Webinar: Fornying av eksamen i skolen – hva skjer?

FIKS inviterer til webinar mandag 7. februar der vi ser nærmere på ulike eksamensformer og hvordan de kan understøtte eller forstyrre intensjonene i LK20. 

Webinaret ble gjennomført 7. februar, opptaket finner du her.

Illustrasjon av eksamensforberedelser

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Etter to år med avlyste eksamener lå det an til at våren 2022 ville bli første gang elever skulle vise sin kompetanse etter opplæring med LK20 som læreplan.

Situasjonen de siste månende har endret dette, og UDIR har igjen anbefalt at eksamen avlyses. Om kunnskapsministeren vil følge UDIRs anbefalninger vet vi ikke sikkert, men kanskje en avlysning kan gi rom for noen nye muligheter? Og kanskje er det derfor ekstra spennende og viktig at vi nå drøfter hva nye eksamensformer kan innebære?

Hvilke nye endringer kan vi vente etter innspillene fra ekspertutvalget sin rapport i 2020 og innføring av ny læreplan? Hvordan forbereder skolene seg til eksamen? Hva slags eksamensformer ønsker lærere? 

For å forstå hva nye eksamensformer kan innebære har vi med oss representanter fra  videregående, fra ulike fagmiljøer i akademia og fra forvaltningen. Blant annet vil Sissel Skillinghaug, Divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, presentere Udirs arbeid med eksamen og eksamensutvalgets anbefalinger i lys av LK20. 

Påmelding

Bidragsytere

  • Lise Ringstad, lektor ved Fredrik II vgs i Fredrikstad 
  • Hege Sølvberg Nilsen, tidligere ass. rektor og lærer Maria Folkedal fra Nesbru vgs
  • Sissel Skillinghaug,Divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet
  • Lise Vikan Sandvik, professor ved NTNU 

Bjørn Bolstad, seniorrådgiver i FIKS fungerer som programleder 

Velkommen! 

 

Emneord: Eksamen, Skoleforskning, Webinar, LK20
Publisert 13. des. 2021 11:02 - Sist endret 7. mars 2022 09:36