Webinar: Interkulturell læring og kompetanse for mangfold i klasserommet- Hvilke ferdigheter er avgjørende?

På oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo samarbeider FIKS gjennom skoleåret 2021-22 med OsloMet og NAFO om en webinarrekke om mangfold og inkludering. Mandag 14. februar kl. 14:30-15:30 skal Monica Melby-Lervåg forsker ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) og direktør for Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims) snakke om interkulturell læring og kompetanse for mangfold i klasserommet. Fra praksisfeltet møter du Marianne Gaasø, lærer ved Lakkegata skole og Viktoria Karlsen Tjora og Sara Marie Pane, lærere i mottaksklassen ved Ullevål skole.

Webinaret ble gjennomført 14.02.2022 opptaket finner du her

Foto: Colourbox

Bildet kan inneholde: person, smil, hake, øyenbryn, frakk.
Monica Melby-Lervåg Foto: Shane Colvin (UiO) 

Leseforståelse er helt sentralt i skolen fordi læringsutbyttet i de fleste teoretiske fag hviler på dette. Monica Melby-Lervåg skal snakke om leseforståelse hos minoritetsspråklige og faktorer som kan bidra til å hemme og fremme dette.  Hun vil spesielt fokusere på hvordan ordforråd spiller en rolle for å utvikle en god leseforståelse.

Fra praksisfeltet har vi med oss lærere med variert og spennende erfaring fra språkopplæring i grunnskolen. Viktoria Karlsen Tjora og Sara Marie Pane har svært ulik fagbakgrunn og fremhever dette som en styrke når de jobber i team i sin mottaksklasse. Marianne Gaasø er sentral i språkopplæringen for 1.-4. trinn ved sin skole og en av initiativtakerne og administrator for den populære Facebook-gruppen «Norsk som andrespråk», som har over fjorten tusen medlemmer.

Webinaret er i første omgang et tilbud til alle i Osloskolen, men med stor kapasitet i webinarløsningen er det åpent for alle interesserte. Dette er relevant for alle skolefolk med interesse for tema. Velkommen!

Påmelding

Webinaret varer fra kl. 14:30-15:30. Det er også mulig å se opptak av webinarene i etterkant hvis det ikke er anledning til å følge webinaret i sanntid. 

Marte Blikstad-Balas (ILS) og Thomas Hylland Eriksen (SAI) har tidligere bidratt i hvert sitt webinar. Opptakene finner du på lenker nederst i saken.

Webinarrekken forsetter utover våren i regi av NAFO. Følg med for oppdatering og påmelding.

 

Mandag 4. april runder Thomas Eri (OsloMet) av "Med rom for språklig og kulturelt mangfold- en praksisnær tilnærming".

Tidligere 

Mandag 18. oktober  Marte Blikstad-Balas (UiO) "Mangfold og inkludering i lys av overordnet del LK20".

Mandag 15. november Thomas Hylland Eriksen (UiO) nytt om "Kulturell kompleksitet og hypermangfold". 

Mandag 14. februar Monica Melby-Lervåg (UiO) "Interkulturell læring og kompetanse for mangfold i klasserommet- Hvilke ferdigheter er avgjørende?"

Mandag 7. mars  Marit Lunde og Dag Fjæstad (NAFO) "Mangfold og inkludering – flerspråklighet som ressurs i fag og bruk av flerspråklige digitale ressurser".

Opptak av webinar: Flerspråklighet som ressurs i fag og bruk av flerspråklige digitale ressurser – NAFO (oslomet.no)

Andre ressurser: 

 

 

Publisert 14. okt. 2021 09:36 - Sist endret 7. apr. 2022 09:41