2022

Kommende

Illustrasjon av eksamensforberedelser
Tid og sted: 7. feb. 2022 14:3015:30, Zoom

Etter to år med avlyste eksamener kan våren 2022 bli første gang elever skal vise sin kompetanse etter opplæring med LK20 som læreplan.  FIKS inviterer til webinar mandag 7. februar der vi ser nærmere på ulike eksamensformer og hvordan de kan understøtte eller forstyrre intensjonene i LK20. 

Bildet kan inneholde: mikrofon, menneskelig, gest, offentlig adresse system, samfunnet.
Tid og sted: 11. feb. 2022 08:1510:00, LINKEN

Det utdanningsvitenskapelige fakultetet og FIKS inviterer til faglig frokost om fornying av eksamen.  Fagmiljøet ved UiO:Norden-prosjektet Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd) ved Institutt for pedagogikk og bidragsytere fra Center for Educational Measurement (CEMO) og Universitetet i Sør-Øst-Norge utfordrer den nye politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet på hvordan de vil fornye eksamen. 

Bildet kan inneholde: person, ansikt, smil, ansiktsuttrykk, mikrofon.
Tid og sted: 14. feb. 2022 14:3015:30, zoom

På oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo samarbeider FIKS gjennom skoleåret 2021-22 med OsloMet og NAFO om en webinarrekke om mangfold og inkludering.  Marte Blikstad-Balas (ILS), Thomas Hylland Eriksen (SAI) og Monica Melby-Lervåg (ISP) er bidragsytere i samarbeidet.