Aktuelt

Aktuelle saker

 • Oslo Vokalensemble. Foto Prisdryss for framifrå formidling og undervising: – Så til dei gradar velfortent! 15. des. 2021 09:15

  Professor Øystein Gilje ved FIKS, Senter for forsking, innovasjon og kompetanseutvikling i skulen, er vinnar av Formidlingsprisen 2021, medan stipendiat Terje Ulv Throndsen ved Institutt for spesialpedagogikk fekk Undervisingsprisen 2021. Dekan Rita Hvistendahl var full av lovord.

 • Bilde av gjestene i podcasten Lærerrollen endrer seg raskere enn holdningene 10. des. 2021 15:25

  Nye utdanningsløp og alternative karriereveier i skolen er i ferd med å endre lærerrollen. – I min forskning fant jeg at lærerspesialistene slet med å finne sin rolle i kollegiet, sier forsker Marte Lorentzen.

 • Bildet kan inneholde: menneskelig, interaksjon, dress, talsperson, tilpasning. Fem uker med webinar og faglig frokost 30. sep. 2021 22:45

  Dette skoleåret forsetter vi med våre populære webinarer på mandager. Samtidig inviterer vi igjen til faglig frokost på Universitetsbiblioteket fredag morgen. I hver av de fem ukene setter vi søkelys på temaer som opptar lærere, skoleledere og skoleeiere. Påmelding til webinarer og faglig frokost finner du her i god tid før uken med to arrangementer.

 • To personer som samarbeider. Forskning og kompetanseutvikling – svenske og norske løsninger 29. apr. 2021 10:21

  Samarbeid mellom akademia og praksisfeltet er viktig i alle de nordiske land. I Sverige satses det på utdanning, læring og forskning i ordningen ULF (Utbildning, Lärande, Forskning). FIKS har sett nærmere på hva som kjennetegner den svenske ordningen, og hva som skiller den fra den norske dekomp.

 • To mannlige lærere ser i en bok sammen og smiler. Foto. Lærere er profesjonsutøvere i fellesskap 18. feb. 2021 10:55

  Prisvinnende forskning viser at gode profesjonelle fellesskap er viktig i en tid hvor lærere stadig må forholde seg til kunnskap og et mangfold av aktører utenfor skolen.

Arrangement

 • Illustrasjon av eksamensforberedelser Webinar: Fornying av eksamen i skolen – hva skjer? 7. feb. 2022 14:30

  Etter to år med avlyste eksamener kan våren 2022 bli første gang elever skal vise sin kompetanse etter opplæring med LK20 som læreplan. FIKS inviterer til webinar mandag 7. februar der vi ser nærmere på ulike eksamensformer og hvordan de kan understøtte eller forstyrre intensjonene i LK20.

 • Bildet kan inneholde: mikrofon, menneskelig, gest, offentlig adresse system, samfunnet. Faglig frokost: Fornying av eksamen i skolen 11. feb. 2022 08:15

  Det utdanningsvitenskapelige fakultetet og FIKS inviterer til faglig frokost om fornying av eksamen.  Fagmiljøet ved UiO:Norden-prosjektet Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd) ved Institutt for pedagogikk og bidragsytere fra Center for Educational Measurement (CEMO) og Universitetet i Sør-Øst-Norge utfordrer den nye politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet på hvordan de vil fornye eksamen.

 • Bildet kan inneholde: person, ansikt, smil, ansiktsuttrykk, mikrofon. Webinarrekke om mangfold og inkludering 14. feb. 2022 14:30

  På oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo samarbeider FIKS gjennom skoleåret 2021-22 med OsloMet og NAFO om en webinarrekke om mangfold og inkludering. Marte Blikstad-Balas (ILS), Thomas Hylland Eriksen (SAI) og Monica Melby-Lervåg (ISP) er bidragsytere i samarbeidet.