English version of this page

Digital teknologi og livsmestring i fremtidens skole (DigiLiv)

Hvordan kan AR og VR støtte elevers dybdelæring? Og hvilken rolle kan organisasjoner i nærmiljøet spille for elevenes læring og kompetanseutvikling?

Elever med vr briller i klassrommet

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om prosjektet

I prosjektet DigiLiv vil vi utvikle tverrfaglige læringsdesign innen temaet folkehelse og livsmestring hvor nye digitale teknologier som virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) spiller en sentral rolle som læringsressurser. Vi vil skape innovative læringsmiljøer som gir elever muligheter til å erfare abstrakt kunnskap på engasjerende og meningsfulle måter og som gjør læring meningsfull gjennom å koble klasserommet til relevante kunnskapspraksiser i nærmiljøet. For å realisere dette vil vi benytte designbaserte metoder som innebærer et tett samarbeid mellom forskere, skoler og virksomheter i nærmiljøet.

Bakgrunn

Prosjektet er treårig og involverer forskere ved Iped, elever og lærere ved en videregående skole i Oslo, ungdom som er med i idrettslag og lokalsamfunnet rundt skolen. Vi benytter design-baserte metoder i prosjektet, samt sosiokulturelle og situerte perspektiver på læring og teknologibruk.  

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeid

Partnere i prosjektet er Utdanningsetaten i Oslo, en videregående skole og et idrettslag.

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 6. apr. 2020 14:08 - Sist endret 23. juni 2022 13:46

Kontakt

Prosjektleder

Hans Christian Arnseth

+47-22855348

h.c.arnseth@iped.uio.no