Faglig frokost: Digitale ressurser og didaktiske ideer

FIKS inviterer til faglig frokost om digitale ressurser og didaktiske ideer.

Bildet kan inneholde: mikrofon, gest, talsperson, font, begivenhet.

På faglig frokost i regi av FIKS fredag 25. november kl. 08:15-10:00 får vi presentert  nye versjoner av applikasjonene Kaptein Morf og Samtavla. Disse er utviklet ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med labingeniørene ved Engagelab. Professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO, Janne von Koss Torkildsen og professor ved Institutt for pedagogikk ved UiO, Ingvill Rasmussen og forsker Ola Smørdal, kommer for å vise oss appene og belyse spørsmål som:

Hvilke ferdigheter trener man i disse appene? Hva vet vi om hva som fungerer? Hvilke pedagogiske og didaktiske ideer ligger bak disse digitale ressursene? Hvordan har de tenkt at ressursen skal fungere i læreres pedagogiske og didaktiske praksis? Og hvilken betydning har det at digitale ressurser er utviklet med utgangspunkt i pedagogisk forskning?

Vi får også presentert hvordan Utvidet virkelighet (AR) og Virtuell virkelighet (VR) kan støtte læring innen det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring, ved professor og leder i prosjektet Digital teknologi og livsmestring i fremtidens skole (DigiLiv), Hans Christian Arnseth. Ansvarlig enhet for prosjektet er Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Arnseth vil snakke om hvordan de i prosjektet DigiLiv har gjort pedagogisk innovasjon, som er godt forankret i praksis. I sitt foredrag vil han diskutere organisatoriske og pedagogiske aspekter ved innovasjon med denne type state-of-the-art teknologi. Han vil også snakke om deres erfaringer med samarbeid mellom forskere og lærere - og vil diskutere enkelte pedagogiske prinsipper for undervisning og læring med AR og VR.

Arrangementet finner sted på Forum, Auditorium på Forskningsparken. Arrangementet vil også bli strømmet.

Påmelding

Program 

08:15 - 08:30 Servering av frokost 

08:30 - 08:35 Innledning 

08:35 - 09:25 Innledere 

Janne von Koss Torkildsen, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO og leder av forskerteamet bak språk-applikasjonen Kaptein Morf. To nye versjoner av appen er under utvikling. Disse vil bli presentert på den faglige frokosten. 

Ingvill Rasmussen, professor ved Institutt for pedagogikk, UiO og utvikler av Samtavla. Samtavla er laget for å støtte læring gjennom utforskende samtaler, basert på “mikroblogging” og visualisering av samtaler.

Ole Smørdal, forsker og leder av EngageLab ved Institutt for pedagogikk, UiO. Forskningsbasert design og utvikling av digitale læringsomgivelser. 

Hans Christian Arnseth, professor ved Institutt for pedagogikk, UiO og leder i prosjektet Digital teknologi og livsmestring i fremtidens skole (DigiLiv). Arnseth presenterer hvordan prosjektet DigiLiv har gjort pedagogisk innovasjon sammen med lærere ved Lambertseter videregående skole i Oslo.

09:25-09:30 Pause 

09:30-10:00 Paneldebatt 

Panelsamtalen vil bli innledet med en kort dialog mellom Forlagssjef for teknologi og brukeropplevelse i Gyldendal, Ann Kristin Drevdal og leder for panelsamtalen, faglig leder i FIKS, Øystein Gilje. Deretter vil innlederne bidra med sine perspektiver på hvordan elevers opplevelse av å bruke den digitale teknologien er knyttet til forskning som ligger til grunn for de ulike programmene. Mari Bjørnsdotter Vinjar vil bidra med perspektiver på samspillet mellom digitale ressurser og didaktisk praksis. Gyldendal vil vise til hva slags erfaringer de gjør med sine digitale læremidler. 

Ann Kristin Drevdal har arbeidet med digital tjenesteutvikling i Gyldendal siden 2009 og har nå det overordnede ansvaret for at Gyldendal leverer tjenester som fungerer godt for elever og lærere og som svarer på behov i skolen.

Mari Bjørnsdotter Vinjar er seniorrådgiver i FIKS. Mari kommer fra jobben som lærer på Fyrstikkalleen skole, F21, i Oslo, der hun har vært i ni år. Mari er utdannet ved lektorprogrammet på UiO og har i tillegg veilederutdanning fra UiO.

 

Publisert 2. nov. 2022 09:35 - Sist endret 24. nov. 2022 16:09