English version of this page

The Vocabulary Learning Challenge (VLC)

Tidligere studier har vist at kunnskap om språkets minste betydningsbærende enheter, morfemene, har en positiv effekt på ordforrådsutvikling, samt lese- og staveferdigheter.

Illustrasjonsfoto av lærer som hjelper elev med Ipad

Elevene i prosjektet jobbet selvstendig med oppgavene. (Illustrasjonsfoto: Shane Colvin, UiO).

Om prosjektet

Dette prosjektet har hatt som mål å utvikle og prøve ut en digital ordforrådsintervensjon basert på følgende to prinsipper:

  1. Styrke elevenes kunnskap om vanlige norske avledningsmorfemer. For eksempel "-ist" i gitarist og "mis"- i misforstå.
  2. Bruke variasjon i input systematisk for å lette generalisering av den språklige kunnskapen.

Intervensjonen er prøvd ut i et randomisert kontrollert studie med 717 andreklassinger.

(Videoproduksjon: Shane Colvin, UiO).

Kaptein Morf

illustrasjonsbilde av Kaptein Morf
(Illustrasjonsfoto: Engagelab, UiO).

Kaptein Morf er en selvinstruerende digital intervensjon (app) som består av 40 økter. Øktene fokuserer på avledning og sammensetning i norsk. Appen inneholder ikke eksplisitte definisjoner. Tanken er at barna vil tilegne seg betydningen og skrivemåten til avledningene og sammensetningene gjennom å jobbe med dem i en rekke ulike språklige og billedlige sammenhenger. Appen er laget for barn i småskolen, og det er lydstøtte for alt skriftlig innhold.

Finansiering

Norges forskningsråd (FRIPRO)

Samarbeid

Delprosjekter

 

Publikasjoner

(in press) Torkildsen, J.v.K., Bratlie, S.S., Kristensen, J.K., Gustafsson, J.-E., Lyster, S.-A., Snow, C. E., Hulme, C., Mononen, R. M., Næss, K-A, López-Pedersen, A., Wie, O. B., and Hagtvet, B. App-based morphological training produces lasting effects on word knowledge in primary school children: A randomized controlled trial. Journal of Educational Psychology.

Emneord: morfologi, app, randomisert-kontrollert studie
Publisert 11. mars 2020 14:03 - Sist endret 29. apr. 2021 11:45

Kontakt

Prosjektleder

Portrett av prosjektleder.
Janne Von Koss Torkildsen, Professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. (Foto: Colvin, UiO).