English version of this page

Byggeklosser for ordforrådet – språkintervensjoner for barn med hørselstap i skolealder (ph.d.-prosjekt)

Et barn som ser på nettbrettskjerm

Barn med et hørselstap har ikke samme tilgang til auditiv input som jevnaldrende med typisk hørsel (Illustrasjonsfoto: Shane Colvin, UiO).

Om prosjektet

Mål

Formålet med ph.d.-prosjektet er todelt. For det første ønsker jeg å fremskaffe kunnskap om hvilke språkintervensjoner som er prøvd ut i høykvalitetsstudier for barn med hørselstap gjennom en systematisk kunnskapsoversikt (meta-analyse). For det andre vil jeg gjøre en intervensjonsstudie for å teste ut om en morfologibasert app kan styrke ordforrådet hos barn med hørselstap. Intervensjonsstudien tar utgangspunkt i den forskningsbaserte appen Kaptein Morf.

Et godt ordforråd er en viktig ressurs for alle barn både i dagligdags kommunikasjon, og for akademiske ferdigheter som lese- og skriveferdigheter og innlæring via språket. Å ha et hørselstap reduserer tilgangen til språklig informasjon via hørselen og medfører risiko for ordforrådsutviklingen, ettersom barn hele tiden tilegner seg nye ord.

Morfologisk kunnskap, dvs. kunnskap om de minste meningsbærende elementene i språket (som sam- i samarbeid og –te i spiste) har vist seg å være sårbart for barn med hørselstap. Derfor vil intervensjoner med fokus på nettopp morfologi kunne bidra til å styrke ordforrådsutviklingen hos denne gruppen og kanskje redusere avstanden til jevnaldrende med typisk hørsel.

Bakgrunn

  • Prosjektets varighet er fire år, fra høsten 2020 til høsten 2024.
  • Veileder: Janne von Koss Torkildsen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO
  • Biveileder: Ona Bø Wie, Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Verktøy

Kaptein Morf (app)

 

 

Publisert 25. mars 2021 18:48 - Sist endret 25. mars 2021 18:50