Faglig frokost: Kunnskapsarbeid i åpent farvann – har podkasten blitt viktigere enn bøker i lærerprofesjonen?

Høstens første faglige frokost er i år en del av Forskningsdagene. Denne fredagen inviterer FIKS til en samtale om hvilke kunnskapskilder lærere støtter seg på i skolen, og hvordan lærere og andre profesjonsutøvere kan vite at de kunnskapskildene og ressursene de støtter seg på, er gode kilder med høy kvalitet. Det blir blant andre bidrag ved Maiken Risan, forsker i FIKS og Monika B. Nerland, professor ved Institutt for pedagogikk ved UiO. 

Bildet kan inneholde: briller, synsomsorg, mikrofon, organ, gest.

Foto: FIKS 

Det finnes et hav av støtteressurser og kunnskapskilder for lærere i skolen, og disse er produsert av ulike aktører: Norske forlag publiserer bøker skrevet av forskere og av lærere og andre praktikere. Offentlige etater som Utdanningsdirektoratet og kommunale kompetansemiljøer utvikler egne støtteressurser, og private konsulenter og tilbydere selger både kurs og fysisk støttemateriell. I tillegg deler lærere sine undervisningsopplegg og erfaringer på sosiale medier og i andre kanaler.

Hvilke kunnskapskilder støtter lærere seg på? Hvordan fremstår balansen mellom erfaringsbasert, praktisk kunnskap og forskningsbasert, teoretisk kunnskap i skolen og i andre fagmiljøer? Hvordan kan lærere og andre profesjonsutøvere vite at de kunnskapskildene og ressursene de støtter seg på, er gode kilder med høy kvalitet? Hvordan kan forskningsfunn gjøres relevante for lærere og andre praktikere?

Enheten FIKS ved Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet ved UiO inviterer forskere og praktikere til å drøfte disse spørsmålene over en enkel frokost og en kopp kaffe. Maiken Risan, forsker i FIKS, vil presentere funn fra sin ferske doktorgrad, blant annet om opplevelsen av et hierarki mellom ulike kunnskapsformer. Det blir også bidrag ved professor Monika B. Nerland ved UiO og andre.

Den faglige frokosten avsluttes med en panelsamtale mellom innlederne der det vil være åpent for spørsmål fra deltakerne.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene og avholdes på UiO sin nye formidlingsarena, Domus Bibliotheca.

Påmelding

Program 

08:15 - 08:30 Servering av frokost 

08:30 - 08:35 Innledning 

08:35 - 09:25 Innledere 

09:25 - 09:30 Pause 

09:30 - 10:00 Paneldebatt 

Programmet oppdateres tidlig i august 

Publisert 14. juli 2022 13:20 - Sist endret 3. aug. 2022 08:28