelt elev får sin egen skjerm.

Tid og sted: 26. apr. 2019 08:0010:00, LINKEN

På faglig frokost skal sentrale spørsmål om islam i religionsfaget tas opp. Hvordan opplever unge kvinner selv å bruke hijab? Hva betyr diskurser om religiøse hodeplagg? Og kan en kvinne være imam? Hva skjer når kvinnelige imama inntar moskeene? 

Tid og sted: 21. mars 2019 08:3015:30, Radisson Blu Hotel, Alna

Over 500 skoleledere og lærere fra 160 skoler fortsetter arbeider med dybdelæring og digitalisering.  

Tid og sted: 15. mars 2019 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

Fagfornyelsen vektlegger kritisk tenkning og arbeid med kilder. Hvordan kan lærere gjennomføre dette i praksis? Norgeshistorie.no viser vei i dagens mediemangfold, med og uten redaktører, der kildebevissthet er blitt viktigere enn noen gang før.

Tid og sted: 13. mars 2019 08:3015:30, Quality Hotel 33, Økern

Over 500 skoleledere og lærere fra 160 skoler fortsetter arbeider med dybdelæring og digitalisering.  

Tid og sted: 5. mars 2019 08:3015:30, Oslo Kongressenter

Over 500 skoleledere og lærere fra 160 skoler fortsetter arbeider med dybdelæring og digitalisering.  

Tid og sted: 7. des. 2018 08:1510:00, Linken, Universitetsbiblioteket

Bærekraftig utvikling er ett av de tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. Hvordan kan skolen bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn gjennom sin undervisning? Det er temaet på FIKS sin andre faglige frokost denne høsten - fredag 7. desember. 

Tid og sted: 12. okt. 2018 08:0010:00, Linken, Universitetsbiblioteket

I fagfornyelsen er det gitt mer plass til programmering i skolefag som matematikk og naturfag. Hvilke muligheter og utfordringer vil oppstå? Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og FIKS inviterer til refleksjon og diskusjon om dette på faglig frokost 12. oktober.

Fremsiden av Georg Sverdrups Hus og tekst om arrangementet
Tid og sted: 21. sep. 2018 09:0015:30, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo

Hvordan kan vi best mulig drive kompetanseutvikling i samspillet mellom forskning og praksis? UiOs nye enhet for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling (FIKS) inviterer til konferanse på Universitetet i Oslo.