2022

Tidligere

Bildet kan inneholde: briller, mikrofon, synsomsorg, gest, briller.
Tid og sted: 23. sep. 2022 08:1510:00, Domus Bibliotheca

Høstens første faglige frokost er i år en del av Forskningsdagene. Denne fredagen inviterer FIKS til en samtale om hvilke kunnskapskilder lærere støtter seg på i skolen, og hvordan lærere og andre profesjonsutøvere kan vite at de kunnskapskildene og ressursene de støtter seg på, er gode kilder med høy kvalitet. Det blir blant andre bidrag ved Maiken Risan, forsker i FIKS og Monika B. Nerland, professor ved Institutt for pedagogikk ved UiO. 

Tid og sted: 19. sep. 2022 14:3015:30, Zoom

Lærere støtter seg på en rekke kunnskapskilder i skolen. Hva kjennetegner de ulike kildene til kunnskap i skolen? Ser vi endring der muntlig formidling får større plass enn skriftlig? Spørsmål som dette blir drøftet av ulike aktører i utdanningssektoren på årets første FIKS-webinar.

Tid og sted: 8. sep. 2022 12:1513:00, Helga Engs hus, HES 233

Er du motivert for å heve din eller kollegiets kompetanse, men lurer på hvordan du bør sette i gang? Bli med på IDEA Lønsj!

Tid og sted: 20. mai 2022 08:3012:15, Professorboligen, UiO

De siste årene har svært mange elever i norsk skole fått sin egen digitale enhet, enten en PC, iPad eller Chromebook med en rekke typer av tilhørende programvare. På ulike måter nyttiggjør programvaren seg av kunstig intelligens. Hvilke utfordringer gir det for skole og læring?

Bildet kan inneholde: mikrofon, offentlig adresse system, organisme, frakk, gest.
Tid og sted: 29. apr. 2022 08:1510:00, LINKEN

Etter snart to år med en læreplan som for første gang inkluderer programmering i flere fag, er det på tide å spørre hvordan det går og hvordan vi skal jobbe med programmering fremover – både i skolen og i høyere utdanning. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og FIKS inviterer til faglig frokost.

Ilustrasjonsbilde av programmering i skolen, PC, barn, lyspære, tannhjul
Tid og sted: 25. apr. 2022 14:3015:30, Zoom

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og FIKS inviterer til webinar og ser på hva som skjer i skolen i dag, to år etter innføring av programmering i fag som matematikk, naturfag og kunst og håndverk. Du treffer lærere, forskere og fagfolk som deler sine erfaringer med programmering i skolen.  

Tid og sted: 20. apr. 2022 19:0020:30, Litteraturhuset, rom: Nedjma 3.et. Wergelandsveien 29

Universitetsforlaget inviterer i samarbeid med FIKS ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UiO) til boklansering for boken Læringsidentitet av Øystein Gilje. Gjennom en spennende samtale ledet av Kristin Vasbø kommer forfatter og professor Øystein Gilje, professor Ola Erstad og forsker Ingrid Smette til å adressere ulike aspekter ved elevmedvirkning i den digitale skolen.

Illustrasjon av vurdering
Tid og sted: 31. mars 2022 14:1515:00, Zoom

Viken fylkeskommune og FIKS inviterer til webinar om standpunktvurdering. 

Webinaret ble gjennomført 31.03.2022 opptaket finner du her.

Bildet kan inneholde: organisme, deling, gest, kunst, lykkelig.
Tid og sted: 14. mars 2022 14:3015:30, Zoom

Hvordan kan flerspråklighet bli en ressurs i klasserommet? Humanistisk fakultet og FIKS inviterer til webinar mandag 14. mars.  Med eksempler, refleksjon og diskusjon ser vi på muligheter og utfordringer i det flerspråklige klasserommet. Velkommen!

Webinaret ble gjennomført 14.03.2022 opptaket finner du her

Tid og sted: 14. feb. 2022 14:3015:30, zoom

På oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo samarbeider FIKS gjennom skoleåret 2021-22 med OsloMet og NAFO om en webinarrekke om mangfold og inkludering. Mandag 14. februar kl. 14:30-15:30 skal Monica Melby-Lervåg forsker ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) og direktør for Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims) snakke om interkulturell læring og kompetanse for mangfold i klasserommet. Fra praksisfeltet møter du Marianne Gaasø, lærer ved Lakkegata skole og Viktoria Karlsen Tjora og Sara Marie Pane, lærere i mottaksklassen ved Ullevål skole.

Webinaret ble gjennomført 14.02.2022 opptaket finner du her

Bildet kan inneholde: mikrofon, menneskelig, gest, offentlig adresse system, samfunnet.
Tid og sted: 11. feb. 2022 08:1510:00, LINKEN

Det utdanningsvitenskapelige fakultetet og FIKS inviterer til faglig frokost om fornying av eksamen.  Fagmiljøet ved UiO:Norden-prosjektet Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd) ved Institutt for pedagogikk har invitert bidragsytere fra Center for Educational Measurement (CEMO) og Universitetet i Sør-Øst-Norge til å presentere ulike perspektiver. I tillegg kommer divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug for å snakke om Utdanningsdirektoratets arbeid med fornying av eksamen.

Frokosten ble gjennomført 11.02.2022 opptaket finner du her

Illustrasjon av eksamensforberedelser
Tid og sted: 7. feb. 2022 14:3015:30, Zoom

FIKS inviterer til webinar mandag 7. februar der vi ser nærmere på ulike eksamensformer og hvordan de kan understøtte eller forstyrre intensjonene i LK20. 

Webinaret ble gjennomført 7. februar, opptaket finner du her.