Aktuelle saker

Bilder av de tre ressurslederne. Tre kvinner
Publisert 17. des. 2019 13:01

Godt samspill og samarbeid mellom teori og praksis er essensielt for å få til varige og hensiktsmessige partnerskap. Derfor har FIKS fra og med 1. desember fått med tre dyktige skoleledere i vårt ressursteam.

Publisert 2. des. 2019 11:48

Vinteren har ankommet og det er blitt både kaldere og mørkere, men vi i FIKS har heldigvis hatt mange lyspunkt i arbeidshverdagen vår. Her kan du lese noen av aktivitetene som har opptatt oss denne novembermåneden. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, oransje, linje.
Publisert 1. nov. 2019 15:51

Oktober har vært en begivenhetsrik og spennende måned for FIKS. Vi har hatt en praksisstudent, arrangert faglig frokost, besøkt både kjente og nye steder og oppdatert Kunnskapsbasen. 

Bildet kan inneholde: moro, tilpasning.
Publisert 2. okt. 2019 13:43

Nå ønsker vi i FIKS å øke bemanningen nok en gang. Vi søker inntil tre skoleledere som kan bruke 10-20% av sin arbeidstid på implementering av fagfornyelsen i andre kommuner eller fylkeskommuner enn sin egen gjennom arbeid i FIKS.

Bildet kan inneholde: ungdom, samfunnet, moro, team, blond.
Publisert 30. sep. 2019 12:13

September har vært påvirket av det digitale i FIKS. Høstens første faglige frokost handlet om det digitale klasserommet, kunnskapsbasen er oppdatert med informasjon om digitalisering og GEPP-rapporten om digitale en-til-en-klasserom er i stadig utvikling. Les videre for mer om dette og resten vi har gjort i september!

Henter forslag fra Google
Publisert 30. aug. 2019 15:38

Det har vært stor aktivitet i og rundt FIKS i august. Nye partnerskap er etablert, vi har utvidet staben og oppdatert nettsidene våre.

Lærer står foran klassen
Publisert 16. aug. 2019 14:27

Oppstart av et nytt skoleår er spennende og utfordrende for både lærere, skoleledere og elever. FIKS ønsker alle skoler lykke til med skolestart.

Seilbåter i havn
Publisert 13. aug. 2019 11:53

Sammen med en rekke andre forskere fra UiO deltar faglig leder for FIKS på Arendalsuka. Øystein Gilje deltar både i hovedprogrammet og i en debatt om teknologi i skolen, arrangert av STATPED. 

Bildet kan inneholde: himmel, hav, vann, sky, båt.
Publisert 27. juni 2019 13:18

Ingen fortjener en lang sommerferie mer enn lærere og deres skoleledere. FIKS tar også sommerferie i juli, men vil holde dere oppdatert gjennom våre facebook sider. Her er litt av det vi har gjort det siste året: 

Publisert 1. apr. 2019 15:50

FIKS gikk fra å være to stykker desember 2017 til elleve stykker våren 2019 og nå søker vi inntil fem lærere som kan bidra til implementering av fagfornyelsen skoleåret 2019-2020.

Publisert 22. feb. 2019 14:27

Bruken av nettbrett har skapt en ny tekstkultur i skolen. I samarbeid med Bærum kommune får FIKS sju millioner kroner fra Forskningsrådet til å forbedre vurderingspraksiser i den nye tekstkulturen.

Publisert 7. des. 2018 16:54

Enheten FIKS har hatt et spennende og begivenhetsrikt år. Her vil du få en oversikt over hva som har skjedd i 2018 og få et innblikk i hva som kommer i 2019.

Publisert 16. nov. 2018 15:11

FIKS sin konferanse tidligere i høst ga et godt innblikk i viktigheten av samspillet mellom forskning og praksis. Internasjonale forskere delte studier og synspunkter i sine forelesninger, men FIKS fikk også intervjuet forskerne om temaet. Resultatet får du her. 

Publisert 20. sep. 2018 11:01

Verdensledende forskere på samspillet mellom forskning og praksis i skolen åpner FIKS-konferansen om fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling fredag 21. september i Universitetsbiblioteket. 

Publisert 17. sep. 2018 15:55

Ingvill Rasmussen fra Institutt for pedagogikk (UiO) og lærerne Norun Margrethe Harvik og Siv Hanevold Kildal fra Majorstuen skole vil vise hvordan Samtavla fungerer og hvordan den kan brukes for å utvikle en dialogisk kultur i klasserommet.

Publisert 14. sep. 2018 14:33

I workshopen "Kritisk tenkning og problemløsning i norske skole: Integrert, målbart, og lærbart?" vil Anders Kluge og Jan Arild Dolonen fra Institutt for pedagogikk (UiO) dele interessante og lærerike erfaringer fra PROBE-prosjektet om 21. århundrets ferdigheter.

Gutt ser inn i mikroskop
Publisert 12. sep. 2018 16:50

Merethe Frøyland og Aud Ragnhild Skår fra Naturfagsenteret vil i deres workshop på FIKS sin konferanse 21. september presentere arbeidsmåter, didaktiske verktøy og andre gode tips fra Realfagsløyper.

Lærer forklarer hjertets funksjon til fem elever
Publisert 7. sep. 2018 14:48

Erik Knain og Anniken Furberg fra REDE vil 21. september dele erfaringer og kunnskap fra undervisningsopplegg som er blitt utviklet i samarbeid med naturfagslærere. 

Publisert 4. sep. 2018 12:36

Samarbeid mellom skoleledere og lærere er essensielt for at fagfornyelsen skal kunne implementeres på best mulig måte i skolen og klasserommene. Jorunn Møller og Ann Elisabeth Gunnulfsen vil invitere til refleksjon og diskusjon rundt dette og andre viktige temaer den 21. september. 

Publisert 31. aug. 2018 12:28

Fredag 21. september kan du gå i dybden på hva som kjennetegner gode, læringsfremmende tilbakemeldinger. Marte Blikstad-Balas er prosjektleder for Videobasert etterutdanning (VIST), og holder workshop med utgangspunkt i hva som kjennetegner gode tilbakemeldinger og hvordan forbedre klasseromspraksis.

To unge kvinner ser og peker på en dataskjerm
Publisert 22. aug. 2018 16:41

Fagfornyelsen vil gi mer plass til programmering i læreplanen, både i matematikk og naturfag. Cathrine Wahlstrøm Tellefsen og Knut Martin Mørken vil under FIKS-konferansen, Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling, 21. september forklare oss hvorfor kompetanse i programmering er nødvendig.

Ordsky med ord relatert til skole og kunnskap
Publisert 22. juni 2018 10:21

FIKS har som mål å formidle kvalitetssikret forskning og fakta til alle som er interesserte i og opptatt av hva som foregår i skolesektoren. Kunnskapsbasen er det nyeste tilskuddet til denne formidlingen. 

Elever foran PC-er i et klasserom. Foto
Publisert 22. mai 2018 15:43

UiO har siden nyttår avdekket behovet for kompetanseheving i skolene i og rundt Oslo. Det skaper grunnlag for flere forsknings- og utviklingsprosjekter på Universitetet i Oslo.

Portett av Gilje Og Jacobsen. Foto
Publisert 8. des. 2017 14:15

Skole-Norge satser på desentralisert kompetanseutvikling i samarbeid med universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren). Det skaper nye muligheter for en rekke fagmiljøer ved UiO.