Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: himmel, hav, vann, sky, båt.
Publisert 27. juni 2019 13:18

Ingen fortjener en lang sommerferie mer enn lærere og deres skoleledere. FIKS tar også sommerferie i juli, men vil holde dere oppdatert gjennom våre facebook sider. Her er litt av det vi har gjort det siste året: 

Publisert 1. apr. 2019 15:50

FIKS gikk fra å være to stykker desember 2017 til elleve stykker våren 2019 og nå søker vi inntil fem lærere som kan bidra til implementering av fagfornyelsen skoleåret 2019-2020.

Publisert 22. feb. 2019 14:27

Bruken av nettbrett har skapt en ny tekstkultur i skolen. I samarbeid med Bærum kommune får FIKS sju millioner kroner fra Forskningsrådet til å forbedre vurderingspraksiser i den nye tekstkulturen.

Publisert 7. des. 2018 16:54

Enheten FIKS har hatt et spennende og begivenhetsrikt år. Her vil du få en oversikt over hva som har skjedd i 2018 og få et innblikk i hva som kommer i 2019.

Publisert 16. nov. 2018 15:11

FIKS sin konferanse tidligere i høst ga et godt innblikk i viktigheten av samspillet mellom forskning og praksis. Internasjonale forskere delte studier og synspunkter i sine forelesninger, men FIKS fikk også intervjuet forskerne om temaet. Resultatet får du her. 

Publisert 20. sep. 2018 11:01

Verdensledende forskere på samspillet mellom forskning og praksis i skolen åpner FIKS-konferansen om fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling fredag 21. september i Universitetsbiblioteket. 

Publisert 17. sep. 2018 15:55

Ingvill Rasmussen fra Institutt for pedagogikk (UiO) og lærerne Norun Margrethe Harvik og Siv Hanevold Kildal fra Majorstuen skole vil vise hvordan Samtavla fungerer og hvordan den kan brukes for å utvikle en dialogisk kultur i klasserommet.

Publisert 14. sep. 2018 14:33

I workshopen "Kritisk tenkning og problemløsning i norske skole: Integrert, målbart, og lærbart?" vil Anders Kluge og Jan Arild Dolonen fra Institutt for pedagogikk (UiO) dele interessante og lærerike erfaringer fra PROBE-prosjektet om 21. århundrets ferdigheter.

Gutt ser inn i mikroskop
Publisert 12. sep. 2018 16:50

Merethe Frøyland og Aud Ragnhild Skår fra Naturfagsenteret vil i deres workshop på FIKS sin konferanse 21. september presentere arbeidsmåter, didaktiske verktøy og andre gode tips fra Realfagsløyper.

Lærer forklarer hjertets funksjon til fem elever
Publisert 7. sep. 2018 14:48

Erik Knain og Anniken Furberg fra REDE vil 21. september dele erfaringer og kunnskap fra undervisningsopplegg som er blitt utviklet i samarbeid med naturfagslærere. 

Publisert 4. sep. 2018 12:36

Samarbeid mellom skoleledere og lærere er essensielt for at fagfornyelsen skal kunne implementeres på best mulig måte i skolen og klasserommene. Jorunn Møller og Ann Elisabeth Gunnulfsen vil invitere til refleksjon og diskusjon rundt dette og andre viktige temaer den 21. september. 

Publisert 31. aug. 2018 12:28

Fredag 21. september kan du gå i dybden på hva som kjennetegner gode, læringsfremmende tilbakemeldinger. Marte Blikstad-Balas er prosjektleder for Videobasert etterutdanning (VIST), og holder workshop med utgangspunkt i hva som kjennetegner gode tilbakemeldinger og hvordan forbedre klasseromspraksis.

To unge kvinner ser og peker på en dataskjerm
Publisert 22. aug. 2018 16:41

Fagfornyelsen vil gi mer plass til programmering i læreplanen, både i matematikk og naturfag. Cathrine Wahlstrøm Tellefsen og Knut Martin Mørken vil under FIKS-konferansen, Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling, 21. september forklare oss hvorfor kompetanse i programmering er nødvendig.

Ordsky med ord relatert til skole og kunnskap
Publisert 22. juni 2018 10:21

FIKS har som mål å formidle kvalitetssikret forskning og fakta til alle som er interesserte i og opptatt av hva som foregår i skolesektoren. Kunnskapsbasen er det nyeste tilskuddet til denne formidlingen. 

Elever foran PC-er i et klasserom. Foto
Publisert 22. mai 2018 15:43

UiO har siden nyttår avdekket behovet for kompetanseheving i skolene i og rundt Oslo. Det skaper grunnlag for flere forsknings- og utviklingsprosjekter på Universitetet i Oslo.

Portett av Gilje Og Jacobsen. Foto
Publisert 8. des. 2017 14:15

Skole-Norge satser på desentralisert kompetanseutvikling i samarbeid med universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren). Det skaper nye muligheter for en rekke fagmiljøer ved UiO.