Aktuelt

Aktuelle saker

 • ulf_dekomp Forskning og kompetanseutvikling – svenske og norske løsninger 29. apr. 2021 10:21

  Samarbeid mellom akademia og praksisfeltet er viktig i alle de nordiske land. I Sverige satses det på utdanning, læring og forskning i ordningen ULF (Utbildning, Lärande, Forskning). FIKS har sett nærmere på hva som kjennetegner den svenske ordningen, og hva som skiller den fra den norske dekomp.

 • profesjonsfellesskap-podkast_nytt-design Lærere er profesjonsutøvere i fellesskap 18. feb. 2021 10:55

  Prisvinnende forskning viser at gode profesjonelle fellesskap er viktig i en tid hvor lærere stadig må forholde seg til kunnskap og et mangfold av aktører utenfor skolen.

 • aktuelt_nytt-design Hva vet vi om digitalisering i skolen? 5. feb. 2021 12:27

  Fersk rapport viser at elever som har sin egen digitale enhet jobber mye selvstendig og digitalt. Forskerne finner også at klasseledere varierer både organisering av og innhold i undervisningen.

 • aktuelt-pal_nytt-design Utvidet FIKS-team i 2021 med Pål Riis med på laget! 18. des. 2020 13:16

  FIKS satser på utvidet samarbeid med videregående skoler i 2021. Vi er derfor glad for at Pål Riis har takket ja til en deltidsstilling hos oss etter at han slutter som direktør for videregående skoler i Oslo kommune. Sammen med våre åtte andre frikjøpte skoleledere og lærere skal han være med på å bygge bro mellom praksis og teori.

 • aktuelt Nytt år - ny seniorrådgiver i FIKS! 27. nov. 2020 09:47

  FIKS styrker sitt arbeid med videregående skoler til neste år. Fra januar er Hege Sølvberg Nilsen ansatt som ny seniorrådgiver. Hun har 20 års erfaring som lærer og skoleleder og skal særlig arbeide med å utivkle profesjonsfellesskap i videregående skole.

Arrangement