Aktuelt

Aktuelle saker

 • Bildet viser et sommerhus på en liten øy med sjø foran og blå himmel. Lytt til FIKS i sommer 24. juni 2021 13:45

  Fikk du ikke med deg årets podcaster der FIKS deltok? Her har vi samlet alle for deg som vil lytte deg til bedre innsikt i sommer.

 • To personer som samarbeider. Forskning og kompetanseutvikling – svenske og norske løsninger 29. apr. 2021 10:21

  Samarbeid mellom akademia og praksisfeltet er viktig i alle de nordiske land. I Sverige satses det på utdanning, læring og forskning i ordningen ULF (Utbildning, Lärande, Forskning). FIKS har sett nærmere på hva som kjennetegner den svenske ordningen, og hva som skiller den fra den norske dekomp.

 • To mannlige lærere ser i en bok sammen og smiler. Foto. Lærere er profesjonsutøvere i fellesskap 18. feb. 2021 10:55

  Prisvinnende forskning viser at gode profesjonelle fellesskap er viktig i en tid hvor lærere stadig må forholde seg til kunnskap og et mangfold av aktører utenfor skolen.

 • En lærer og en elev ser på PC-skjerm sammen i klasserommet Hva vet vi om digitalisering i skolen? 5. feb. 2021 12:27

  Fersk rapport viser at elever som har sin egen digitale enhet jobber mye selvstendig og digitalt. Forskerne finner også at klasseledere varierer både organisering av og innhold i undervisningen.

 • Lærere som samarbeider Utvidet FIKS-team i 2021 med Pål Riis med på laget! 18. des. 2020 13:16

  FIKS satser på utvidet samarbeid med videregående skoler i 2021. Vi er derfor glad for at Pål Riis har takket ja til en deltidsstilling hos oss etter at han slutter som direktør for videregående skoler i Oslo kommune. Sammen med våre åtte andre frikjøpte skoleledere og lærere skal han være med på å bygge bro mellom praksis og teori.

Arrangement