Webinar: Læreres kunnskapskilder – har podkast blitt viktigere enn bøker i lærerprofesjonen?

Lærere støtter seg på en rekke kunnskapskilder i skolen. Hvordan kan de være trygge på at de ressursene de bruker, er gode kilder med høy kvalitet? Spørsmål som dette blir drøftet av ulike aktører i utdanningssektoren på årets første FIKS-webinar.

Det finnes et hav av støtteressurser og kunnskapskilder for lærere i skolen, og disse er produsert av ulike aktører. Pedagogiske bøker blir skrevet av både forskere og av lærere. Offentlige etater som Utdanningsdirektoratet og kommunale kompetansemiljøer utvikler egne støtteressurser, og private konsulenter og tilbydere selger både kurs og fysisk støttemateriell. I tillegg deler lærere sine undervisningsopplegg og profesjonelle erfaringer på sosiale medier og i andre kanaler. 

Hvilke kunnskapskilder bruker lærere i sitt arbeid og i sin profesjonelle utvikling? Hvordan kan lærere vite at de kunnskapskildene og ressursene de støtter seg på, er gode kilder med høy kvalitet? Hva skal til for at lærere stoler på en faglig ressurs? Er det et hierarki eller en balanse mellom forskningsbasert, teoretisk kunnskap og erfaringsbasert kunnskap i skolen?  

Enheten FIKS ved Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet ved UiO inviterer til webinar om disse spørsmålene mandag 19. september kl. 14.30 - 15.30. Det blir faglige bidrag fra blant annet Martin Johansen, programleder for podkasten “Rekk opp hånda”, Maiken Risan, forsker i FIKS, Guro Kirkerud, stipendiat ved OsloMet og en lærer.

Påmelding

Bidragsytere 

 

Publisert 14. juli 2022 14:14 - Sist endret 4. aug. 2022 17:11