English version of this page

The Vocabulary Learning Challenge (VLC)

Språk-appen Kaptein Morf har en positiv effekt på norske elevers ordforrådsutvikling, lese- og staveferdigheter.

Illustrasjonsfoto av lærer som hjelper elev med Ipad

Elevene i prosjektet jobbet selvstendig med oppgavene. (Illustrasjonsfoto: Shane Colvin, UiO).

Om prosjektet

Dette prosjektet har hatt som mål å utvikle og prøve ut en digital ordforrådsintervensjon basert på følgende to prinsipper:

  1. Styrke elevenes kunnskap om vanlige norske avledningsmorfemer. For eksempel "-ist" i gitarist og "mis"- i misforstå.
  2. Bruke variasjon i input systematisk for å lette generalisering av den språklige kunnskapen.

Intervensjonen er prøvd ut i et randomisert kontrollert studie med 717 andreklassinger.

(Videoproduksjon: Shane Colvin, UiO).

Kaptein Morf

illustrasjonsbilde av Kaptein Morf
(Illustrasjonsfoto: Engagelab, UiO).

Kaptein Morf er en selvinstruerende digital intervensjon (app) som består av 40 økter. Øktene fokuserer på avledning og sammensetning i norsk. Appen inneholder ikke eksplisitte definisjoner. Tanken er at barna vil tilegne seg betydningen og skrivemåten til avledningene og sammensetningene gjennom å jobbe med dem i en rekke ulike språklige og billedlige sammenhenger. Appen er laget for barn i småskolen, og det er lydstøtte for alt skriftlig innhold.

Finansiering

Norges forskningsråd (FRIPRO)

Samarbeid

Delprosjekter

 

Utvalgte publikasjoner

(in press) Bratlie, S.S., Gustafsson, J.-E. & Torkildsen, J.v.K. The effectiveness of a classroom-implemented, app-based morphology instruction program for Norwegian language minority students. Reading Research Quarterly. doi: 10.1002/RRQ.447

(2021, online advance publication) Torkildsen, J.v.K., Bratlie, S.S., Kristensen, J.K., Gustafsson, J.-E., Lyster, S.-A., Snow, C. E., Hulme, C., Mononen, R. M., Næss, K-A, López-Pedersen, A., Wie, O. B., and Hagtvet, B. App-based morphological training produces lasting effects on word knowledge in primary school children: A randomized controlled trial. Journal of Educational Psychology. http://dx.doi.org/10.1037/edu0000688 

Emneord: morfologi, app, randomisert-kontrollert studie, Kaptein Morf
Publisert 11. mars 2020 14:03 - Sist endret 5. jan. 2022 14:31