Aktuelle saker

Eli Tronsmo og Siv Jacobsen. Foto
Publisert 20. sep. 2022 11:49

Selv lærere må lære. Men når og hvordan gjør de det? Og hvordan i all verden manøvrer de i overfloden av informasjon og læringsressurser som finnes der ute?

Bildet kan inneholde: organisme, font, sirkel, diagram, merke.
Publisert 12. mai 2022 17:28

Det siste skoleåret har FIKS samarbeidet på nye måter om digitalisering med Larvik kommune. Med faglig tyngde fra flere fakulteter ved UiO har FIKS laget fem workshoper for 500 lærere i Larvik i samarbeid med 35 digitalpedagoger.

Elever med hver sin pc sittende ved pulten.
Publisert 18. feb. 2022 15:32

I uke 6 satte NordEd og FIKS fokus på fornying av eksamen i norsk skole. Gjennom et webinar, en podkast og en faglig frokost fikk vi innspill om eksamen fra praktikere, forskere og myndighetene. På denne siden har vi samlet opptakene fra denne temauka tidlig i februar.

Kvinnelig student med PC. Foto
Publisert 3. feb. 2022 16:27

Mange lærere, skoleledere og lærerutdannere har etterlyst endringer av eksamensformene. Ellers er det ikke mulig å gjennomføre fagfornyelsen, mener de. Vil våren 2022 gi skolene en gylden mulighet til å teste ut nye vurderingsformer?

Bildet kan inneholde: menneskelig, interaksjon, dress, talsperson, tilpasning.
Publisert 30. sep. 2021 22:45

Dette skoleåret forsetter vi med våre populære webinarer på mandager. Samtidig inviterer vi igjen til faglig frokost på Universitetsbiblioteket fredag morgen.  I hver av de fem ukene setter vi søkelys på temaer som opptar lærere, skoleledere og skoleeiere.  Påmelding til webinarer og faglig frokost finner du her i god tid før uken med to arrangementer.

To personer som samarbeider.
Publisert 29. apr. 2021 10:21

Samarbeid mellom akademia og praksisfeltet er viktig i alle de nordiske land. I Sverige satses det på utdanning, læring og forskning i ordningen ULF (Utbildning, Lärande, Forskning). FIKS har sett nærmere på hva som kjennetegner den svenske ordningen, og hva som skiller den fra den norske dekomp.

En lærer og en elev ser på PC-skjerm sammen i klasserommet
Publisert 5. feb. 2021 12:27

Fersk rapport viser at elever som har sin egen digitale enhet jobber mye selvstendig og digitalt. Forskerne finner også at klasseledere varierer både organisering av og innhold i undervisningen.

Lærere som samarbeider
Publisert 18. des. 2020 13:16

FIKS satser på utvidet samarbeid med videregående skoler i 2021. Vi er derfor glad for at Pål Riis har takket ja til en deltidsstilling hos oss etter at han slutter som direktør for videregående skoler i Oslo kommune. Sammen med våre åtte andre frikjøpte skoleledere og lærere skal han være med på å bygge bro mellom praksis og teori.

Bilde av tre personer som samarbeider
Publisert 27. nov. 2020 09:47

FIKS styrker sitt arbeid med videregående skoler til neste år. Fra januar er Hege Sølvberg Nilsen ansatt som ny seniorrådgiver. Hun har 20 års erfaring som lærer og skoleleder og skal særlig arbeide med å utivkle profesjonsfellesskap i videregående skole. 

Illustrasjonsbilde av høstløv og FIKS sin logo
Publisert 10. nov. 2020 10:12

I november måned skal vi i FIKS blant annet utvikle nytt innhold til vår Kunnskapsbase sammen med våre ressurslærere- og ledere. I tillegg skal vi arrangere årets to siste webinarer!

 

Elev på PC
Publisert 4. juni 2020 11:11

Det er blitt gjort mange undersøkelser på hjemmeskolen og foreløpige funn begynner å bli lagt frem. Det er fortsatt tidlig å si hva hjemmeskolen i det store og det hele har betydd for elever, lærere og foresatte. Men her er en liten oversikt over det vi allerede vet. 

Publisert 2. des. 2019 11:48

Vinteren har ankommet og det er blitt både kaldere og mørkere, men vi i FIKS har heldigvis hatt mange lyspunkt i arbeidshverdagen vår. Her kan du lese noen av aktivitetene som har opptatt oss denne novembermåneden. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, oransje, linje.
Publisert 1. nov. 2019 15:51

Oktober har vært en begivenhetsrik og spennende måned for FIKS. Vi har hatt en praksisstudent, arrangert faglig frokost, besøkt både kjente og nye steder og oppdatert Kunnskapsbasen. 

Bildet kan inneholde: moro, tilpasning.
Publisert 2. okt. 2019 13:43

Nå ønsker vi i FIKS å øke bemanningen nok en gang. Vi søker inntil tre skoleledere som kan bruke 10-20% av sin arbeidstid på implementering av fagfornyelsen i andre kommuner eller fylkeskommuner enn sin egen gjennom arbeid i FIKS.

Bildet kan inneholde: ungdom, samfunnet, moro, team, blond.
Publisert 30. sep. 2019 12:13

September har vært påvirket av det digitale i FIKS. Høstens første faglige frokost handlet om det digitale klasserommet, kunnskapsbasen er oppdatert med informasjon om digitalisering og GEPP-rapporten om digitale en-til-en-klasserom er i stadig utvikling. Les videre for mer om dette og resten vi har gjort i september!